Boswachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een boswachter is een ambtenaar die aangemerkt kan worden als de beheerder en beschermer van een bepaald natuurgebied. Er zijn veel natuurgebieden te vinden in Nederland, die allemaal verschillend zijn qua bomen en planten. Deze natuurgebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van boswachters. De boswachter is dagelijks bezig met toezicht en beheer van het aangewezen gebied. Maar ook het ontvangen van bezoekers en het rondleiden van de bezoekers is een taak van de boswachter. Tijdens rondleidingen zal een boswachter alle bijzondere plekjes, plantjes, bomen en dieren laten zien aan de bezoekers. Ook het informeren van bezoekers over de inhoudelijke werkzaamheden van een boswachter is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. De werkzaamheden van een boswachter zijn tweeledig, omdat een boswachter meer doet dan alleen het informeren van bezoekers. Andere belangrijke werkzaamheden van een boswachter zijn bijvoorbeeld het fungeren als opsporingsambtenaar. Een boswachter is dus ook een toezichthouder, die toeziet op de regels met betrekking tot het natuurgebied. Een andere benaming voor een boswachter kan dan ook zijn natuurinspecteur. Het houden van toezicht op natuurgebieden is om verschillende redenen belangrijk. Het is niet zo dat een boswachter alleen toeziet op mogelijke illegale praktijken, zoals het dumpen van afval. Een boswachter zal juist ook toezien op de rust met betrekking tot het natuurgebied, zodat de aanwezige dieren geen stress ondervinden. Daarnaast ziet een boswachter er op toe dat de natuur geen schade zal oplopen, zoals door het illegaal plukken van planten of paddenstoelen. Ook het vertrappen van bepaalde planten zal voorkomen worden door de boswachter. In dat geval kan het belangrijk zijn dat bezoekers alleen de aangewezen natuurpaden volgen. Een boswachter is dus een natuurbeheerder, die ook aangemerkt kan worden als opsporingsambtenaar.

Toezicht is een belangrijk onderdeel van de taken van een boswachter. Het komt nogal eens voor dat mensen zich niet kunnen gedragen en vernielingen aanbrengen of planten of padenstoelen plukken terwijl dit verboden is. Maar ook het lastigvallen van dieren tijdens de bronstijd komt voor, bijvoorbeeld door met een fiets of motor het natuurgebied in te gaan terwijl dit verboden is. Dit zijn allemaal zaken waarvoor een boswachter bekeuringen kan uitschrijven. De laatste jaren komt het ook voor dat er mensen zijn, die een natuurgebied ideaal vinden om hun rotzooi te dumpen. Het opruimen van deze rotzooi kost veel geld, dat dan dus niet meer aan natuurbeheer kan worden uitgegeven. Doordat een boswachter dagelijks te vinden is in een natuurgebied weet deze precies wat er allemaal speelt in zijn gebied en/of er zieke bomen staan, die weg gehaald moeten worden. Ook kan het zijn dat een boom gevaarlijk is geworden, omdat deze kan omvallen op een wandelpad. Een boswachter zal niet snel zelf bomen rooien als ze weg moeten, maar wel regelen dat ze gekapt worden mocht dit nodig zijn. Lang niet alle omgevallen of gekapte bomen worden verwijderd uit het natuurgebied, omdat er allerlei dieren kunnen schuilen onder of in de gekapte bomen. Het beroep boswachter geeft veel vrijheid en zelfstandigheid. Het eropuit trekken in de natuur doet een boswachter vaak alleen. Toch is het niet zo dat een boswachter de hele dagen in zijn natuurgebied te vinden is. Ook een boswachter zal weleens moeten overleggen of vergaderen met andere mensen. Ook het bezoeken van andere natuurgebieden is als een boswachter erg zinvol, om te leren van andere boswachters.

Boswachter een mooi beroep

Het beroep boswachter heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht, omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden in de natuur. Als boswachter ben je tegenwoordig in de meeste gevallen niet alleen een boswachter, maar ook een BOA met handhavingsbevoegdheden. Dit betekent dat je als boswachter of BOA extra bevoegdheden hebt. Denk hierbij aan het mogen staande houden van mensen en aan het mogen bekeuren van mensen als ze een overtreding begaan hebben. In de meeste gevallen gaat het om kleine overtredingen, zoals het los laten lopen van honden of het betreden van natuurgebieden waar dit niet is toegestaan. Meer ernstige overtredingen kunnen bijvoorbeeld zijn het stropen of het dumpen van afval in een natuurgebied. Een boswachter met BOA bevoegdheden noemt men ook wel eens een “groene boa”. Het is niet zo dat een boswachter alleen verantwoordelijk is voor het houden van toezicht. Een boswachter is juist op een brede manier aan te merken als veldwerker. Als boswachter zal je ook regelmatig fungeren als gids en educatief medewerker. Dit is vooral het geval tijdens rondleidingen. Tijdens dit soort rondeleiding kan een boswachter ook gebruikmaken van andere specialisten en/of wetenschappers, zoals biologen, hydrologen en ornithologen, die de bezoekers nog meer informatie kunnen geven over het betreffende natuurgebied.

Wat doet een boswachter precies

Het is niet zo dat boswachters alleen in het veld werkzaam zijn. Boswachters zijn beheerders, die op een brede manier werkzaam zijn met betrekking tot natuurbeheer. Een boswachter zal ongeveer de helft van de tijd werkzaam zijn op kantoor om verschillende zaken te regelen, die het natuurgebied aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van bosbouwers om bepaalde bomen te laten kappen of aan het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Een boswachter kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met rentmeesters of met ambtenaren binnen een gemeente. Het beschermen van flora en fauna heeft dus niet alleen betrekking op de fysieke aanwezigheid van boswachters. Boswachters zijn op een brede manier verantwoordelijk voor het beschermen van flora en fauna. Vanzelfsprekend kan een boswachter ook rondeleidingen geven aan geïnteresseerde natuurliefhebbers. Overigens kan er in dat geval ook sprake zijn van een natuurgids.

Wat doet een boswachter:

De Boswachter:

Opleidingen tot boswachter

Om als boswachter te kunnen werken zijn er meerdere opleidingsmogelijkheden, die ook qua niveau kunnen verschillen. Ook met de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer is het mogelijk om boswachter te worden. Een andere opleiding kan de Hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer zijn. Met de Mbo-opleiding begin je doorgaans in de functie als veldwachter en kan je doorgroeien tot boswachter. Om boswachter te worden kan je het beste naar een bosbouwschool gaan. Echter zijn er meer opleidingen te vinden die gericht zijn op de natuur. Het is dan wel belangrijk dat de richting ecologie en natuur gekozen wordt, om een kans te maken als boswachter. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om op andere manieren boswachter te kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappers, die zich laten omscholen tot boswachter door het volgen van aanvullende opleidingen. Flora en fauna is een breed vakgebied dat betrekking kan hebben op verschillende vaklieden en/of wetenschappers. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een boswachter werkzaam kan zijn

Als boswachter ben je eigenlijk altijd in dienst van overheidsinstellingen, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Daarnaast kan een boswachter werkzaam zijn voor provinciale landschappen. Provinciale landschappen zijn provinciale particuliere natuurterrein beherende organisaties in Nederland. In de meeste gevallen zal een boswachter dus aangemerkt moeten worden als ambtenaar. Een belangrijke aanvulling hierop is dat gemeentelijke Boa's niet zomaar aangemerkt kunnen worden als boswachters.

Competenties boswachter

Als boswachter heb je in de eerste plaats een grote liefde voor de natuur en alles wat daar bij komt kijken. Toch houdt het beroep boswachter veel meer in dan genieten van de natuur. Als boswachter ben je ook een adviseur en informeer je bezoekers, zoals schoolkinderen of andere groepen mensen. Daarnaast ben je een opsporingsambtenaar en waak je over het bos als toezichthouder. Als boswachter is het belangrijk dat je voldoende opgeleid bent en dat je alles weet over de flora en fauna in een bos, zodat je mensen kunt adviseren, die onderhoud moeten plegen. Omdat een boswachter te maken heeft met veel verschillende mensen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook conflictbeheersing is een belangrijke competentie van een boswachter. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, motivatie, zelfstandigheid, samenwerken, overleggen en inspiratie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boswachter

Het arbeidsmarktperspectief van een boswachter is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat er relatief gezien niet veel boswachters zijn. Daarnaast is het beroep boswachter aan te merken als populair beroep. Het worden van boswachter is dan ook in veel gevallen niet zomaar mogelijk. De meeste boswachters hebben een lange carrière als boswachter, omdat het werken als boswachter gezien kan worden als roeping. Met andere woorden moet er sprake zijn van veel passie als boswachter. Het verloop onder boswachters is ook niet groot. Daarnaast is het beroep boswachter een beroep dat je gegund moet worden. Het worden van boswachter is dus niet alleen afhankelijk van de opleiding en/of studies. De doorgroeimogelijkheden van een boswachter zijn over het algemeen vrij beperkt. Het is wel denkbaar dat een boswachter een soort managementfunctie zal bekleden binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boswachter

Als boswachter zijn je arbeidsvoorwaarden doorgaans goed geregeld omdat je bij de semi-overheid in dienst bent. Het salaris als boswachter is doorgaans niet heel hoog en valt onder de zogenaamde middeninkomens. Een boswachter zal tussen de 2500 en 3100 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Read this information on Forester in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Forster auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Silvicultor en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Boswachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boswachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl