Rijinstructeur B

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een auto rijinstructeur is verantwoordelijk voor het geven autorijlessen aan leerlingen, die het autorijbewijs willen behalen. Daarnaast kan een auto rijinstructeur verantwoordelijk zijn voor het geven van theorielessen. Als auto rijinstructeur ben je niet alleen verantwoordelijk voor het leren autorijden, omdat voertuigbeheersing net zo belangrijk is. Het is de auto rijinstructeur, die leerlingen alle vaardigheden zal aanleren, zodat leerlingen na het behalen van het rijbewijs zelfstandig en veilig de weg op kunnen. Omdat een auto rijinstructeur in de meeste gevallen te maken heeft met onervaren bestuurders maken auto rijinstructeurs gebruik van een leswagen, die voorzien is van dubbele voetpedalen. Hiermee kan de auto-instructeur ingrijpen als dat nodig is. Naast de gebruikelijke autorijlessen zal een auto rijinstructeur les geven in het uitvoeren van bijzondere verrichtingen, zoals het fileparkeren, het keren op de weg en het achteruit rijden van bochten. Ook is het de auto rijinstructeur, die leerlingen bekend maakt met de technische kanten van een auto, zoals het vinden van de juiste bandenspanning op de auto en het toepassen hiervan. Andere technische zaken zijn het aanwijzen van de vloeistoffen in de motorruimte. Een auto rijinstructeur krijgt meestal met jongeren te maken, die verder nog niet over voertuigervaring beschikken. Met andere woorden zal een auto rijinstructeur regelmatig met onervaren bestuurders te maken hebben, die alles nog moeten leren, zoals het optrekken met de auto, het schakelen en het hanteren van de juiste positie op de weg. Als auto rijinstructeur heb je te maken met maatwerk, omdat niet alle leerlingen evenveel lessen hoeven te volgen. Hoeveel lessen een leerling moet volgen is sterk afhankelijk van het inzicht en de rijvaardigheid. In de meeste gevallen zal een auto rijinstructeur per rijles verdieping aanbrengen in de leerstof.

Als auto rijinstructeur heb je dus vaak te maken met onervaren bestuurders, die nog niet beschikken over verkeerservaring of voertuigbeheersing. Het is de verantwoordelijkheid van de auto rijinstructeur om deze vaardigheden bij te brengen, zodat leerlingen uiteindelijk op kunnen gaan voor het rijexamen. Het is denkbaar dat een auto rijinstructeur werkzaam is als docent verkeerstheorie. In dat geval ben je ook verantwoordelijk voor het uitleggen en aanleren van de juiste verkeersregels en verkeerstekens aan leerlingen. Tegenwoordig mogen leerlingen met 16, 5 jaar starten met autorijlessen. Als leerlingen 17 jaar zijn mogen ze ook het praktijkexamen afleggen voor de verschillende onderdelen. Als een leerling met 17 jaar het rijbewijs gehaald heeft, mag hij of zij alleen onder begeleiding van een volwassene autorijden totdat hij of zij 18 jaar is geworden. De begeleiders zelf moeten minimaal vijf jaar over het rijbewijs beschikken. Bij een eventuele verkeerscontrole moet de begeleider de begeleiderspas kunnen overhandigen. Een begeleider mag niet gedronken hebben tijdens het begeleiden van de bestuurder. Of een bestuurder gebruikmaakt van een begeleider is dus afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder.

Het nieuwe rijden en techniek

Een auto rijinstructeur zal tegenwoordig veel aandacht besteden aan het nieuwe rijden en aan verschillende technische aspecten waarmee bestuurders te maken kunnen krijgen. Het zuinig rijden heeft bijvoorbeeld betrekking op de manier van opschakelen en terugschakelen en op het controleren van de bandenspanning. Te zachte banden zorgen ervoor dat voertuigen onnodig veel brandstof verbruiken. Het nieuwe rijden, zoals leerlingen aanleren tijdens hun rijopleiding, kan tot wel tien procent brandstof besparen. De technische kennis heeft vooral betrekking op het inspecteren van een auto. Denk hierbij aan het controleren van de vloeistoffen, waar de bandenspanning staat aangeven, de verlichting, waar de accu zit en aan het controleren van het oliepeil. Deze technische vaardigheden moet niet te zwaar genomen worden, echter is het wel belangrijk dat leerlingen beschikken over de nodige basiskennis.

Werken als auto rijinstructeur

Als auto rijinstructeur heb je meestal te maken met onervaren verkeersdeelnemers, die nog veel moeten leren. Het is daarom belangrijk dat een instructeur beschikt over de juiste persoonlijkheid. Dit heeft vooral betrekking op het duidelijk uitleggen van handelingen en het coachen van leerlingen. De meeste leerlingen die voor het eerste in een auto rijden zijn zenuwachtig en kunnen fouten maken. Het is daarom belangrijk dat het beroep auto rijinstructeur bij je past. Een auto rijinstructeur is geen onderwijskundige, echter zul je wel moeten beschikken over didactische vaardigheden. Een ander belangrijk punt zijn de werkuren. De meeste auto rijinstructeurs zijn tegenwoordig werkzaam als ondernemer en maken veel uren om rond te kunnen komen.

Wat doet een auto rijinstructeur allemaal:

  • Het adviseren van leerlingen
  • Het aanleren van de juiste handelingen
  • Het aanleren van bijzondere verrichtingen
  • Het aanvragen van examens voor leerlingen
  • Het begeleiden van leerlingen van A tot Z
  • Het geven van uitleg aan leerlingen
  • Het geven van uitleg over technische zaken
  • Het toetsen van de rijvaardigheid
  • Het voorbereiden van praktijklessen

Rij-instructeur worden:

Met 17 jaar lessen:

Opleidingen tot auto rijinstructeur

Wie een carrière ambieert als auto rijinstructeur zal een erkende opleiding moet volgen. Deze opleiding is mogelijk voor mensen die beschikken over een middelbare beroepsopleiding. Daarnaast moeten een auto rijinstructeur zelf beschikken over het autorijbewijs om deel te kunnen nemen aan de opleiding. Er zijn verschillende opleidingsinstituten te vinden, die een opleiding aanbieden tot auto rijinstructeur. De opleiding tot auto rijinstructeur zal ongeveer zeven maanden in beslag nemen. De opleiding bestaat uit drie onderdelen, namelijk theorie (verkeer), eigen rijvaardigheden en didactische vaardigheden. Daarnaast zal een aankomende auto rijinstructeur een verplichte stageperiode moeten doorlopen. Omdat de meeste rijinstructeurs tegenwoordig werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer is het raadzaam om ook een aanvullende opleiding bedrijfskunde te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende auto rijinstructeur.

Bedrijven waar een auto rijinstructeur werkzaam kan zijn

Een auto rijinstructeur kan werkzaam zijn voor een verkeersschool of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen verkeersschool. Tegenwoordig zijn de meeste auto rijinstructeurs werkzaam als ondernemer. Daarnaast kan een auto rijinstructeur werkzaam zijn voor de overheid. In dat geval ben je meestal werkzaam als ambtenaar. Denk bijvoorbeeld aan de rijopleidingen van de politie of de marechaussee.

Competenties auto rijinstructeur

De belangrijkste competenties van een auto rijinstructeur zijn de vakinhoudelijke kennis en de didactische vaardigheden, omdat je praktijkles geeft aan leerlingen. Een andere belangrijke competentie is het motiveren van leerlingen, omdat het leren autorijden niet voor iedereen even makkelijk is. Omdat de meeste auto rijinstructeurs werkzaam zijn als ondernemer is het belangrijk dat je beschikt over administratieve kennis. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je met verschillende leerlingen en ouders te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, passie, betrouwbaarheid, zelfstandigheid, overtuigingskracht, inschattingsvermogen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als auto rijinstructeur

Het arbeidsmarktperspectief van een auto rijinstructeur is goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Het is wel zo dat de meeste auto rijinstructeurs er voor kiezen om te werken als zelfstandig ondernemer, echter komt het beroep auto rijinstructeur ook voor in loondienst. De doorgroeimogelijkheden van een auto rijinstructeur kunnen gezien worden in het mogen aanbieden van andere rijopleidingen, zoals voor de aanhanger.

Arbeidsvoorwaarden en salaris auto rijinstructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat er geen cao is voor rijinstructeurs. Daarnaast is het zo dat de meeste rijinstructeurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Een auto rijinstructeur in loondienst zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende auto rijinstructeur zal verdienen is geheel afhankelijk van de leaseauto, het aantal klanten en andere onkosten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Rijinstructeur B

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rijinstructeur B bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl