Dierenpolitie agent

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Dierenpolitie agent?

Een dierenpolitie agent of dierenagent is een speciaal aangestelde politieagent, die dierenleed probeert te voorkomen. Dit kan inhouden het optreden tegen de eigenaren van verwaarloosde dieren en het bieden van hulp aan dieren. Hierbij behoort ook het optreden tegen dierenmishandeling. Een andere benaming voor dierenpolitie agent is ook wel taakaccenthouder handhaving dierenwelzijn. Een dierenpolitie agent is dan ook speciaal opgeleid om dierenleed te kunnen herkennen. Daarnaast is een dierenpolitie agent bekend met wet- en regelgeving met betrekking tot dieren en weet hij of zij precies welke maatregelen er genomen moeten worden om dierenleed te stoppen. Denk hierbij aan het in beslag nemen van dieren en aan het onderbrengen van dieren op een andere veilige locatie. Een dierenpolitie agent kan optreden tegen alle misstanden die betrekking hebben op dieren. Denk bijvoorbeeld ook aan het bewust verstoren van nesten of aan het ophitsen van dieren. Een andere vorm waarbij de dierenpolitie ingeschakeld kan worden is stroperij. De werkzaamheden van dierenpolitie agenten zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat dierenleed voorkomen moet worden. Dierenleed heeft betrekking op dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Dierenpolitie agenten hebben net zo als gewone politieagenten opsporingsbevoegdheden om dierenleed te voorkomen en/of te stoppen. Het is niet zo dat een dierenpolitie agent alleen maar bezig is met dieren, omdat de meeste dierenpolitie agenten de werkzaam moeten combineren met hun gebruikelijke functie als politieagent. Wel is het zo dat er tegenwoordig meer aandacht is voor dierenleed en alle randverschijnselen die hier bij komen kijken. Randverschijnselen kunnen zijn andere strafbare feiten, zoals illegale dierenhandel of hennepkwekerijen. De dierenpolitie kan ingeschakeld worden voor alle vormen van dierenleed, dus ook voor dieren die in nood verkeren na bijvoorbeeld een ongeluk.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Dierenpolitie agent

Wat is het salaris en tarief van een Dierenpolitie agent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Dierenpolitie agent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dierenpolitie agent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dierenpolitie agent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl