Boswachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een boswachter is de beheerder en beschermer van een bepaald natuurgebied. Er zijn veel natuurgebieden te vinden in Nederland, die allemaal verschillend zijn qua bomen en planten. De boswachter is dagelijks bezig met toezicht en beheer van het gebied. Maar ook het ontvangen van bezoekers en het rondleiden van de bezoekers is een taak van de boswachter. Tijdens de rondleiding zal een boswachter alle bijzondere plekjes, plantjes, bomen en dieren laten zien aan de bezoekers. Ook het informeren van bezoekers wat een boswachter precies allemaal doet is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. De werkzaamheden van een boswachter zijn tweeledig omdat een boswachter meer doet dan het alleen informeren van bezoekers. Andere belangrijke werkzaamheden van een boswachter zijn bijvoorbeeld het fungeren als opsporingsambtenaar. Een boswachter is dus ook een toezichthouder die toeziet op de regels met betrekking tot het natuurgebied. Een andere benaming voor een boswachter kan dan ook zijn natuurinspecteur.

Een boswachter doet niet alles zelf

Doordat een boswachter dagelijks te vinden is in een natuurgebied weet deze precies wat er allemaal speelt in zijn gebied en ook wanneer er zieke bomen staan die weg gehaald moeten worden. Ook kan het zijn dat een boom gevaarlijk is geworden, omdat deze kan omvallen op een wandelpad. Een boswachter zal niet snel zelf bomen rooien als deze weg moeten, maar wel regelen dat ze gekapt worden mocht dit nodig zijn. Lang niet alle omgevallen of gekapte bomen worden verwijderd uit het natuurgebied, omdat er allerlei dieren kunnen schuilen onder of in de gekapte bomen.

Toezicht boswachter

Toezicht is een belangrijk onderdeel van de taken van een boswachter. Het komt nogal eens voor dat mensen zich niet kunnen gedragen en vernielingen aanbrengen of planten of padenstoelen plukken terwijl dit verboden is. Maar ook het lastigvallen van dieren tijdens de bronstijd komt voor, bijvoorbeeld door met een fiets of motor het natuurgebied in te gaan terwijl dit verboden is. Dit zijn allemaal zaken waarvoor een boswachter bekeuringen kan uitschrijven. De laatste jaren komt het ook voor dat er mensen zijn die een natuurgebied ideaal vinden om hun rotzooi te dumpen. Het opruimen van deze rotzooi kost veel geld, dat dan dus niet meer aan natuurbeheer kan worden uitgegeven.

Boswachter een mooi beroep

Het beroep boswachter heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht, omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden in de natuur. Als boswachter ben je tegenwoordig in de meeste gevallen niet alleen een boswachter maar ook een BOA met handhavingsbevoegdheden. Dit betekent dat je als boswachter of BOA extra bevoegdheden hebt. Denk hierbij aan het mogen staande houden van mensen en aan het mogen bekeuren van mensen als ze een overtreding begaan hebben. In de meeste gevallen gaat het om kleine overtredingen, zoals het los laten lopen van honden of het betreden van natuurgebieden waar dit niet is toegestaan. Meer ernstige overtredingen kunnen bijvoorbeeld zijn het stropen of het dumpen van afval in een natuurgebied. Een boswachter met BOA bevoegdheden noemt men ook wel eens een “groene boa”.

Boswachter worden

Om boswachter te worden kan je het beste naar de bosbouwschool gaan. Echter zijn er meer opleidingen te vinden die gericht zijn op de natuur. Het is dan wel belangrijk dat de richting ecologie en natuur gekozen wordt, om een kans te maken als boswachter. Ook is een lerarenopleiding gericht op de natuur erg zinvol, omdat de laatste jaren een boswachter steeds vaker educatief bezig is met bezoekers.

Het beroep boswachter geeft veel vrijheid en zelfstandigheid. Het eropuit trekken in de natuur doet een boswachter vaak alleen. Toch is het niet zo dat een boswachter de hele dagen in zijn natuurgebied te vinden is. Ook een boswachter zal weleens moeten overleggen of vergaderen met andere mensen. Ook het bezoeken van andere natuurgebieden is als een boswachter erg zinvol, om te leren van andere boswachters.

Opleiding beroep boswachter:

Opleidingen tot boswachter

Om als boswachter te kunnen werken zijn er meerdere opleidingsmogelijkheden, die ook qua niveau kunnen verschillen. Ook met de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer is het mogelijk om boswachter te worden. Een andere opleiding kan de Hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer zijn. Met de Mbo-opleiding begin je doorgaans in de functie als veldwachter en kan je doorgroeien tot boswachter.

Bedrijven waar een boswachter werkzaam kan zijn

Als boswachter ben je eigenlijk altijd in dienst van overheidsinstellingen zoals Staatsbosbeheer. Het beroep boswachter komt voor zover wij weten niet voor bij particuliere instellingen of bedrijven in Nederland.

Competenties boswachter

Als boswachter heb je in de eerste plaats natuurlijk een grote liefde voor de natuur en alles wat daar bij komt kijken. Toch houdt het beroep boswachter veel meer in dan genieten van de natuur. Als boswachter ben je ook een adviseur en informeer je bezoekers, zoals schoolkinderen of andere groepen mensen. Daarnaast ben je ook een opsporingsambtenaar en waak je over het bos. Als boswachter is het belangrijk dat je voldoende opgeleid bent en dat je alles weet over de flora en fauna in een bos, zodat je mensen kunt adviseren die onderhoud moeten plegen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boswachter

De kansen op een baan als boswachter zijn zeer klein, omdat er maar weinig vacatures per jaar zijn voor de functie boswachter. Wie boswachter wil worden zal dan ook eerst veel ervaring moeten opdoen en lang moeten wachten voordat er een geschikte functie vrijkomt, die je dan ook nog eens gegund moet worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boswachter

Als boswachter zijn je arbeidsvoorwaarden doorgaans goed geregeld omdat je bij de semi-overheid in dienst bent. Het salaris als boswachter is doorgaans niet heel hoog en valt onder de zogenaamde middeninkomens. Een boswachter zal tussen de 2500 en 3100 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl