Kennelhouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kennelhouder
Een eigen kennel starten
Wat is een kennel
Wat doet een kennelhouder:
Een politiehond is een wapen:
Opleidingen tot kennelhouder
Bedrijven waar een kennelhouder werkzaam kan zijn
Competenties kennelhouder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kennelhouder
Arbeidsvoorwaarden en salaris kennelhouder
Eigen bedrijf starten als Kennelhouder
Boekhoudprogramma vergelijken Kennelhouder

Beroep kennelhouder

Een kennelhouder is een ondernemer die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van een kennel. Een kennel is een speciaal onderkomen voor honden. Als het andere dieren betreft of een mix van dieren spreekt men eerder van een dierenpension dan van een kennel. Een andere benaming voor kennelhouder kan ook zijn hondenfokker. Een kennelhouder kan dus ook een hondenfokker zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat dit per kennelhouder kan verschillen. Kennels kunnen ook gebruikt worden om honden te laten verblijven zonder dat er sprake is van fokken. Als een kennelhouder wel aangemerkt kan worden als een hondenfokker kan ook de benaming fokker van gezelschapsdieren van toepassing zijn. Maar ook dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat een hondenfokker niet in alle gevallen gezelschapsdieren zal fokken. Denk bijvoorbeeld aan speciale diensthonden, die gebruikt gaan worden door de politie of de douane. Dit soort diensthonden kan niet aangemerkt worden als gezelschapsdieren, ondanks dat ze wel leven onder de mens en gevoed worden door de mens. Het beroep kennelhouder moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten kennelhouders zijn die honden kunnen houden om verschillende redenen. Als kennelhouder ben je meestal op een brede manier werkzaam. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van honden, het fokken van honden en aan het verzorgen van honden. Vooral voor het fokken van honden is veel specifieke kennis nodig, omdat hondenfokkers te maken hebben met strenge regelgeving. Ook de term hondenfokker moet vrij algemeen gezien worden, omdat een hondenfokker verschillende honden kan fokken. Een hondenfokker zal in de meeste gevallen gezelschapsdieren fokken, echter kan een hondenfokker ook diensthonden fokken. Als kennelhouder ben je een ondernemer of onderneemster en zul je over algemene ondernemingsvaardigheden moeten beschikken.

Een eigen kennel starten

Kennelhouder heeft dus betrekking op personen en/of organisaties die honden hobbymatig of beroepsmatig houden. Een kennelhouder hoeft geen fokker van gezelschapsdieren te zijn, omdat een kennelhouder ook alleen honden kan houden zonder te fokken. Daarnaast hoeft het ook niet zo te zijn dat een kennelhouder gezelschapsdieren fokt, omdat een kennelhouder ook andere honden kan fokken die later gebruikt worden door de politie of de douane. Een kennelhouder kan in de meeste gevallen ook niet gezien worden als een dierenpension, omdat dit in de meeste gevallen niet de kerntaak is van een kennelhouder. Zoals eerder omschreven kunnen kennelhouders ook andere werkzaamheden uitvoeren die met honden te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een kennelhouder, die ook aangemerkt kan worden als dierentrainer of als hondenuitlater. De meeste kennelhouders bieden verschillende diensten aan. Een kennelhouder moet aangemerkt worden als ondernemer, die ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het baliewerkzaamheden en aan algemene administratieve werkzaamheden. Daarnaast kan een kennelhouder te maken hebben met personeel. In dat geval moet een kennelhouder ook aangemerkt kunnen worden als manager. Ook zal een kennelhouder te maken hebben met externe specialisten, zoals dierenartsen en toezichthouders.

Wat is een kennel

Een kennel is een speciaal onderkomen voor honden, wat weer betrekking kan hebben op een hondenhok of een ander soort bouwwerk waarbinnen honden gehouden kunnen worden. Hondenhokken en ander soort bouwwerken kunnen opgebouwd worden door middel van hout, kunststof en metalen of een combinatie hiervan. Een hondenhok en dus ook een kennel moeten gezien worden als de verblijfplaats van honden waarbinnen honden beschermd zijn tegen neerslag en kou. Als we spreken van een hondenhok betreft het meestal honden die bijvoorbeeld een waakfunctie hebben zoals op een boerderij. Als het een echte kennel betreft waarbinnen meestal meerdere honden gehouden zullen worden, betreft het meestal beroepsmatige kennelhouders, zoals van beroepsmatige fokkers of van hulpdiensten en/of opsporingsdiensten. Afhankelijk van de soort kennel kan er ook weer sprake zijn van speciaal aangestelde dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de betreffende honden.

Wat doet een kennelhouder:

Een politiehond is een wapen:

Opleidingen tot kennelhouder

Er bestaan geen erkende opleidingsmogelijkheden tot kennelhouder, anders dan het volgen van cursussen en het opdoen van praktijkkennis. Daarnaast is het beroep kennelhouder niet specifiek genoeg om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Een kennelhouder kan ook een fokker van gezelschapsdieren zijn, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn. In alle gevallen is het wel belangrijk om over de juiste kennis te beschikken, omdat dierenwelzijn en gezondheid een belangrijke rol spelen als kennelhouder. Zie voor mogelijke passende opleidingen de meer specifieke beroepen. Ook bij de Raad van Beheer “Houden van Honden” en bij de Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders is meer informatie te vinden over kennels en het houden van honden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een kennelhouder werkzaam kan zijn

Een kennelhouder zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer, die binnen een eigen kennel werkzaam is. Daarnaast is het denkbaar dat een kennelhouder werkzaam is voor andere bedrijven en overheden. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsbedrijven, die gebruikmaken van beveiligingshonden, reddingsdiensten en aan opsporingsdiensten, zoals de douane en de politie. In de meeste gevallen zal een kennelhouder aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een zelfstandig werkende kennelhouder kan ook samenwerken met verschillende bedrijven en overheden.

Competenties kennelhouder

De belangrijkste competentie van een kennelhouder is kennis, omdat dierenwelzijn en gezondheid belangrijk zijn. Zonder goede kennis kan een kennelhouder niet op de juiste manieren zorgen voor honden. Afhankelijk van de soort kennelhouder kan ook kennis van wet- en regelgeving gezien worden als belangrijke competentie. Als een kennelhouder werkzaam is als ondernemer zal hij of zij ook moeten beschikken over commerciële vaardigheden. In dat geval kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook de juiste motivatie mag niet ontbreken als kennelhouder. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zorgzaamheid, zelfstandigheid, organiseren en leidinggeven. De competenties van een kennelhouder kunnen wel verschillen per kennelhouder, omdat er verschillende soorten kennelhouders zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kennelhouder

Het arbeidsmarktperspectief als kennelhouder is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep daarvoor niet specifiek genoeg is. Daarnaast kan het arbeidsmarktperspectief ook afhankelijk zijn van het specifieke beroep als kennelhouder, omdat een kennelhouder ook werkzaam kan zijn voor professionele organisaties. In principe kan iedereen kennelhouder worden, als ondernemer of hobbymatig. Er bestaan als kennelhouder geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het beroepsmatig starten van een kennel.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kennelhouder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een kennelhouder werkzaam kan zijn voor verschillende organisaties die gebruik kunnen maken van verschillende cao's. Daarnaast zijn de meeste kennelhouder werkzaam als ondernemer of hobbymatig actief als kennelhouder. Er is voor dit beroep ook geen salarisindicatie te geven, omdat het beroep niet specifiek genoeg is. Wat een kennelhouder precies verdient, is geheel afhankelijk van de soort kennelhouder en het specifieke beroep als kennelhouder.

Eigen bedrijf starten als Kennelhouder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kennelhouder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kennelhouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kennelhouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kennelhouder.

Mijnzzp.nl