Boominspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep boominspecteur
Werken als boominspecteur
Waarom bomen controleren
Beroepsfilm boominspecteur:
Film gevaarlijke bomen:
Opleidingen tot boominspecteur
Bedrijven waar een boominspecteur werkzaam kan zijn
Competenties boominspecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boominspecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris boominspecteur
Eigen bedrijf starten als Boominspecteur
Boekhoudprogramma vergelijken Boominspecteur

Beroep boominspecteur

Een boominspecteur is iemand die bomen visueel controleert op mogelijke gebreken, zoals gebroken takken, dood hout en zwamaantasting. Daarnaast kan er gekozen worden voor meer uitgebreid onderzoek als de boominspecteur denkt dat dit nog mocht zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een trekproef om de breukgevoeligheid van bomen te controleren. Door een boom onder spanning te brengen kan er min of meer een storm of windstoot nagebootst worden, waardoor met moderne meetapparatuur berekend kan worden of een boom bestand is tegen windstoten. Stabiliteitsonderzoeken zijn dan ook erg belangrijk om te kunnen bepalen of een boom veilig is. Tegenwoordig bestaan er ook speciale sensoren die in de boom gehangen kunnen worden om de kanteling van de boom tijdens een storm live te kunnen meten. Alle gegevens die een boominspecteur verzamelt, worden opgeslagen in een beheersysteem, zodat alle gegevens van de bomen terug te vinden zijn voor betrokken partijen. Ook is door middel van het beheersysteem altijd terug te vinden welk onderhoud een boom precies gehad heeft in verleden. Boominspecteurs zijn over het algemeen voor verschillende opdrachtgevers werkzaam, zoals particulieren, gemeentes, aannemers, projectontwikkelaars en natuurorganisaties. In de meeste gevallen zal een boominspecteur ingeschakeld worden als er boom-technische vraagstukken zijn. Het is mogelijk dat een boominspecteur ook andere werkzaamheden uitvoert, echter kan dit verschillen per boominspecteur. Het regelmatig inspecteren van bomen is belangrijk om verschillende redenen. Denk hierbij vooral aan het vroegtijdig signaleren van boomziekte en aan het voorkomen dat er ongelukken kunnen gebeuren.

Werken als boominspecteur

Boominspecteurs leveren een belangrijke bijdrage waar het aankomt op de gezondheid en veiligheid van bomen. Ondanks dat het vooral gemeentes zijn die bomen laten controleren kan dit natuurlijk ook voor particulieren gedaan worden. Ook voor particulieren is het belangrijk om te weten of een boom veilig is. Als een boom omwaait kan een verzekeringsmaatschappij moeilijk doen als er geen rapport aanwezig is waaruit de staat en stabiliteit van de boom blijkt. Een gedegen onderzoeksrapport van een boominspecteur kan dit soort problemen voorkomen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen mensen tegenwoordig aanspreken op hun zorgplicht als het aankomt op bomen die omgewaaid zijn. Daarnaast is het ook zelf prettig om te weten hoe stabiel en gezond een boom is. Dit soort onderzoeken noemt men ook wel een boomveiligheidscontrole. Afhankelijk van het bedrijf kunnen de meeste boominspecteurs ook andere belangrijke ecologische adviezen geven. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of de verschillende natuurwetten op de juiste manier toegepast worden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op soortbescherming en gebiedsbescherming met betrekking tot bomen.

Waarom bomen controleren

De meeste boominspecteurs kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij onderhoudsadviezen met betrekking tot bomen. Het is dan ook denkbaar dat een boominspecteur ook werkzaam is als boomverzorger. Andere werkzaamheden van een boominspecteur kunnen zijn het geven van adviezen met betrekking tot juridische zaken of het vormgeven van een bomenbeleidsplan. Dit kan wel verschillen per boominspecteur of bedrijf. In het algemeen is het belangrijk om bomen te controleren op gezondheid en veiligheid. Het moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat er ongelukken kunnen gebeuren, omdat er een tak is gevallen. Ook het voorkomen dat bomen schade kunnen toebrengen aan gebouwen kan een belangrijke afweging zijn om bomen regelmatig te controleren. In sommige gevallen kan het advies gegeven worden om bepaalde bomen te kappen.

Beroepsfilm boominspecteur:

Film gevaarlijke bomen:

Opleidingen tot boominspecteur

Wie een carrière ambieert als boominspecteur kan kiezen voor de Mbo-opleiding boomverzorger. Ook een andere opleiding in het groen of werkervaring maakt het over het algemeen mogelijk om boominspecteur te worden. Wel is het belangrijk om het Visual tree assessment (VTA) certificaat of getuigschrift te behalen, omdat de meeste opdrachtgevers dit verlangen. Zie voor meer informatie over bomen ook de website van de bomenstichting. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als boominspecteur, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een boominspecteur werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een boominspecteur werkzaam zijn voor een adviesbureau. Daarnaast zijn er redelijk veel boominspecteurs werkzaam als ondernemer. Het is niet geheel ondenkbaar dat een boominspecteur ook andere werkzaamheden uitvoert, afhankelijk van waar hij of zij precies werkzaam is. In dat geval kan een boominspecteur wellicht ook aangemerkt worden als hovenier. Zoals eerder omschreven werken boominspecteurs vaak in opdracht van gemeentes, grootgrondbezitters of waterschappen, die te maken hebben met bomen.

Competenties boominspecteur

De belangrijkste competenties van een boominspecteur komen aan de orde tijdens de cursus Visual tree assessment (VTA). Tijdens deze cursus leert de aanstaande boominspecteur onder andere het beoordelen van bomen, verschillende onderzoeksmethodes, het uitvoeren van visuele boomcontroles, het op de juiste manier opstellen van rapporten en is er aandacht voor het wettelijke kader. Twee belangrijke woorden voor een boominspecteur zijn veiligheid en communicatie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, plannen en organiseren. Als een boominspecteur werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een boominspecteur kan ook aangemerkt worden als een soort niet destructief onderzoeker.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boominspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als boominspecteur is over het algemeen goed te noemen. Binnen Nederland is er relatief gezien veel vraag naar erkende boominspecteurs. Wel is het belangrijk om over de juiste opleidingen te beschikken. De doorgroeimogelijkheden als boominspecteur zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boominspecteur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kunt zijn met verschillende cao's. Daarnaast is denkbaar dat een boominspecteur werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van de soort werkgever en het opleidingsniveau. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Eigen bedrijf starten als Boominspecteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Boominspecteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Boominspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boominspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Boominspecteur.

Mijnzzp.nl