Docent chauffeursdiploma

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent chauffeursdiploma geeft les aan cursisten die beroepsmatig een vrachtwagen of bus willen gaan besturen. Het chauffeursdiploma is een vakbekwaamheidscertificaat, waarmee een beroepschauffeur kan aantonen dat hij of zij over alle verplichte opleidingen beschikt. Een beroepschauffeur heeft niet genoeg aan alleen het vrachtwagenrijbewijs of busrijbewijs om beroepsmatig werkzaam te mogen zijn. Een beroepschauffeur zal ook moeten beschikken over het chauffeursdiploma CCV-C of CCV-D om te mogen werken als beroepschauffeur. CCV staat voor Contact Commissie Vakbekwaamheid. Een andere benaming voor het chauffeursdiploma is ook wel Europees Vakbekwaamheidsdiploma. Het chauffeursdiploma bestaat uit verschillende certificaten, die samen goed zijn voor het chauffeursdiploma. Omdat de lesstof voor het chauffeursdiploma behoorlijk pittig is bieden de meeste verkeersscholen de mogelijkheid om hierin les te volgen. Als docent chauffeursdiploma ben je dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van cursisten die beroepsmatig een voertuig willen gaan besturen. De opleiding tot beroepschauffeur kan niet zomaar vergeleken worden met het behalen van een gewoon rijbewijs, omdat beroepschauffeurs aan veel meer voorwaarden moeten voldoen om beroepsmatig te mogen werken. Beroepschauffeurs die de opleiding succesvol afronden krijgen de code 95 op hun rijbewijs. Over het algemeen heeft een docent chauffeursdiploma ook te maken met beroepschauffeurs, die hun verplichte nascholing moeten volgen. Code 95 is in het leven geroepen om er zeker van te zijn dat beroepschauffeurs over de juiste kennis beschikken. Dit heeft niet alleen betrekking op rijvaardigheden. Denk bijvoorbeeld ook aan technische kennis, administratieve kennis, het levensreddend handelen en aan veilig werken. De inhoudelijke lessen, die een docent chauffeursdiploma zal geven zijn afhankelijk van de opleiding en de werkzaamheden van een beroepschauffeur.

Een docent chauffeursdiploma heeft dus te maken met cursisten, die vrachtwagenchauffeur of buschauffeur willen worden. Daarnaast heet een docent chauffeursdiploma te maken met beroepschauffeurs, die hun verplichte nascholing moeten volgen. Het chauffeursdiploma bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk theorie verkeer, theorie techniek en theorie administratie. Een beroepschauffeur moet slagen voor alle drie de onderdelen, die dan samen het chauffeursdiploma vormen. Het behalen van het chauffeursdiploma is niet makkelijk, omdat de verschillende onderdelen behoorlijk pittig te noemen zijn. Als toekomstig beroepschauffeur is het dan ook in veel gevallen raadzaam om les te volgen om de slagingskans te vergroten. Het is de docent chauffeursdiploma, die over alle werkmaterialen en kennis beschikt om cursisten klaar te stomen voor de verschillende examens. Zonder het chauffeursdiploma is het niet mogelijk om beroepsmatig werkzaam te zijn als beroepschauffeur. Na het behalen van het chauffeursdiploma zal de beroepschauffeur elke vijf jaar op herhaling moeten.

Is het behalen van code 95 verplicht

Het behalen en behouden van de code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs. Zonder code 95 is het verboden om werkzaam te zijn als beroepschauffeur. Ook het volgen van nascholing is verplicht, omdat anders de bevoegdheid zal vervallen. De verplichte nascholing zal ongeveer vijfendertig uur in beslag nemen. Alleen beroepschauffeurs die beschikken over vrijstelling hoeven geen nascholing te volgen. Hiervoor komen alleen beroepschauffeurs in aanmerking, die minder dan twaalf uur rijtijd hebben in de week. Denk bijvoorbeeld aan kermisexploitanten, circusartiesten of aan marktkoopmannen, die relatief gezien niet veel rijden. Enkele belangrijke aandachtsgebieden tijdens de opleidingen zijn voertuigdocumenten, voertuigtechniek, arbeidsvoorwaarden, gevaarlijk stoffen, economie, milieu, zuinig rijden en het handelen bij een ongeval. De opleiding code 95 heeft verder geen betrekking op andere opleidingen of bevoegdheden.

Vervoer gevaarlijke goederen

Als een vrachtwagenchauffeur gevaarlijke goederen wil mogen vervoeren is het verplicht dat de vrachtwagenchauffeur het ADR diploma behaalt. Zonder het ADR diploma mag een vrachtwagenchauffeur geen gevaarlijke goederen vervoeren. Er zijn verschillende gevarenklassen, die tijdens de opleiding aan bod komen. De opleiding ADR is tegenwoordig behoorlijk pittig te noemen en bestaat uit verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het rijden van de juiste routes met gevaarlijke goederen. Een vrachtwagenchauffeur met gas mag bijvoorbeeld niet door woonwijken heen rijden om het gas af te leveren bij pompstations. Een ander voorbeeld is dat vrachtwagenchauffeurs met gevaarlijke goederen niet door bepaalde tunnels mogen rijden. Tijdens de opleiding is er ook veel aandacht voor het veilig laden en hoe te handelen als er toch iets mis mocht gaan. Aan de bekende bordjes aan de buitenkant van vrachtwagens kunnen de hulpdiensten zien in welke klasse de goederen zich bevinden en om welke goederen het gaat. Deze informatie is belangrijk voor de politie, de brandweer en ambulancediensten.

Dag van een vrachtwagenchauffeur:

Opleidingen tot docent chauffeursdiploma

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden tot docent chauffeursdiploma. Een docent chauffeursdiploma zal in de meeste gevallen betrekking hebben op een rijinstructeur voor de vrachtwagen of de bus, afhankelijk van de beroepsopleiding. Daarnaast is het denkbaar dat een docent chauffeursdiploma verbonden is aan een beroepsinstelling als onderwijzer. In de praktijk zal een docent chauffeursdiploma meestal werkzaam zijn voor een verkeersschool. Daarnaast is het denkbaar dat een docent chauffeursdiploma zelfstandig werkzaam is. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een docent chauffeursdiploma werkzaam kan zijn

Een docent chauffeursdiploma zal meestal werkzaam zijn voor een verkeersschool, die ook andere rijopleidingen aanbieden. Daarnaast is denkbaar dat je werkzaam bent voor een opleidingsinstituut, omdat het om leerlingen gaat die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Het is ook denkbaar dat een docent chauffeursdiploma werkzaam is als ondernemer.

Competenties docent chauffeursdiploma

De belangrijkste competentie van een docent chauffeursdiploma is de vakinhoudelijke kennis van de transportsector en alle bijkomende wet- en regelgeving. Daarnaast moet een docent chauffeursdiploma beschikken over didactische vaardigheden om de leerstof op de juiste manier over te kunnen brengen. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je te maken hebt met verschillende cursisten. Ook het coachen kan gezien worden als belangrijke competentie. Het coachen zal vooral betrekking hebben op het inspireren en motiveren van cursisten. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, analytisch, monitoren, controleren, oefenen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent chauffeursdiploma

Het arbeidsmarktperspectief van een docent chauffeursdiploma is goed te noemen. Wel is het zo dat de werkzaamheden in de meeste gevallen gezien moeten worden als aanvulling op andere werkzaamheden. De doorgroeimogelijkheden van een docent chauffeursdiploma moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam. Daarnaast kan een docent chauffeursdiploma werkzaam zijn voor het CRB. In dat geval ben je verantwoordelijk voor het afnemen van de verplichte praktijktoetsen en nascholingscursussen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent chauffeursdiploma

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een docent chauffeursdiploma voor verschillende werkgevers werkzaam kan zijn. Een docent chauffeursdiploma zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent chauffeursdiploma

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent chauffeursdiploma bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl