Marechaussee

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Marechaussee?

Een marechaussee is een militaire politieagent die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Als marechaussee ben je werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en waak je over de veiligheid van Nederland in Nederland en daarbuiten. Ondanks dat de Koninklijke Marechaussee toebehoort tot één van de vier krijgsmachtsonderdelen van defensie is de Koninklijke Marechaussee officieel gezien geen wapen meer van de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status. De Koninklijke Marechaussee heeft een aparte status binnen defensie, omdat de Koninklijke Marechaussee niet direct onder het bevel valt van de Commandant der Strijdkrachten, in tegenstelling tot de andere krijgsmachtonderdelen. De Koninklijke Marechaussee valt direct onder het bevel van de Minister van Defensie. Een belangrijke uitzondering hierop is dat de Koninklijke Marechaussee tijdens militaire missies in het buitenland wel onder het bevel staan van de Commandant der Strijdkrachten. Als de Koninklijke Marechaussee politiemissies uitvoert in Nederland of in het buitenland is de bevelhebber de Minister van Defensie. Het is dus niet zo dat een marechaussee alleen binnen defensie werkzaam is. Een marechaussee is juist veel meer buiten defensie werkzaam. De meeste marechaussees worden dan ook ingezet voor civiele politietaken en niet voor militairen politietaken. De civiele politietaken van een marechaussee zijn voor de meeste burgers herkenbaar aan de grenscontroles, die in veel gevallen door de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd worden. Daarnaast is de marechaussee verantwoordelijk voor het bewaken en beveiligen van gebouwen, personen en goederen. Dit heeft onder andere betrekking op koninklijke paleizen, miniseries, ambassades, militaire terreinen, vliegvelden en havens. Een marechaussee is dus op verschillende vlakken werkzaam en kan verantwoordelijk zijn voor civiele politietaken.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Marechaussee

Wat is het salaris en tarief van een Marechaussee? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Marechaussee in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl