Boomverzorger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een boomverzorger is iemand die zich gespecialiseerd heeft in boomverzorging. Denk hierbij aan het snoeien van bomen, het uitvoeren van boomveiligheidscontroles en aan het voorkomen of bestrijden van mogelijke ziekten en plagen. Boomverzorging is een specialisatie die niet standaard toebehoort tot de werkzaamheden van een hovenier. Een boom kan op een bepaald moment behoefte hebben aan extra verzorging om verschillende redenen, zoals een ziekte, of omdat de boom niet goed groeit. Voor al deze specifieke problemen is het dus mogelijk om een specialist in te huren, namelijk de boomverzorger. De boomverzorger zal dan ook met een plan van aanpak komen na inspectie om de boom gezond te maken of om deze gezond te houden. Zo kan de boomverzorger een bodemonderzoek uitvoeren om er achter te komen waar de boom een tekort aan heeft. Andere werkzaamheden kunnen zijn het snoeien van bomen of bijvoorbeeld het plaatsen van bliksemafleiders in bomen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een boomverzorger het beste omschrijven als het uitvoeren van verschillende werkzaamheden om de vitaliteit van bomen te kunnen bewaren. Tegenwoordig bestaat er een speciale Mbo-opleiding tot boomverzorger, omdat de werkzaamheden van een boomverzorger zo specialistisch zijn. De werkzaamheden van een boomverzorger hebben raakvlakken met de werkzaamheden van een bosbouwer, maar ze zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat je als bosbouwer juist in het bos of ander natuurgebied werkzaam bent. Als boomverzorger kan je overal werkzaam, zijn, zoals binnen gemeentes of in de achtertuin van particulieren. Een ander belangrijk verschil is dat je als boomverzorger regelmatig gebruik zal maken van hoogwerkers om bijvoorbeeld bomen te snoeien. Daarnaast kan het als boomverzorger voorkomen dat je ingeschakeld wordt om bomen te verplaatsen of te verplanten.

Als boomverzorger kan je dus ook gezien worden als bosbouwer, met het belangrijke verschil dat een boomverzorger ook op andere locaties werkzaam kan zijn. Een ander beroep dat veel raakvlakken heeft met het beroep boomverzorger is het beroep boominspecteur. Het belangrijkste verschil tussen een boomverzorger en boominspecteur is dat een boominspecteur niet verantwoordelijk hoeft te zijn voor de benodigde maatregelen om bomen sterker en gezonder te maken. Een boominspecteur kan bijvoorbeeld ook alleen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van sterkte metingen. Dit kan belangrijk zijn voor gemeentes, parkbeheerders en particulieren om in te kunnen schatten of bomen een gevaar vormen voor de omgeving. In de praktijk is het wel denkbaar dat een boomverzorger ook aangemerkt kan worden als boominspecteur, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In tegenstelling tot wat redelijk veel mensen denken is het niet zo dat een boomverzorger alleen te maken heeft met oude bomen. Een boomverzorger kan juist ook ingeschakeld worden voor het verzorgen van jonge bomen. Bij jonge bomen kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om ze regelmatig te snoeien om tot het beste groeiresultaat te kunnen komen.

Wat doet een boomverzorger?

Een boomverzorger, ook wel bekend als een boomverzorging specialist, is een professional die gespecialiseerd is in het verzorgen, onderhouden en beschermen van bomen. Ze hebben kennis van boombiologie, groeipatronen, ziekten en plagen, en zijn getraind in verschillende technieken om bomen gezond en veilig te houden. De taken van een boomverzorger kunnen variëren, afhankelijk van de behoeften van de bomen en de omgeving. Enkele van de veelvoorkomende taken van een boomverzorger zijn:

  • Snoeien: Het snoeien van bomen is een belangrijk onderdeel van boomverzorging. Een boomverzorger kan takken verwijderen om de structuur en vorm van de boom te verbeteren, de gezondheid van de boom te bevorderen, de veiligheid te waarborgen en eventuele schade of overlast te voorkomen.
  • Boominspectie: Een boomverzorger voert regelmatig inspecties uit om de algehele gezondheid en conditie van bomen te beoordelen. Ze controleren op tekenen van ziekten, plagen, schimmels, beschadigingen of structurele problemen en stellen vervolgens passende maatregelen voor om deze problemen aan te pakken.
  • Boomverplanting: Boomverzorgers kunnen betrokken zijn bij het plannen en uitvoeren van boomverplantingsprojecten. Ze adviseren over de selectie van geschikte boomsoorten, de locatie van de bomen en de juiste plantmethoden om een succesvolle verplanting te garanderen.
  • Boomziekte beheer: Als experts in boomgezondheid kunnen boomverzorgers ziekten en plagen identificeren en behandelen. Ze kunnen preventieve maatregelen nemen om de verspreiding van ziekten te voorkomen en passende behandelingen toepassen om de gezondheid van bomen te herstellen.
  • Boomverzorging in noodsituaties: In het geval van stormen, schade of andere noodsituaties kunnen boomverzorgers snel reageren om beschadigde bomen te beoordelen, veiligheidswaarschuwingen te geven, boom-reparaties uit te voeren en indien nodig bomen te verwijderen.
  • Adviseren en educatie: Boomverzorgers kunnen advies geven aan eigenaren van vastgoed, overheidsinstanties en gemeenschappen over het juiste beheer en de verzorging van bomen. Ze kunnen ook educatieve workshops, trainingen en presentaties verzorgen om het bewustzijn van boomverzorging te vergroten.

Het werk van een boomverzorger vereist vaak het gebruik van speciale gereedschappen en apparatuur, zoals klimuitrusting, zaagmachines en spuitapparatuur. Boomverzorgers moeten ook op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken in de boomverzorging industrie om hoogwaardige diensten te kunnen leveren.

Verzorging bomen

Bomen kunnen in allerlei fases verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer ze verplaatst moeten worden. Als de bomen groot zijn, kan het nodig zijn deze te verankeren. Wanneer bomen niet goed groeien kan de bodem onderzocht worden op zijn kwaliteit. Uit dit onderzoek kan dan blijken dat de samenstelling van de grond niet goed is, waar dan op ingegrepen moet worden om de boom beter te laten groeien. Maar ook als de boom er niet meer mooi uitziet kan de bodem onderzocht worden en mogelijk voedingselementen worden toegediend om dit te verbeteren. De grondverbetering kan bereikt worden door voedingsstoffen met hoge druk direct in de grond te spuiten, zodat deze eerder bij de wortels aankomen.

Bomenonderhoud gemeentes

Vooral gemeenten maken regelmatig gebruik van een boomverzorger of boominspecteur om zieke bomen te behandelen, voordat het te laat is en een boom gekapt moet worden. Om te voorkomen dat een boom gekapt moet worden is het belangrijk om in een vroeg stadium de boom te behandelen. Het vervangen van bomen kost doorgaans ook veel tijd en geeft een straat een heel ander aanblik, omdat er vaak jonge kleine bomen voor terug worden geplant. Vooral grote imposante bomen die gekapt moeten worden zijn vaak een groot verlies voor een gemeente. Bomen kunnen op verschillende manieren aangetast worden, maar de meestvoorkomende ziekten zijn schimmels. Een boom kan zich vaak prima verweren tegen schimmels, maar als de gezondheid al minder is van de boom zullen de schimmels winnen van de boom. Een boomverzorger kan ook takken die afgebroken zijn en gevaarlijk in een boom hangen verwijderen. Het komt regelmatig voor dat een tak afbreekt door bliksem en blijft hangen. Om dit soort takken te verwijderen kan de boomverzorger in de boom klimmen om deze te verwijderen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Vanzelfsprekend komt het ook voor dat bomen gekapt moeten worden.

Boomverzorging:

Opleidingen tot boomverzorger

Wie een carrière ambieert als boomverzorger kan kiezen voor de Mbo-opleiding boomverzorger. Ook een andere opleiding in het groen of werkervaring maakt het over het algemeen mogelijk om boomverzorger te worden. Wel is het belangrijk om het Visual tree assessment (VTA) certificaat of getuigschrift te behalen, omdat de meeste opdrachtgevers dit verlangen. Binnen het beroep boomverzorger is ook het diploma European Treeworker (ETW) steeds belangrijker aan het worden, omdat opdrachtgevers deze opleiding in veel gevallen verlangen. Een ander belangrijk onderdeel binnen de opleiding boomverzorger is de veiligheid, omdat het beroep boomverzorger aangemerkt kan worden als potentieel gevaarlijk beroep. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als boomverzorger, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een boomverzorger werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een boomverzorger werkzaam zijn voor een adviesbureau. Daarnaast zijn er redelijk veel boomverzorgers werkzaam als ondernemer. Het is niet geheel ondenkbaar dat een boomverzorger ook andere werkzaamheden uitvoert, afhankelijk van waar hij of zij precies werkzaam is. In dat geval kan een boomverzorger wellicht ook aangemerkt worden als hovenier. Zoals eerder omschreven werken boomverzorgers vaak in opdracht van gemeentes, grootgrondbezitters of waterschappen die te maken hebben met bomen. Dit neemt niet weg dat een boomverzorger ook te maken krijgt met particulieren.

Competenties boomverzorger

Als boomverzorger is het op de eerste plaats belangrijk dat je veel verstand hebt van alle boomsoorten en hun eigenschappen zoals boomziekten en groeiplaatsen. Naast het kunnen verzorgen is het ook belangrijk dat je communicatief goed onderlegd bent, omdat je in veel gevallen met gemeentes te maken zal krijgen die advies over hun bomen willen hebben. Daarnaast zul je als boomverzorger regelmatig in een boom moeten klimmen of, als dat niet kan, met een hoogwerker en zul je dus fysiek gezond moeten zijn. Een andere belangrijke competentie is de veiligheid in het algemeen. Zoals eerder omschreven kan het beroep boomverzorger aangemerkt worden als potentieel gevaarlijk beroep. Veiligheid heeft ook alles te maken met vakmanschap. Omdat een boomverzorger in veel gevallen aangemerkt moet worden als ondernemer kan ook het netwerken gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, monitoren en overleggen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boomverzorger

Het arbeidsmarktperspectief van een boomverzorger is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat er redelijk veel boomverzorgers werkzaam zijn als ondernemer. Met andere woorden kan er wel sprake zijn van concurrentie als we spreken van boomverzorging. Het is prima denkbaar dat een boomverzorger ook andere werkzaamheden uitvoert dan alleen het onderzoeken en verzorgen van bomen. Hierdoor zal het arbeidsmarktperspectief over het algemeen alleen maar verder toenemen. De doorgroeimogelijkheden van een boomverzorger moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdrachten zal toenemen. Ook is het denkbaar dat een boomverzorger zich verder kan specialiseren binnen het vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boomverzorger

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep boomverzorger, omdat de meeste boomverzorgers werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en hun eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Een boomverzorger in loondienst zal doorgaans tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand verdienen afhankelijk van zijn leeftijd, opleiding en dienstjaren. Een zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen dan in loondienst, maar dan zijn de inkomsten wel sterk afhankelijk van de opdrachten. Als boomverzorger is het belangrijk om goede contacten met de lokale overheid of andere instanties te hebben, om zo voldoende opdrachten binnen te kunnen halen. Er zijn niet veel particulieren die een boomverzorger inschakelen. Daarnaast kan het verstandig zijn je werkzaamheden uit te breiden met meer diensten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Boomverzorger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boomverzorger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl