Dierenpensionhouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Dierenpensionhouder is een algemene benaming voor eigenaren van een dierenpension. Er bestaan verschillende soorten dierenpensions die over het algemeen honden, katten of een combinatie van honden en katten opvangen. Een dierenpension kan het beste omschreven worden als een logeeradres waarbinnen huisdieren tegen betaling tijdelijk opgevangen kunnen worden. Deze tijdelijke opvang van huisdieren kan voor enkele dagen zijn tot wel enkele weken. Dierenpensions zijn dus speciale bedrijven die het mogelijk maken voor huisdierbezitters om hun huisdier(en) tijdelijk ergens anders onder te kunnen brengen. Binnen dierenpensions staat goede verzorging van huisdieren hoog aangeschreven waardoor mensen met een gerust gevoel hun huisdier(en) achter kunnen laten bij het pension. Het is niet ondenkbaar dat een dierenpensionhouder ook andere diensten kan aanbieden met betrekking tot huisdieren, zoals een uitlaatservice. De term dierenpensionhouder moet verder vrij algemeen gezien worden omdat er verschillende soorten dierenpensions zijn. Het is denkbaar dat binnen een dierenpension alleen honden opgevangen worden of bijvoorbeeld alleen katten. Ook het opvangen van huisdieren voor één enkele dag is over het algemeen mogelijk binnen een dierenpension.

Een andere benaming voor dierenpension kan ook zijn kennel, echter worden binnen een kennel alleen honden gehouden. Daarnaast kan een kennel niet in alle gevallen aangemerkt worden als dierenpension omdat een kennel geen dierenpension hoeft te zijn. Ook een dierenasiel kan niet aangemerkt worden als een dierenpension, omdat binnen een dierenasiel dieren niet tijdelijk opgevangen worden. Als dierenpensionhouder is het belangrijk om over de nodige kennis te beschikken van dieren, omdat niet alle dieren het zelfde zijn. Zo kunnen lang niet alle honden met elkaar overweg omdat bepaalde honden agressief kunnen zijn. Ook honden die loops zijn kunnen niet bij elkaar geplaatst worden. Een goede dierenpensionhouder zal dan ook een soort van intake gesprek houden met de eigenaren van huisdieren, om te kunnen bepalen hoe de betreffende huisdieren het beste opgevangen kunnen worden. Ook het uitlaten van honden individueel of in groepsverband is een belangrijk onderdeel van het hondenpension.

Huisvesting huisdieren

Binnen een dierenpension is de huisvesting van dieren erg belangrijk, omdat de huisdieren hier verblijven. Omdat de huisvesting belangrijk is binnen dierenpensions zijn er dan ook strenge eisen waaraan de verblijfruimtes moeten voldoen. Naast schone en hygiënische verblijfruimtes moeten de verblijfruimtes ook voldoen aan andere eisen zoals voldoende bewegingsvrijheid en voldoende lucht en moeten de verblijfruimtes voldoende bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden als ze zich buiten bevinden.

Als huisdieren binnen een professioneel dierenpension of dierenasiel gehouden worden kan er ook sprake zijn van extra eisen met betrekking tot mogelijke zieke, of van ziekte verdachte dieren. Een dierenpension moet dan ook beschikken over speciale quarantaineruimte en isolatieruimte, waarbinnen huisdieren kunnen worden opgenomen als dat nodig mocht zijn. Deze verblijfruimten moeten gescheiden zijn van de reguliere verblijfruimtes.

Algemene eisen huisvesting huisdieren:

  • Verblijfruimtes moeten beschikken over de juiste verlichting (passend bij de dieren)
  • Verblijfruimtes moeten makkelijk schoongemaakt kunnen worden
  • Verblijfruimtes moeten qua omvang en materialen passen bij de dieren
  • Verblijfruimtes moeten voldoende nestruimte bieden (wanneer nodig)
  • Verblijfruimtes moeten zo gemaakt zijn dat dieren niet kunnen ontsnappen
  • Verblijfruimtes mogen de gezondheid of welzijn van dieren niet benadelen
  • Verblijfruimtes mogen geen scherpe randen of uitsteeksels hebben
  • Verblijfruimtes mogen niet belemmerend zijn qua bewegingsvrijheid

Zo werkt 't dierenpension:

Dierenpension:

Opleidingen tot dierenpensionhouder

Wie zelf een dierenpension wenst te starten moet beschikken over het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit Houders van Dieren. Zonder dit bewijs van vakbekwaamheid is het niet toegestaan om bedrijfsmatig honden en/of katten te houden. De cursus c.q. opleiding vakbekwaamheid honden en/of katten moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau vier. De vakbekwaamheid opleiding wordt op verschillende manieren aangeboden en kan qua opleidingsduur verschillen van enkele dagen tot ruim zestien maanden. Wie beschikt over een passende erkende vooropleiding kan de opleiding over het algemeen ook sneller afronden. Een passende vooropleiding kan zijn de Mbo-opleiding Medewerker Dierverzorging. Binnen de opleiding vakbekwaamheid besluit houders van dieren is er onder andere aandacht voor anatomie, fysiologie, pathologie, huisvesting van dieren, hygiënische maatregelen, voeren en verzorgen dieren, begeleiding en voortplanting, wetten en voorschriften en commerciële vaardigheden. Ook het stage lopen bij een dierenarts en binnen een dierenpension of dierenasiel maakt over het algemeen onderdeel uit van de opleiding.

Bedrijven waar een dierenpensionhouder werkzaam kan zijn

Een dierenpensionhouder is niet werkzaam voor bedrijven maar is werkzaam als ondernemer. Wanneer een dierenpensionhouder personeel in dienst heeft spreken we eerder van een dierenpension medewerker of van een dierenverzorger.

Competenties dierenpensionhouder

De belangrijkste competentie als dierenpensionhouder is dierenwelzijn, omdat dit heel erg belangrijk is als dierenpension. Dierenwelzijn is een competentie die niet onderschat moet worden, omdat dit verder gaat dan het alleen op de juiste manier tijdelijk kunnen opvangen van dieren. Van een dierenpensionhouder mag dan ook zeker verwacht worden dat deze beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om dierenwelzijn te kunnen garanderen. Omdat een dierenpensionhouder werkzaam zal zijn als ondernemer mag van een dierenpensionhouder ook verwacht worden dat deze beschikt over commerciële vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, zelfstandigheid, besluitvorming, flexibiliteit, communicatie, administratieve vaardigheden, netwerken en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenpensionhouder

Het arbeidsmarktperspectief als dierenpensionhouder is niet echt van toepassing, omdat een dierenpensionhouder werkzaam is als ondernemer. Een ondernemer moet zijn eigen bestaansrecht bewijzen als ondernemer. De doorgroeimogelijkheden als dierenpensionhouder kunnen gezien worden in het opbouwen van een succesvol dierenpension.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenpensionhouder

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn verder niet van toepassing op een dierenpensionhouder, omdat deze werkzaam is als ondernemer. Wat een dierenpensionhouder precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk is van de commerciële vaardigheden, het aantal klanten en de onkosten als ondernemer.

Mijnzzp.nl