Dierenpolitie agent

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Dierenpolitie agent?

Een dierenpolitie agent of dierenagent is een speciaal aangestelde agent die dierenleed probeert te voorkomen. Dit kan inhouden het optreden tegen de eigenaren van verwaarloosde dieren en het bieden van hulp aan dieren. Hiertoe behoort ook het optreden tegen dierenmishandeling. Een dierenpolitie agent is dan ook speciaal opgeleid om dierenleed te kunnen herkennen. Daarnaast is een dierenpolitie agent bekend met wet- en regelgeving met betrekking tot dieren en weet hij of zij precies welke maatregelen er genomen moeten worden om dierenleed te stoppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in beslag nemen van dieren en aan het onderbrengen van dieren op een andere veilige locatie. Een dierenpolitie agent kan optreden tegen alle misstanden die betrekking hebben op dieren. Een andere benaming voor dierenpolitie agent, dierenpolitie of dierenagent is ook wel taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn. Dit zijn speciaal opgeleide politieagenten die beter bekend zijn als dierenpolitie agent. De werkzaamheden van dierenpolitie agenten zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat dierenleed voorkomen moet worden. Dierenleed heeft betrekking op dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Dierenpolitie agenten hebben net zo als reguliere politieagenten opsporingsbevoegdheden om dierenleed te voorkomen en/of te stoppen. De dierenpolitie kan ingeschakeld worden voor alle vormen van dierenleed, dus ook voor dieren die in nood verkeren na bijvoorbeeld een ongeluk. Een andere vorm waarbij de dierenpolitie ingeschakeld kan worden is dierenstroperij. Ook het bewust verstoren van nesten of het ophitsen van dieren is verboden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Dierenpolitie agent

Wat is het salaris en tarief van een Dierenpolitie agent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Dierenpolitie agent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl