Rijinstructeur D

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een rijinstructeur voor de bus geeft praktijklessen aan leerlingen die het busrijbewijs willen behalen. Om een bus te mogen besturen moet men minimaal achttien jaar oud zijn en in het bezit zijn van code-95. Het busrijbewijs is verplicht als je meer dan acht personen wilt vervoeren. Het is niet zo dat alle buschauffeurs over het diploma CCV-D (code-95) hoeven te beschikken. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsmonteurs die met een lege bus rijden, of aan bestuurders die minder dan twaalf uur per week rijden met een bus. In dit soort bijzondere gevallen kan er sprake zijn van vrijstelling. Ook bij niet commercieel gebruik kan een buschauffeur in aanmerking komen voor vrijstelling. Mensen die het busrijbewijs willen behalen krijgen les van een rijinstructeur bus. De praktijkopleiding tot buschauffeur bestaat over het algemeen uit het uitvoeren van de rijklaar controle, het aanleren van zuinig rijgedrag, de beheersing van het voertuig en uit het uitvoeren van bijzondere verrichtingen, zoals het keren op de weg en het achteruit rijden met de bus. Het is de rijinstructeur bus, die alle verschillende vaardigheden zal aanleren aan leerlingen. In veel gevallen zal een rijinstructeur bus te maken krijgen met leerlingen die een beroepsopleiding volgen, omdat ze bijvoorbeeld buschauffeur willen worden. Het beroep buschauffeur is een verantwoordelijk beroep, omdat je mensen zal vervoeren. Er zal dan ook veel aandacht zijn voor het veilig rijden met de bus tijdens de rijopleiding. Het besturen van een bus kan niet vergeleken worden met het besturen van een vrachtwagen, omdat je als toekomstig buschauffeur te maken hebt met passagiers. Het is denkbaar dat een rijinstructeur bus ook werkzaam is als docent chauffeursdiploma. Het behalen van het chauffeursdiploma is tegenwoordig niet makkelijk meer, waardoor het volgen van gerichte lessen raadzaam is. De meeste rijinstructeurs voor de bus geven ook rijopleiding voor de aanhanger en geven les aan leerlingen die gaan voor het rijbewijs C1.

Een rijinstructeur bus is dus een instructeur die verantwoordelijk is voor het geven van praktijklessen, en kan daarnaast werkzaam zijn als docent chauffeursdiploma. Als rijinstructeur bus heb je meestal te maken met leerlingen die buschauffeur of touringcarchauffeur willen worden. Als buschauffeur ben je meestal werkzaamheden voor een openbaarvervoerbedrijf en als touringcarchauffeur voor een reisorganisatie. Met het busrijbewijs mag een buschauffeur een motorvoertuig besturen dat is ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen exclusief de bestuurder. Het busrijbewijs is vijf jaar geldig, en bij verlenging zal de buschauffeur een medische keuring moeten ondergaan. Wie als buschauffeur wil werken zal dus eerst het busrijbewijs moeten behalen. Het rijden met een bus is anders dan met een vrachtwagen, omdat een buschauffeur iedere dag met verschillende mensen te maken krijgt. Of een buschauffeur nu kinderen naar een pretpark vervoert of mensen naar hun vakantiebestemming brengt, het is de verantwoordelijkheid van de buschauffeur om dit op een nette en vooral veilige manier te doen. Een buschauffeur is net zoals een vrachtwagenchauffeur aan te merken als beroepschauffeur, die moet beschikken over de juiste competenties. Leerlingen die les krijgen van een rijinstructeur bus krijgen niet alleen te maken met rijvaardigheidstrainingen, omdat ook andere zaken belangrijk zijn. Ook tijdens het rijexamen dat leerlingen moeten afleggen zal er niet alleen aandacht zijn voor de rijvaardigheid.

Code 95 en de bus

Het zijn alleen de beroepschauffeurs die in alle gevallen moeten beschikken over de code-95 op hun rijbewijs. Bij privé gebruik van een bus is het niet verplicht dat je beschikt over code-95. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een bus ingericht hebben als camper. Ook bestuurders die beschikken over het busrijbewijs D1 hoeven alleen over code-95 te beschikken als ze beroepsmatig werkzaam zijn. Ook onderhoudsmonteurs komen in aanmerking voor vrijstelling. Beroepschauffeurs moeten dus beschikken over de toevoeging code-95 op hun busrijbewijs. Met de code-95 kan iedereen zien dat het om een vakbekwaam buschauffeur gaat. Zonder de code-95 is het verboden om werkzaam te zijn als beroepschauffeur. Beroepschauffeur moeten elke vijf jaar op herhaling om de code-95 te behouden.

Wat leer je tijdens de rijopleiding bus:

  • Het uitvoeren van bijzondere verrichtingen
  • Het veilig rijden op de openbare weg
  • Het zuinig en beheerst rijden
  • Het uitvoeren van rijklaar controle
  • Hoe te handelen bij een noodsituatie

Buschauffeur worden:

Opleidingen tot bus rijinstructeur

Wie een carrière ambieert als rijinstructeur bus zal een opleiding moeten volgen. Het is verplicht dat je als beschikt over het instructeursbewijs om deel te kunnen nemen aan de opleiding. Ook moet je beschikken over het busrijbewijs. De opleiding tot rijinstructeur bus zal ongeveer vier tot zeven maanden in beslag nemen en bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een rijproef, wetten en regels, verkeersveiligheid, mobiliteit en milieu. Ook zal er een stageperiode zijn, waarin je minimaal twintig uur les zal geven aan leerlingen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende rijinstructeur.

Bedrijven waar een bus rijinstructeur werkzaam kan zijn

Een rijinstructeur bus zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een verkeersschool of als ondernemer binnen een eigen verkeersschool. Het beroep rijinstructeur bus komt wel minder vaak voor als zelfstandig ondernemer. Dit heeft vooral te maken met de hoge kosten van een lesbus.

Competenties bus rijinstructeur

De belangrijkste competentie van een rijinstructeur bus is dat je beschikt over de juiste papieren, omdat je anders geen les mag geven. Daarnaast is het belangrijk dat je beschikt over didactische vaardigheden. Als rijinstructeur bus is het belangrijk om op de juiste manier kennis en vaardigheden over te brengen. Een andere belangrijke competentie is het kunnen coachen van leerlingen. Vanzelfsprekend zal een rijinstructeur bus moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, controleren, herhaling, geduld, motiveren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bus rijinstructeur

Het arbeidsmarktperspectief van een rijinstructeur bus is goed te noemen. Onder de rijinstructeurs voor de bus is er minder sprake van grote concurrentie, zoals bij de auto het geval is. De doorgroeimogelijkheden van een rijinstructeur bus kunnen gezien worden in het lesgeven aan leerlingen die het vrachtwagenrijbewijs willen behalen. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er eigenlijk niet.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bus rijinstructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat er geen cao is voor rijinstructeurs. Daarnaast is het zo dat de meeste rijinstructeurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Een rijinstructeur in loondienst zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl