Fokker van gezelschapsdieren

Fokker van gezelschapsdieren

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een fokker van gezelschapsdieren is iemand die hobbymatig of beroepsmatig gezelschapsdieren laat voortplanten. Gezelschapsdieren heeft betrekking op gedomesticeerde huisdieren die door de mens worden gevoed en verzorgd. De meest voorkomende huisdieren zijn honden, katten, konijnen, hamsters, muizen, tamme ratten, cavia's, parkieten, papegaaien, reptielen, amfibieën, kanaries, fretten en goudvissen. Ook landbouwhuisdieren kunnen gezelschapsdieren zijn als ze gevoed en verzorgd worden door mensen, zoals koeien, paarden, kippen, ganzen, varkens, schapen, eenden en geiten. Het beroep fokker gezelschapsdieren moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een fokker meestal gespecialiseerd is in specifieke gezelschapsdieren en niet in alle soorten gezelschapsdieren. Van een fokker mag verwacht worden dat deze op over juiste kennis beschikt met betrekking tot de voortplanting van gezelschapsdieren. Het voortplanten van gezelschapsdieren betreft werkzaamheden waarbij de fokker steeds behoort te denken aan het welzijn van de dieren. Een goede fokker zal dan ook niet doorfokken om op een snelle manier zoveel mogelijk geld te verdienen. Het eenzijdig doorfokken van gezelschapsdieren kan grote problemen geven zoals ziektes en afwijkingen. Dit is ook een van de belangrijkste redenen dat van een goede fokker verwacht mag worden dat hij of zij over biologische kennis beschikt. Een fokker is zeker geen bioloog maar een fokker moet wel over enige kennis van biologie beschikken.

Een fokker van gezelschapsdieren kan dus verschillende dieren fokken en zeker niet alleen honden en katten. Ook varkens, koeien en paarden kunnen kunnen gezelschapsdieren zijn onder de noemer landbouwhuisdieren. Alle dieren die gevoed en verzorgd worden door mensen behoren toe tot gezelschapsdieren. Een fokker van gezelschapsdieren hoeft ook geen betrekking te hebben op een professionele beroepsmatige fokker, omdat er veel mensen zijn die fokken met hun gezelschapsdieren. De reden dat mensen willen fokken met hun huisdieren kan zijn omdat er behoefte is aan een bepaald ras of vanuit geldelijk gewin. Het fokken van huisdieren kan redelijk veel geld opleveren, waardoor lang niet alle fokkers het even nauw nemen met de regels. Het in een korte tijd zoveel mogelijk jonge dieren krijgen door te fokken komt dan ook helaas redelijk vaak voor.

Doorfokken van gezelschapsdieren

Het doorfokken van gezelschapsdieren is verboden en mag ook niet voorkomen. Doorgefokte gezelschapsdieren kunnen diverse erfelijke afwijkingen hebben, zoals genetische defecten en ziektes die in veel gevallen ernstige gevolgen kunnen hebben zoals een te kleine schedel waarbinnen de hersenen niet goed passen in de schedel. Een ander probleem kan weer zijn een te grote schedel waardoor puppy's alleen geboren kunnen worden door middel van een keizersnede. Ook ogen die uit de oogkassen poppen komt voor, omdat de ogen niet goed passen in de oogkassen. Een ander voorbeeld zijn weer honden die ademhalingsproblemen hebben door een ingedrukte neus. Dit soort doorfok problemen wordt in veel gevallen veroorzaakt door lijnteelt. Lijnteelt is een vorm van inteelt waarbij beide gezelschapsdieren gezamenlijke voorouders hebben.

Hoe moet je huisdieren fokken

Er zijn veel verschillende verenigingen voor fokkers te vinden, die er alles aan doen om op de juiste manier te fokken met dieren. Een goede fokker zal over het algemeen aangesloten zijn bij de juiste vereniging, waardoor er geen sprake zal zijn van inteelt of lijnteelt. Goede fokkers beschikken over de juiste kennis met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van dieren. Dit heeft ook weer betrekking op de regels voor de huisvesting en verzorging van dieren. Ook dierenartsen kunnen mensen helpen waar het aankomt op de juiste manier van fokken of op het kopen van gezelschapsdieren. Het fokken van dieren houdt meer in dan het alleen voortplanten van dieren. Denk bijvoorbeeld ook aan het verzorgen van inentingen, aan het chippen van dieren, aan verzorgen van een dierenpaspoort en aan het trainingen van dieren.

Verplicht een eigen paspoort:

Hoe fokken ze betere koeien:

Waarom je wel/niet naar hondenshows moet gaan:

Opleidingen tot fokker gezelschapsdieren

Voor de hobby fokker gezelschapsdieren bestaan geen erkende opleidingen. Een hobby fokker hoeft dan ook niet te beschikken over een opleiding. Als het een bedrijfsmatige fokker van gezelschapsdieren betreft kan dit een ander geval zijn, afhankelijk van de soort gezelschapsdieren. In alle gevallen moet een bedrijfsmatige fokker beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Een bewijs van vakbekwaamheid is aan te vragen als de fokker beschikt over een diploma en/of certificaat van een onderwijsinstelling die door de Wet Educatie en beroepsonderwijs is erkend. In de meeste gevallen zal het beroep fokker gezelschapsdieren geen betrekking hebben op bedrijven.

Bedrijven waar een fokker gezelschapsdieren werkzaam kan zijn

Een fokker van gezelschapsdieren is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven, omdat hij of zij meestal hobbymatig actief zijn. Als het een beroepsmatige fokker van gezelschapsdieren betreft zal deze werkzaam zijn binnen een eigen fokkerij.

Competenties fokker gezelschapsdieren

De belangrijkste competentie van een fokker van gezelschapsdieren is het welzijn en de zorg voor dieren. Een fokker moet daarnaast een persoon zijn die een grote voorliefde heeft met betrekking tot dieren. Als het een ondernemer betreft moet een fokker ook over algemene ondernemingsvaardigheden beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn dierenkennis, zorgzaamheid, passie, communicatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fokker gezelschapsdieren

Het arbeidsmarktperspectief als fokker van gezelschapsdieren is niet echt van toepassing, omdat het beroep niet gezien kan worden als een regulier beroep. De meeste fokkers zijn werkzaam als ondernemer of zijn alleen hobbymatig actief als fokker. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het worden van een ondernemer met een eigen fokkerij.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fokker gezelschapsdieren

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn verder niet van toepassing op een fokker van gezelschapsdieren, omdat het beroep niet gezien kan worden als een regulier beroep. De meeste fokkers vragen een vaste vergoeding per gezelschapsdier. Hoeveel een fokker precies zal verdienen is dan ook afhankelijk van het soort dieren en de hoeveelheid dieren die er verkocht worden door de fokker.

Mijnzzp.nl