Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Fokker van gezelschapsdieren?

Een fokker van gezelschapsdieren is iemand die hobbymatig of beroepsmatig gezelschapsdieren laat voortplanten. Gezelschapsdieren heeft betrekking op gedomesticeerde huisdieren die door de mens worden gevoed en verzorgd. De meest voorkomende huisdieren zijn honden, katten, konijnen, hamsters, muizen, tamme ratten, cavia's, parkieten, papegaaien, reptielen, amfibieën, kanaries, fretten en goudvissen. Ook landbouwhuisdieren kunnen gezelschapsdieren zijn als ze gevoed en verzorgd worden door mensen, zoals koeien, paarden, kippen, ganzen, varkens, schapen, eenden en geiten. Het beroep fokker gezelschapsdieren moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een fokker meestal gespecialiseerd is in specifieke gezelschapsdieren en niet in alle soorten gezelschapsdieren. Van een fokker mag verwacht worden dat deze op over juiste kennis beschikt met betrekking tot de voortplanting van gezelschapsdieren. Het voortplanten van gezelschapsdieren betreft werkzaamheden waarbij de fokker steeds behoort te denken aan het welzijn van de dieren. Een goede fokker zal dan ook niet doorfokken om op een snelle manier zoveel mogelijk geld te verdienen. Het eenzijdig doorfokken van gezelschapsdieren kan grote problemen geven zoals ziektes en afwijkingen. Dit is ook een van de belangrijkste redenen dat van een goede fokker verwacht mag worden dat hij of zij over biologische kennis beschikt. Een fokker is zeker geen bioloog maar een fokker moet wel over enige kennis van biologie beschikken. Een goede fokker zal in de eerste plaats aan dierenwelzijn denken en niet aan financieel gewin. Helaas komt het nogal eens voor dat fokkers minder goede bedoelingen hebben en alleen naar het financieel gewin van het fokken kijken. Dit kan ernstige problemen veroorzaken, omdat dieren ziek geboren kunnen worden als er sprake is van doorfokken. Professionele fokkers hebben met strenge wet- en regelgeving te maken, waardoor er geen sprake kan zijn van doorfokken.

Lees verder...


Mijnzzp.nl