Ambulancechauffeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ambulancechauffeur is een speciaal opgeleide chauffeur die verantwoordelijk is voor het besturen van de ambulance. Een ambulancechauffeur is geen arts of verpleegkundige maar mag wel medisch ondersteunende handelingen uitvoeren naast het besturen van de ambulance. Een ambulancechauffeur is dus niet alleen verantwoordelijk voor het besturen van de ambulance. Als ambulancechauffeur assisteer je ook de ambulanceverpleegkundige binnen zijn of haar werkzaamheden. Omdat je als ambulancechauffeur regelmatig spoedritten zal rijden heeft de ambulancechauffeur een uitgebreide rijopleiding doorlopen, waarbij de ambulancechauffeur ook medisch ondersteunende handelingen leert uitvoeren. Als ambulancechauffeur vervoer je patiënten van en naar het ziekenhuis en ben je meestal de eerste hulpverlener ter plaatse bij patiënten, samen met de ambulanceverpleegkundige. Omdat het rijden met een ambulance om speciale vaardigheden vraagt hebben ambulancechauffeurs een uitgebreide rijtraining doorlopen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ambulancechauffeur het beste omschrijven als het op een veilige manier vervoeren van patiënten, de ambulanceverpleegkundigen en jezelf als ambulancechauffeur. Daarnaast heeft een ambulancechauffeur de belangrijke taak om de communicatie te onderhouden met andere hulpverleningsdiensten, zoals de meldkamer, de brandweer en de politie. Vanzelfsprekend heeft een ambulancechauffeur regelmatig te maken met spoedvervoer, waarbij de algemene veiligheid hoog aangeschreven staat. Als ambulancechauffeur ben je dus niet alleen verantwoordelijk voor ondersteunende verpleegkundige handelingen. Denk bijvoorbeeld ook aan het ondersteunen van patiënten, omstanders en aan familie. Andere werkzaamheden zijn het uitvoeren van algemene controles en klein onderhoud aan de ambulance. Een ambulancechauffeur heeft dus meer taken dan alleen het besturen van de ambulance.

Een ambulancechauffeur is dus een hulpverlener, die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het besturen van een ambulance. Zoals eerder omschreven moeten ambulancechauffeurs een uitgebreide rijtraining ondergaan om een ambulance te mogen besturen. Een ambulance die gebruikmaakt van optische en akoestische signalen is een voorrangsvoertuig waarvoor speciale regels gelden. Het leren rijden met een voorrangsvoertuig zoals een ambulance vraagt om een uitgebreide training om ongelukken te voorkomen. Als bijvoorbeeld een huisarts een ambulancedienst oproept zal de ambulancedienst eerst de urgentie van het de rit bepalen. Ambulancediensten kennen drie urgenties waarbij de A1-urgentie de zwaarste is. Als een ambulancedienst een A1-urgentie geeft aan de ambulancechauffeur mag deze als voorrangsvoertuig rijden omdat het spoedeisend vervoer betreft. Spoedeisend vervoer heeft betrekking op levensbedreigende situaties zoals een reanimatie, een hartinfarct of een ernstig ongeval. Net zoals de ambulancechauffeur is ook de ambulanceverpleegkundige geen arts maar een verpleegkundige, die zich gespecialiseerd heeft in het geven van spoedeisende medische handelingen die onder normale omstandigheden door een arts uitgevoerd zouden worden. In dringende noodsituaties kan een ambulanceverpleegkundige wel een trauma-arts inroepen die in veel gevallen ingevlogen zal worden door midden van een speciale traumaheli. Binnen Nederland zijn er ongeveer vijfentwintig regionale ambulancen voorzieningen (RAV).

Voorwaarden werken als ambulancechauffeur

Een ambulancechauffeur moet over een EHBO-diploma en reanimatiediploma beschikken en Rijbewijs B, C en/of C1 bezitten om de ambulance te mogen besturen. Het is ook de ambulancechauffeur die de contacten met de meldkamer en andere hulpdiensten zal onderhouden, zoals de politie en brandweer. Ondanks dat de ambulancechauffeur geen verpleegkundige is, krijgt deze wel degelijk les in bepaalde medische vaardigheden, zoals verloskunde en psychiatrie. Een nieuwe ambulancechauffeur zal doorgaans een rijopleiding krijgen, die ongeveer dertig dagen duurt. Zowel de theoretische kant als het rijden in de praktijk komen hier aan de orde.

Voorrangsvoertuig

De diverse hulpdiensten in Nederland, zoals ambulances, worden wanneer ze rijden met zwaailichten en/of sirenes zogenaamde voorrangsvoertuigen. Ze hebben speciale bevoegdheden, zoals het harder mogen rijden dan toegestaan en het mogen rijden door een rood verkeerslicht. Ondanks dat een ambulance een voorrangsvoertuig kan zijn, betekent dit niet dat er helemaal geen regels meer zijn. Tijdens de rijopleiding tot ambulancechauffeur is er dan ook zeer veel aandacht voor het rijden met een zogenaamd voorrangsvoertuig.

Welke opleiding ambulance chauffeur

Om een ambulance chauffeur te worden, dien je een voltooide Mbo-opleiding op niveau drie of vier te hebben. Het is ook verplicht dat je in het bezit bent van een ambulancechauffeur diploma en een geldig EHBO- en reanimatiecertificaat Het diploma ambulancechauffeur kun je behalen door alle verplichte modules te doorlopen. De opleiding ambulancechauffeur zal ongeveer zeven maanden in beslag nemen.

Wat doet een ambulancechauffeur:

Beroep ambulancechauffeur:

Opleidingen tot ambulancechauffeur

Wie een carrière als ambulancechauffeur ambieert, zal eerst moeten solliciteren bij een regionale ambulancedienst. Wanneer iemand aangenomen wordt moet de aanstaande ambulancechauffeur een rijopleiding volgen die alleen gegeven wordt aan de Academie voor Ambulancezorg in Harderwijk. Er worden voor de functie ambulancechauffeur geen bijzondere vooropleidingen gevraagd maar over het algemeen zal er minimaal een passende Mbo-diploma niveau drie verwacht worden. Ook zal men over het autorijbewijs en een EHBO-diploma moeten beschikken om aan de opleiding deel te kunnen nemen.

Bedrijven waar een ambulancechauffeur werkzaam kan zijn

Als ambulancechauffeur ben je over het algemeen werkzaam voor een ambulancedienst, die over verschillende regio's verdeeld zijn in het land. Daarnaast kan een ambulancechauffeur werkzaam zijn voor zelfstandige ambulancediensten die gespecialiseerd zijn in de repatriëring van patiënten vanuit het buitenland.

Competenties ambulancechauffeur

De belangrijkste competentie als ambulancechauffeur is toch wel je verantwoordelijkheidsgevoel omdat de verantwoording niet alleen betrekking heeft op het rijden maar ook zeker op het bieden van zorg. Daarnaast moet je natuurlijk goed kunnen samenwerken met de diverse collega's en andere hulpverleners. Uiteraard moeten je communicatieve vaardigheden als zorgverlener goed zijn. Je rijvaardigheid als ambulancechauffeur moet subliem zijn zodat je steeds op een veilige manier op de locatie komt en ook weer terugkomt zonder ongelukken. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, plannen, overleggen, daadkracht, professionaliteit en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambulancechauffeur

Het arbeidsmarktperspectief als ambulancechauffeur is redelijk goed te noemen maar kan wel verschillen per regio. Er zijn geen echte specifieke doorgroeimogelijkheden als ambulancechauffeur. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat je vroeg of laat verder zal leren tot bijvoorbeeld verpleegkundige zodat je binnen de zorg kunt doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambulancechauffeur

Op de website van ambulancezorg Nederland is meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als ambulancechauffeur. Een ambulancechauffeur verdient doorgaans een salaris tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd en dienstjaren.

Read this information on Ambulance driver in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Krankenwagenfahrer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Conductor de ambulancia en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ambulancechauffeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ambulancechauffeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl