Boswachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep boswachter
Werken als boswachter
Boswachter een mooi beroep
Wat doet een boswachter?
Boswachter worden
Boswachter en educatie
Diverse taken als boswachter:
Beroepsfilm boswachter:
Film: De Boswachter:
Opleidingen tot boswachter
Bedrijven waar een boswachter werkzaam kan zijn
Competenties boswachter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boswachter
Arbeidsvoorwaarden en salaris boswachter
Eigen bedrijf starten als Boswachter
Boekhoudprogramma vergelijken Boswachter

Beroep boswachter

Een boswachter is een ambtenaar die aangemerkt kan worden als de beheerder en beschermer van een bepaald natuurgebied. Er zijn veel natuurgebieden te vinden in Nederland, die allemaal verschillend zijn qua bomen en planten. Deze natuurgebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van boswachters. De boswachter is dagelijks bezig met toezicht en beheer van het aangewezen gebied. Maar ook het ontvangen van bezoekers en het rondleiden van de bezoekers is een taak van de boswachter. Tijdens rondleidingen zal een boswachter alle bijzondere plekjes, plantjes, bomen en dieren laten zien aan de bezoekers. Ook het informeren van bezoekers over de inhoudelijke werkzaamheden van een boswachter is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. De werkzaamheden van een boswachter zijn tweeledig, omdat een boswachter meer doet dan alleen het informeren van bezoekers. Andere belangrijke werkzaamheden van een boswachter zijn bijvoorbeeld het fungeren als opsporingsambtenaar. Een boswachter is dus ook een toezichthouder, die toeziet op de regels met betrekking tot het natuurgebied. Een andere benaming voor een boswachter kan dan ook zijn natuurinspecteur. Het houden van toezicht op natuurgebieden is om verschillende redenen belangrijk. Het is niet zo dat een boswachter alleen toeziet op mogelijke illegale praktijken, zoals het dumpen van afval. Een boswachter zal juist ook toezien op de rust met betrekking tot het natuurgebied, zodat de aanwezige dieren geen stress ondervinden. Daarnaast ziet een boswachter er op toe dat de natuur geen schade zal oplopen, zoals door het illegaal plukken van planten of paddenstoelen. Ook het vertrappen van bepaalde planten zal voorkomen worden door de boswachter. In dat geval kan het belangrijk zijn dat bezoekers alleen de aangewezen natuurpaden volgen. Een boswachter is dus een natuurbeheerder, die ook aangemerkt kan worden als opsporingsambtenaar.

Werken als boswachter

Toezicht is een belangrijk onderdeel van de taken van een boswachter. Het komt nogal eens voor dat mensen zich niet kunnen gedragen en vernielingen aanbrengen of planten of padenstoelen plukken terwijl dit verboden is. Maar ook het lastigvallen van dieren tijdens de bronstijd komt voor, bijvoorbeeld door met een fiets of motor het natuurgebied in te gaan terwijl dit verboden is. Dit zijn allemaal zaken waarvoor een boswachter bekeuringen kan uitschrijven. De laatste jaren komt het ook voor dat er mensen zijn, die een natuurgebied ideaal vinden om hun rotzooi te dumpen. Het opruimen van deze rotzooi kost veel geld, dat dan dus niet meer aan natuurbeheer kan worden uitgegeven. Doordat een boswachter dagelijks te vinden is in een natuurgebied weet deze precies wat er allemaal speelt in zijn gebied en/of er zieke bomen staan, die weg gehaald moeten worden. Ook kan het zijn dat een boom gevaarlijk is geworden, omdat deze kan omvallen op een wandelpad. Een boswachter zal niet snel zelf bomen rooien als ze weg moeten, maar wel regelen dat ze gekapt worden mocht dit nodig zijn. Lang niet alle omgevallen of gekapte bomen worden verwijderd uit het natuurgebied, omdat er allerlei dieren kunnen schuilen onder of in de gekapte bomen. Het beroep boswachter geeft veel vrijheid en zelfstandigheid. Het eropuit trekken in de natuur doet een boswachter vaak alleen. Toch is het niet zo dat een boswachter de hele dagen in zijn natuurgebied te vinden is. Ook een boswachter zal weleens moeten overleggen of vergaderen met andere mensen. Ook het bezoeken van andere natuurgebieden is als een boswachter erg zinvol, om te leren van andere boswachters.

Boswachter een mooi beroep

Het beroep boswachter heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht, omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden in de natuur. Als boswachter ben je tegenwoordig in de meeste gevallen niet alleen een boswachter, maar ook een BOA met handhavingsbevoegdheden. Dit betekent dat je als boswachter of BOA extra bevoegdheden hebt. Denk hierbij aan het mogen staande houden van mensen en aan het mogen bekeuren van mensen als ze een overtreding begaan hebben. In de meeste gevallen gaat het om kleine overtredingen, zoals het los laten lopen van honden of het betreden van natuurgebieden waar dit niet is toegestaan. Meer ernstige overtredingen kunnen bijvoorbeeld zijn het stropen of het dumpen van afval in een natuurgebied. Een boswachter met BOA bevoegdheden noemt men ook wel eens een “groene boa”. Het is niet zo dat een boswachter alleen verantwoordelijk is voor het houden van toezicht. Een boswachter is juist op een brede manier aan te merken als veldwerker. Als boswachter zal je ook regelmatig fungeren als gids en educatief medewerker. Dit is vooral het geval tijdens rondleidingen. Tijdens dit soort rondeleiding kan een boswachter ook gebruikmaken van andere specialisten en/of wetenschappers, zoals biologen, hydrologen en ornithologen, die de bezoekers nog meer informatie kunnen geven over het betreffende natuurgebied.

Wat doet een boswachter?

Het is niet zo dat boswachters alleen in het veld werkzaam zijn. Boswachters zijn beheerders, die op een brede manier werkzaam zijn met betrekking tot natuurbeheer. Een boswachter zal ongeveer de helft van de tijd werkzaam zijn op kantoor om verschillende zaken te regelen, die het natuurgebied aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van bosbouwers om bepaalde bomen te laten kappen of aan het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Een boswachter kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met rentmeesters of met ambtenaren binnen een gemeente. Het beschermen van flora en fauna heeft dus niet alleen betrekking op de fysieke aanwezigheid van boswachters. Boswachters zijn op een brede manier verantwoordelijk voor het beschermen van flora en fauna. Vanzelfsprekend kan een boswachter ook rondeleidingen geven aan geïnteresseerde natuurliefhebbers. Overigens kan er in dat geval ook sprake zijn van een natuurgids. De taken van een boswachter kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke werkplek en verantwoordelijkheden, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Natuurbeheer: Boswachters zijn verantwoordelijk voor het beheer en behoud van natuurlijke ecosystemen. Ze ontwikkelen en implementeren beheerplannen om de biodiversiteit te behouden, habitats te verbeteren, invasieve soorten te beheren en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Dit omvat het monitoren van de flora en fauna, het uitvoeren van ecologische studies en het nemen van maatregelen om de gezondheid van het ecosysteem te bevorderen.
 • Toezicht en handhaving: Boswachters houden toezicht op het gebruik van natuurgebieden en zorgen ervoor dat bezoekers zich houden aan de regels en voorschriften. Ze handhaven wetten met betrekking tot natuurbescherming, jacht, visserij en recreatie. Dit kan onder meer het uitvoeren van patrouilles, het inspecteren van vergunningen en het reageren op meldingen van overtredingen omvatten.
 • Onderwijs en voorlichting: Boswachters spelen vaak een educatieve rol door bezoekers en het publiek bewust te maken van natuurbescherming en het belang van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ze geven rondleidingen, organiseren educatieve evenementen, lezingen en workshops, en verstrekken informatie over de flora, fauna en ecologie van het gebied.
 • Onderhoud van infrastructuur: Boswachters zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de infrastructuur in natuurgebieden. Ze zorgen voor de aanleg en het onderhoud van paden, bewegwijzering, picknickplaatsen, uitkijkpunten en andere faciliteiten die nodig zijn voor bezoekers.
 • Noodrespons: In noodsituaties, zoals bosbranden, overstromingen of reddingsoperaties, kunnen boswachters een rol spelen bij de coördinatie van de reactie en het verstrekken van ondersteuning aan hulpdiensten.
 • Samenwerking met belanghebbenden: Boswachters werken vaak samen met andere belanghebbenden, zoals lokale gemeenschappen, natuurbeschermingsorganisaties en overheidsinstanties, om natuurbeschermingsdoelen te bevorderen. Ze kunnen deelnemen aan overleg, samenwerkingsverbanden aangaan en adviseren over natuurbeheer- en beleidskwesties.

Het werk van een boswachter vereist kennis van ecologie, natuurbeheer, wet- en regelgeving met betrekking tot natuurbescherming en goede communicatievaardigheden. Ze werken vaak buiten, in verschillende weersomstandigheden, en kunnen fysiek veeleisend werk verrichten.

Boswachter worden

Een van de redenen waarom het beroep van boswachter zo populair is, is het nauwe contact met de natuur. Boswachters werken veel buiten, omringd door bossen, prachtige landschappen en diverse flora en fauna. Boswachters hebben de kans om dagelijks te genieten van de rust en sereniteit van het buitenleven, weg van de drukte van de stedelijke omgeving. Bovendien biedt het beroep van boswachter een gevarieerd takenpakket. Boswachters zijn betrokken bij verschillende activiteiten, zoals het monitoren van de gezondheid van het ecosysteem, het uitvoeren van ecologisch onderzoek, het beheren van wildpopulaties, het organiseren van educatieve activiteiten en het handhaven van de regels en voorschriften in natuurgebieden. Deze activiteiten maakt het werk uitdagend en stimulerend voor veel mensen.

Boswachter en educatie

Een ander aantrekkelijk aspect van het beroep boswachter is de mogelijkheid om te werken met en voor mensen. Boswachters fungeren als natuurgidsen, educatoren en beheerders van recreatieve activiteiten. Ze kunnen anderen inspireren en betrekken bij de natuur door middel van rondleidingen, workshops, evenementen en educatieve programma's. Boswachters spelen een belangrijke rol in het vergroten van het bewustzijn en begrip van het milieu, het bevorderen van duurzaam gedrag en het stimuleren van een gezonde relatie tussen mens en natuur. Bovendien biedt het beroep van boswachter uitstekende mogelijkheden voor persoonlijke groei en voldoening. Het gevoel van verbondenheid met de natuur, het zien van positieve resultaten van inspanningen en het bijdragen aan een duurzamere wereld kunnen veel voldoening geven. Boswachters ervaren vaak een sterk gevoel van vervulling in hun werk, wetende dat ze een verschil maken in het behoud van waardevolle ecosystemen voor toekomstige generaties.

Diverse taken als boswachter:

 • Het dagelijks toezien op het natuurgebied.
 • Het samenwerken met onderhoudsdiensten (bosbouw, loonwerkers enz.).
 • Het rondleiden van bezoekers en scholieren.
 • Het bedenken en uitwerken van educatief materiaal.
 • Het deelnemen aan algemene vergaderingen.
 • Het handhaven van regels (op de paden lopen enz.).
 • Het controleren op zieke bomen en mogelijke plagen.
 • Het inspireren en motiveren van mensen.

Beroepsfilm boswachter:

Film: De Boswachter:

Opleidingen tot boswachter

Om als boswachter te kunnen werken zijn er meerdere opleidingsmogelijkheden, die ook qua niveau kunnen verschillen. Ook met de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer is het mogelijk om boswachter te worden. Een andere opleiding kan de hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer zijn. Met de Mbo-opleiding begin je doorgaans in de functie als veldwachter en kan je doorgroeien tot boswachter. Om boswachter te worden kan je het beste naar een bosbouwschool gaan. Echter zijn er meer opleidingen te vinden die gericht zijn op de natuur. Het is dan wel belangrijk dat de richting ecologie en natuur gekozen wordt, om een kans te maken als boswachter. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om op andere manieren boswachter te kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappers, die zich laten omscholen tot boswachter door het volgen van aanvullende opleidingen. Flora en fauna is een breed vakgebied dat betrekking kan hebben op verschillende vaklieden en/of wetenschappers. Het volgen van een boswachter opleiding is dus op verschillende manieren mogelijk. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als boswachter, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een boswachter werkzaam kan zijn

Als boswachter ben je eigenlijk altijd in dienst van overheidsinstellingen, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Daarnaast kan een boswachter werkzaam zijn voor provinciale landschappen. Provinciale landschappen zijn provinciale particuliere natuurterrein beherende organisaties in Nederland. In de meeste gevallen zal een boswachter dus aangemerkt moeten worden als ambtenaar. Een belangrijke aanvulling hierop is dat gemeentelijke Boa's niet zomaar aangemerkt kunnen worden als boswachters.

Competenties boswachter

Als boswachter heb je in de eerste plaats een grote liefde voor de natuur en alles wat daar bij komt kijken. Toch houdt het beroep boswachter veel meer in dan genieten van de natuur. Als boswachter ben je ook een adviseur en informeer je bezoekers, zoals schoolkinderen of andere groepen mensen. Daarnaast ben je een opsporingsambtenaar en waak je over het bos als toezichthouder. Als boswachter is het belangrijk dat je voldoende opgeleid bent en dat je alles weet over de flora en fauna in een bos, zodat je mensen kunt adviseren, die onderhoud moeten plegen. Omdat een boswachter te maken heeft met veel verschillende mensen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook conflictbeheersing is een belangrijke competentie van een boswachter. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, motivatie, zelfstandigheid, samenwerken, overleggen en inspiratie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boswachter

Het arbeidsmarktperspectief van een boswachter is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat er relatief gezien niet veel boswachters zijn. Daarnaast is het beroep boswachter aan te merken als populair beroep. Het worden van boswachter is dan ook in veel gevallen niet zomaar mogelijk. Een boswachter vacature is dan ook meestal niet zomaar beschikbaar. De meeste boswachters hebben een lange carrière als boswachter, omdat het werken als boswachter gezien kan worden als roeping. Met andere woorden moet er sprake zijn van veel passie als boswachter. Het verloop onder boswachters is ook niet groot. Daarnaast is het beroep boswachter een beroep dat je gegund moet worden. Het worden van boswachter is dus niet alleen afhankelijk van de opleiding en/of studies. De doorgroeimogelijkheden van een boswachter zijn over het algemeen vrij beperkt. Het is wel denkbaar dat een boswachter een soort managementfunctie zal bekleden binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boswachter

Als boswachter zijn je arbeidsvoorwaarden doorgaans goed geregeld omdat je bij de semi-overheid in dienst bent. Het salaris als boswachter is doorgaans niet heel hoog en valt onder de zogenaamde middeninkomens. Een boswachter zal tussen de 2500 en 3100 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Boswachter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Boswachter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Boswachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boswachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Boswachter.

Mijnzzp.nl