Marechaussee

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een marechaussee is een militaire politieagent die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Als marechaussee ben je werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en waak je over de veiligheid van Nederland in Nederland en daarbuiten. Ondanks dat de Koninklijke Marechaussee toebehoort tot één van de vier krijgsmachtsonderdelen van defensie is de Koninklijke Marechaussee officieel gezien geen wapen meer van de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status. De Koninklijke Marechaussee heeft een aparte status binnen defensie, omdat de Koninklijke Marechaussee niet direct onder het bevel valt van de Commandant der Strijdkrachten, in tegenstelling tot de andere krijgsmachtonderdelen. De Koninklijke Marechaussee valt direct onder het bevel van de Minister van Defensie. Een belangrijke uitzondering hierop is dat de Koninklijke Marechaussee tijdens militaire missies in het buitenland wel onder het bevel staan van de Commandant der Strijdkrachten. Als de Koninklijke Marechaussee politiemissies uitvoert in Nederland of in het buitenland is de bevelhebber de Minister van Defensie. Het is dus niet zo dat een marechaussee alleen binnen defensie werkzaam is. Een marechaussee is juist veel meer buiten defensie werkzaam. De meeste marechaussees worden dan ook ingezet voor civiele politietaken en niet voor militairen politietaken. De civiele politietaken van een marechaussee zijn voor de meeste burgers herkenbaar aan de grenscontroles, die in veel gevallen door de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd worden. Daarnaast is de marechaussee verantwoordelijk voor het bewaken en beveiligen van gebouwen, personen en goederen. Dit heeft onder andere betrekking op koninklijke paleizen, miniseries, ambassades, militaire terreinen, vliegvelden en havens. Een marechaussee is dus op verschillende vlakken werkzaam en kan verantwoordelijk zijn voor civiele politietaken.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is dus een politieorganisatie met militaire status. Binnen de Marechaussee bestaat er een belangrijk verschil tussen het gezag en het beheer van de organisatie. Het gezag wordt uitgevoerd door gezagsdragers die verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken, en het beheer wordt uitgevoerd door de minister van Defensie. Het gezag binnen de Koninklijke Marechaussee kan betrekking hebben op een ander Ministerie dan het ministerie van Defensie, zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie als het gaat om specifieke werkzaamheden, zoals vreemdelingentaken en beveiligingstaken. Een ander voorbeeld hiervan is dat het Openbaar Ministerie gaat over opsporingsonderzoeken en niet het ministerie van Defensie. Als marechaussee kan je dan ook afhankelijk van de werkzaamheden te maken hebben met meerdere Ministeries, ondanks dat de Koninklijke Marechaussee in eerste plaats onder het bevel staat van de minister van Defensie. Binnen de Marechaussee bestaan er verschillende beroepen en taken, die om verschillende opleidingen kunnen vragen. Zoals eerder omschreven zijn marechaussees ook inzetbaar voor civiele politietaken. Een marechaussee mag bijvoorbeeld ook gewoon gewone verkeerscontroles uitvoeren of handhavend optreden bij andere overtredingen.

Wanneer krijg je te maken met de marechaussee

De meeste mensen krijgen alleen te maken met de marechaussee als ze op vakantie gaan met het vliegtuig op een luchthaven. Het is de Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de bekende paspoortcontroles en het is de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor het bewaken van de luchthavens. Andere belangrijke taken van de Koninklijke Marechaussee zijn bijvoorbeeld het beveiligen van de Koninklijke familie en het beveiligen van andere belangrijke personen, zoals ambassadeurs en diplomaten. Het bewaken en beveiligen van belangrijke personen kan ook uitgevoerd worden door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Marechaussee. De BSB behoort toe tot de special forces van Nederland, net zoals dit het geval is met commando's van de Landmacht en mariniers van de Marine. De BSB bestaat dus uit marechaussees (militairen) maar kan ook bestaan uit andere specialisten zoals commando's en mariniers, omdat het een bijzondere eenheid betreft. De werkzaamheden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten bestaan uit het bewaken van personen (hoog risico), het observeren van personen en het arresteren van personen.

Is een marechaussee militair

Een marechaussee is dus een politieagent van defensie die ook militair is. Een andere benaming voor de marechaussee is soms ook wel de Militaire Politie (MP), echter kan deze vergelijking niet zomaar gemaakt worden, omdat er een verschil bestaat tussen Militaire Politie en een gendarmerie organisatie. De Koninklijke Marechaussee is een gendarmerie organisatie, die zich kenmerkt door de militaire status en de civiele politietaken waarvoor deze verantwoordelijk is. De MP maakt juist onderdeel uit van het leger en heeft over het algemeen geen of zeer beperkte civiele politietaken. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een marechaussee en de militaire politie.

Nederlandse krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de koninklijke landmacht, de koninklijke luchtmacht, de koninklijke marine en uit de militaire politieorganisatie met operationele taken. De Koninklijke marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. De marechaussee is ook actief in het Caribisch gebied. De brigade Caribisch gebied waakt over de grenzen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Koninklijke marechaussee houdt zich dus bezig met verschillende politietaken.

Taken van de Koninklijke Marechaussee:

  • Het beveiligen en bewaken van ambassades.
  • Het beveiligen en bewaken van belangrijke personen (diplomaten, ambassadeurs).
  • Het beveiligen en bewaken van de Koninklijke familie.
  • Het beveiligen en bewaken van de Koninklijke paleizen.
  • Het beveiligen en bewaken van luchthavens.
  • Het handhaven van de orde binnen defensie.
  • Het handhaven van de vreemdelingenwetgeving (grenscontroles).
  • Het samenwerken en bijstaan van de politie (reserve politieagenten).
  • Het uitvoeren van missies in het buitenland.

Marechaussees op Schiphol:

Motorrijder marechaussee:

Opleidingen tot marechaussee

Er bestaan uiteenlopende opleidingsmogelijkheden tot marechaussee, die qua niveau kunnen variëren van een Vmbo-opleiding tot een universitaire studie. Met een Vmbo-opleiding is het mogelijk om je aan te melden als marechaussee-beveiliger, waarna je afhankelijk van de genoten opleiding nog kan kiezen binnen het vakgebied Politietaken voor de functie wachtmeester-opsporingsambtenaar. Als je beschikt over een hbo-opleiding, vwo-opleiding of een universitaire studie is het mogelijk om te kiezen voor één van de officiersopleidingen. In alle gevallen zal een marechaussee eerst een opleiding tot militair moeten doorlopen. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen de website Werken bij defensie. Je moet overigens minimaal over diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of een Mbo-diploma niveau 2 beschikken. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een marechaussee werkzaam kan zijn

Een marechaussee is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee (Defensie). De leidinggevende van de Koninklijke Marechaussee is weer de Minister van Defensie of de Commandant der Strijdkrachten.

Competenties marechaussee

De belangrijkste competentie van een marechaussee is de kennis van wet- en regelgeving, omdat een marechaussee te maken heeft met het militair recht en civiele recht. Daarnaast moet een marechaussee beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook loyaliteit en plichtsbesef zijn aan te merken als belangrijke competenties. Vanzelfsprekend moet een marechaussee ook beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je maken krijgt met verschillende burgers, officieren en politieagenten. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, oordeelvermogen, stressbestendigheid, dienstbaarheid, energie, overwicht, conflictbeheersing, plannen, organiseren, integriteit en sociaal.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marechaussee

Het arbeidsmarktperspectief van een marechaussee is goed te noemen, mits je over de juiste vooropleidingen en instelling beschikt. De Koninklijke Marechaussee is net zoals de andere krijgsmachtonderdelen steeds op zoek naar nieuwe vakkrachten die de Koninklijke Marechaussee kunnen versterken. De doorgroeimogelijkheden als marechaussee zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een mogelijke doorgroeimogelijkheid kan zijn het worden van een politieagent of rechercheur. Als je beschikt over minimaal een hbo-opleiding kan je ook een recherchekundige worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marechaussee

Een marechaussee zal onder de defensie cao vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een marechaussee zal tijdens de opleiding meteen een basissalaris ontvangen dat past bij de leeftijd en uiteindelijke functie. Dit basissalaris zal na de opleiding aangepast worden op de daadwerkelijke functie, passend bij de rang en leeftijd van de marechaussee. Een marechaussee zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, rang, functie en verdere verantwoordelijkheden. Als het een officier betreft binnen de marechaussee kan het salaris hoger uitvallen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Marechaussee

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marechaussee bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl