Rijexaminator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep rijexaminator
Werken als rijexaminator
Rijexamen afleggen
Belang van de rijexaminator
Het officiële CBR praktijk-examen:
Opleidingen tot rijexaminator
Bedrijven waar een rijexaminator werkzaam kan zijn
Competenties rijexaminator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rijexaminator
Arbeidsvoorwaarden en salaris rijexaminator
Eigen bedrijf starten als Rijexaminator
Boekhoudprogramma vergelijken Rijexaminator

Beroep rijexaminator

Een rijexaminator is verantwoordelijk voor het beoordelen of aspirant-bestuurders beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Als rijexaminator heb je te maken met examenkandidaten, die opgaan voor hun rijbewijs. De belangrijkste taak van een rijexaminator is dan ook het afnemen van rijexamens, waarmee hij of zij de rijvaardigheid van examenkandidaten toetst. Daarnaast is een rijexaminator verantwoordelijk voor het uitvoeren van vaste administratieve handelingen, die te maken hebben met het examen. Denk hierbij aan het controleren van persoonsgegevens en aan het op de juiste manier administreren van de resultaten. Ook het controleren van eventuele verplichte theoriecertificaten zal gedaan worden door de rijexaminator. Afhankelijk van het examen kan het zijn dat de rijexaminator enkele theoretische examenvragen afneemt voordat het daadwerkelijke rijexamen afgenomen wordt. Het beroep rijexaminator moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een rijexaminator bevoegd kan zijn tot het afnemen van examens binnen verschillende categorieën, zoals de auto, vrachtwagen, bus en de motor. Het is de verantwoordelijkheid van de rijexaminator om te beoordelen of bestuurders over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor het rijbewijs. Daarnaast zal een rijexaminator controleren of examenkandidaten de verkeersregels en verkeerstekens voldoende begrijpen. Als rijexaminator is het belangrijk dat je beschikt over mensenkennis en sociaal bent. Dit heeft vooral betrekking op het gerust kunnen stellen van examenkandidaten die zenuwachtig zijn. Examenkandidaten die zich niet op hun gemak voelen maken sneller fouten. Het worden van rijexaminator is alleen mogelijk door het volgen van een strenge selectieprocedure, waarna ook nog een interne opleiding gevolgd moet worden, die ongeveer drie maanden in beslag neemt.

Werken als rijexaminator

Een rijexaminator heeft dus te maken met examenkandidaten, die opgaan voor hun rijexamen. Daarnaast heeft een rijexaminator te maken met de rijinstructeur van de aspirant-bestuurder. Afhankelijk van het examen kan een rijexaminator enkele theoretische vragen stellen. Dit is meestal het geval als het examenkandidaten betreft, die opgaan voor het aanhangerrijbewijs, omdat hiervoor geen theorie-examen afgelegd hoeft te worden. Ook het controleren van de persoonsgegevens behoort tot de werkzaamheden van de rijexaminator. Over het algemeen zal een rijexaminator ook een snelle ogentest uitvoeren bij de examenkandidaat, voordat het examen zal beginnen. Deze ogentest zal meestal op de parkeerplaats plaatsvinden en zal niet meer inhouden dan het oplezen van een kenteken van een willekeurig voertuig op de parkeerplaats. Tegenwoordig moeten leerlingen ook laten zien aan de rijexaminator waar bepaalde vloeistoffen te vinden zijn in een voertuig en kan de rijexaminator vragen waar de juiste bandenspanning voor het voertuig terug te vinden is.

Rijexamen afleggen

Een rijexaminator neemt ongeveer dertig tot veertig minuten de tijd om te bepalen of een examenkandidaat over voldoende vaardigheden en inzicht beschikt om zelfstandig de weg op te mogen. Vooral bij beginnende bestuurders, die meestal voor het autorijbewijs gaan, is het belangrijk voor de rijexaminator om de juiste inschatting te maken. Een rijexaminator zal over het algemeen alleen de route aangeven en pas achteraf vertellen, wat er allemaal goed is gegaan of juist niet goed gegaan is. Alleen in noodgevallen zal een rijexaminator ingrijpen en zal de kandidaat in de meeste gevallen gezakt zijn. Het is niet zo dat er helemaal geen foutjes gemaakt mogen worden tijdens het examen. Als rijexaminator heb je niet alleen te maken met examenkandidaten die opgaan voor het autorijbewijs. Denk ook aan examenkandidaten, die opgaan voor het vrachtwagenrijbewijs, busrijbewijs, motorrijbewijs of trekkerrijbewijs.

Belang van de rijexaminator

Het belang van de rijexaminator is de algemene verkeersveiligheid, omdat het erg belangrijk is dat verkeersdeelnemers veilig zelfstandig de weg op kunnen. Het is de rijexaminator die over de juiste kennis beschikt om te kunnen bepalen of examenkandidaten beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. De rijexaminator staat dan ook aan de basis van de verkeersveiligheid, omdat het de rijexaminator is die zal beoordelen of iemand zelfstandig de weg op kan. Eigenlijk beoordeelt een rijexaminator alleen of examenkandidaten veilig en zelfstandig kunnen rijden. Dit doet de rijexaminator op verschillende manieren, zoals door het controleren van het kijkgedrag, het controleren van voertuigbeheersing, het controleren van bijzondere verrichtingen en het controleren of examenkandidaten de verkeersregels en tekens begrijpen. Andere belangrijke punten zijn weer het inhalen, in- en uitvoegen en het rijden op kruispunten en rotondes.

Het officiële CBR praktijk-examen:

Opleidingen tot rijexaminator

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep rijexaminator via gewone scholen. Over het algemeen zal een rijexaminator minimaal over een Mbo-diploma niveau vier of een havo diploma moeten beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor de opleiding tot rijexaminator. Daarnaast moet je beschikken over de juiste papieren als rijinstructeur en minimaal tien jaar over het rijbewijs beschikken. Ook het ondergaan van een medische keuring en rijtest zijn verplicht om in aanmerking te komen voor de interne opleiding. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag is verplicht. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een rijexaminator werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een rijexaminator werkzaam zijn voor het CBR, maar er zijn ook andere sectoren denkbaar die gericht zijn op rijexamens, zoals de politierijopleiding, de ambulancerijopleiding en de militaire rijopleiding. De meeste mensen zullen de rijexaminator kennen van het CBR, die verschillende examens afnemen.

Competenties rijexaminator

De belangrijkste competentie van een rijexaminator is dat je zelf op de hoogte bent van alle verkeersregels en verkeerstekens. Daarnaast moet je beschikken over de juiste sociale instelling, omdat je te regelmatig te maken krijgt met examenkandidaat, die zenuwachtig kunnen zijn. Met andere woorden moet een rijexaminator beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook het analytisch denken en het gestructureerd werken zijn belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, inschattingsvermogen, oordeelvorming, conflictbeheersing, controleren, uitleggen, geduld, daadkracht, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rijexaminator

Het arbeidsmarktperspectief van een rijexaminator is goed te noemen, als je beschikt over de juiste competenties en opleidingen. Wel is het zo dat een rijexaminator alleen werkzaam kan zijn voor de semioverheid of overheid, die rijexamens mogen afnemen, zoals het CBR, de politie of het leger. Vanzelfsprekend betreft het beroep rijexaminator een bijzonder beroep dat relatief gezien niet veel voorkomt. Als rijexaminator zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden zonder verdere opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rijexaminator

De arbeidsvoorwaarden als rijexaminator zullen over het algemeen prima geregeld zijn, zoals dit meestal het geval is binnen de semioverheid, overheid of bij defensie. Er zijn verder geen specifieke voorbeelden van de arbeidsvoorwaarden te geven, omdat je als rijexaminator voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn. Een rijexaminator in dienst van het CBR zal een salaris verdienen tussen de 3400 en 4600 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Rijexaminator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Rijexaminator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Rijexaminator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rijexaminator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Rijexaminator.

Mijnzzp.nl