Circusartiest

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een circusartiest is een artiest die optreedt in een circus. Een circus is een gezelschap van artiesten dat rondtrekt van plaats naar plaats in een grote tent, met in het midden een arena waarin de artiesten optreden. Per circus kunnen verschillende soorten optredens gegeven worden door verschillende circusartiesten, zoals door clowns, jongleurs, acrobaten, goochelaars en door dierentemmers. Circusartiest is dan ook een algemene benaming voor mensen die werkzaam zijn voor een circus. Als circusartiest maak je onderdeel uit van een rondtrekkend gezelschap waarbinnen meerdere circusartiesten werkzaam zijn, die allemaal één of meerdere acts of voorstellingen uitvoeren voor het circus. Het beroep circusartiest valt onder de podiumkunsten, waarbinnen de circusartiest gezien kan worden als een uitvoerend kunstenaar of artiest. Circussen die rondtrekken van plaats naar plaats noemt men ook wel reizende circussen. Het doel van circussen is het vermaken van toeschouwers door middel van het uitvoeren van verschillende circusacts. Het circus is lang populair geweest onder mensen, echter komen rondreizende circussen vandaag de dag steeds minder voor omdat de populariteit is afgenomen. Er zijn tegenwoordig dan ook een stuk minder circussen dan in het verleden. Het beroep circusartiest is aan te merken als bijzonder beroep, omdat het werken in een circus gezien moet worden als bijzondere levensvorm. Het circusleven zal bij je moeten passen, omdat circusartiesten aangemerkt moeten worden als bijzondere artiesten. Het is niet zo dat de werkzaamheden van een circusartiest alleen bestaan uit het optreden. In de meeste gevallen zijn circusartiesten ook verantwoordelijk voor alle bijkomende werkzaamheden, zoals het helpen opbouwen en afbreken van de circustent. De benaming circusartiest moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat deze benaming betrekking kan hebben op verschillende soorten circusartiesten.

Een circusartiest is dus een artiest die werkzaam is binnen een circus. Binnen een circus komen verschillende artiesten voor, zoals de bekende clowns en acrobaten, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Daarnaast kan er binnen een circus gewerkt worden met dieren, waarvoor speciale dompteurs gebruikt worden. Het gebruik van wilde dieren binnen circussen is tegenwoordig niet meer in alle landen toegestaan, omdat landen hiervoor regels kunnen hebben. Het is dus niet zo dat in alle circussen een dompteur werkzaam is, omdat dit per circus en land kan verschillen. Een circus kan ook gezien worden als een rondreizend theater, waarbinnen verschillende circusartiesten mensen proberen te vermaken. Hoe circusartiesten dit precies doen kan per circus en circusartiest verschillen. In het algemeen is het wel zo dat alle circusartiesten aangemerkt kunnen worden als entertainer. Dit is het geval omdat de amusementswaarde een belangrijke rol speelt als we spreken van een circus.

Circusartiest worden

Het worden van circusartiest is over het algemeen alleen mogelijk door het volgen van een passende circusopleiding. Daarnaast moet een circusartiest over veel doorzettingsvermogen beschikken, omdat circusartiesten veel trainen. Het worden van circusartiest is dan ook niet alleen afhankelijk van het volgen van een opleiding. Om in een circus te kunnen werken moet iemand er van houden om mensen te vermaken. Het entertainen moet in het bloed zitten. Naast het optreden als circusartiest ben je over het algemeen verantwoordelijk voor andere bijkomende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de circustent, het voeren van de dieren en aan het uitvoeren van algemene onderhoudswerkzaamheden. Dit soort werkzaamheden wordt dus uitgevoerd naast het optreden en oefenen. Een circusartiest zal ook meereizen met het circus en moet daar tegen kunnen. Het werken in een circus kan dan ook niet alleen gezien worden als een avontuur vol met romantiek. Het werken in een circus kan aangemerkt worden als zware arbeid. Niet iedereen zal geschikt zijn om in een circus te kunnen werken.

Acrobatiek

Dit is het balanceren van een of meerdere personen met of zonder apparaten zoals een fiets. Er zijn verschillende vormen van acrobatiek zoals luchtacrobatiek. Acrobatiek heeft vaak veel raakvlakken met atletiek, gymnastiek, dans, acrogym, capoeira en acroyoga. Het beroep acrobaat zal niet voor iedereen geschikt zijn. Acrobaten halen veel stunts uit, die in sommige gevallen ook gevaarlijk kunnen zijn. Van alle circus beroepen het is beroep acrobaat aan te merken als gevaarlijkste beroep.

Vuurspuwen

Vuurspuwers zijn verantwoordelijk voor het uitblazen van een brandstof uit de mond. Door het uitblazen van een brandstof kunnen grote steekvlammen ontstaan. Het uitblazen van een brandbare vloeistof is niet zonder gevaar. Dit is niet alleen omdat er met vuur gespeeld wordt, maar ook omdat er giftige stoffen opgenomen kunnen worden. Vuurspuwers kunnen ook gebruikmaken van brandende fakkels als aanvulling op de show. Het vuur spuwen heeft dan ook raakvlakken met het jongleren. Vuurspuwers zijn over het algemeen veel te vinden binnen circussen. In veel gevallen treden vuurspuwers op in het donker, om de voorstelling een extra dimensie te geven.

Diabolo

Een diabolo is een voorwerp waarmee artiesten kunnen jongleren. Dit zijn twee stokken verbonden met een touw, waarop een of meerdere voorwerpen worden gebalanceerd. De kunst is om de voorwerpen in de lucht te gooien en op te vangen. De truc is om alles steeds in beweging te houden zonder iets te laten vallen. Het grote verschil met het gewoon jongleren is dat een diabolo hoog in de lucht geworpen kan worden. Er kan ook gebruikgemaakt worden van meerdere diabolo's, waardoor de moeilijkheid aanzienlijk zal toenemen.

Jongleren

Het jongleren houdt in dat een jongleur meerdere voorwerpen in de lucht gooit en deze vervolgens zal opvangen. De moeilijkheidsgraad zit hem in de hoeveelheid artikelen waarmee dit gedaan wordt en de soort voorwerpen. Enkele bekende voorwerpen waarmee dit gedaan kan worden zijn kegels, hoepels, ballen of borden. Het leren jongleren is over het algemeen niet makkelijk en zal om veel doorzettingsvermogen vragen. Jongleurs binnen een circus kunnen de meeste bijzondere voorstellingen geven. Het jongleren binnen circussen kan ook betrekking hebben op andere vormen van het jongleren. Denk bijvoorbeeld ook aan het laten balanceren van verschillende voorwerpen zonder dat de voorwerpen vallen.

Wat doet een circusartiest allemaal:

  • Het assisteren waar nodig.
  • Het geven van optredens.
  • Het helpen opbouwen en afbreken van het circus.
  • Het helpen schoonmaken van het circus.
  • Het promoten van het circus.
  • Het uitvoeren van algemene onderhoudswerkzaamheden.
  • Het verzorgen van eventuele dieren.

Wat doet een circusartiest:

Film over een circusopleiding:

Opleidingen tot circusartiest

Wie als circusartiest wil gaan werken kan het beste de vierjarige hbo-opleiding Circus and Performance Art volgen of de hbo-opleiding Circus Arts volgen. Tijdens het eerste jaar van de opleiding is de opleiding nog heel breed, en daarna maak je als toekomstig circusartiest een specifieke keus binnen het vak. Tijdens de opleiding tot circusartiest is er ook veel aandacht voor muziek en dans. Na de opleiding mag je jezelf zelfstandig circusartiest noemen. Het worden van circusartiest is niet alleen afhankelijk van het volgen van de juiste opleidingen. Een circusartiest moet ook over de juiste instelling, motivatie en doorzettingsvermogen beschikken, omdat je anders niet geschikt bent voor het circusleven. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een circusartiest werkzaam kan zijn

Een circusartiest kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een vast loondienstverband of aan het werken als ondernemer. Redelijk veel circusdirecteuren werken met ingehuurde circusartiesten, die zich door middel van een contract voor een bepaalde periode verbinden aan een circus. Het is denkbaar dat een circusartiest ook op andere manieren werkzaam is. Dit is het geval omdat de meeste circussen niet het hele jaar actief zijn. In dat geval kan een circusartiest wellicht ook werkzaam zijn als straatartiest of ingehuurd worden voor andere opdrachten. Het is dus denkbaar dat een circusartiest gebruikmaakt van een artiestenbemiddelingsbureau.

Competenties circusartiest

De belangrijkste competentie van een circusartiest is motivatie, omdat je anders niet geschikt bent voor het circusleven. Daarnaast moet een circusartiest beschikken over een professionele beroepshouding. Dit heeft vooral betrekking op de algemene veiligheid, omdat het beroep circusartiest aangemerkt kan worden als potentieel gevaarlijk beroep. Omdat de meeste circusartiesten te maken hebben met verschillende collega's kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook vernieuwing, inspiratie en innovatie moeten gezien worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn oefenen, samenwerken, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, vertrouwen, flexibiliteit, energie, lef, inzicht en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als circusartiest

Het arbeidsmarktperspectief van een circusartiest is niet eenduidig te omschrijven. Dit is het geval omdat het beroep circusartiest in loondienst steeds minder voorkomt. Redelijk veel circusartiesten werken op tijdelijke basis door middel van contracten. In het algemeen is er nog wel genoeg werken te vinden als circusartiest. Dit is vooral het geval als we spreken van de ingewikkelde en vooral moeilijkere acts. Daarnaast is het zo dat een circusartiest op andere manieren werkzaam kan zijn. De doorgroeimogelijkheden van een circusartiest zijn over het algemeen wel beperkt. De doorgroeimogelijkheden kunnen onder andere gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal toeschouwers zal toenemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris circusartiest

Over het algemeen zal een circusartiest niks te maken hebben met een mogelijke Cao. Dit is het geval, omdat de meeste circusartiesten aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Het salaris van een circusartiest is erg specifiek, en niet zomaar aan te geven. Wil je als circusartiest echt goed verdienen dan moet je werkzaam zijn voor de grote circussen, die veel publiek trekken. De kleinere circussen betalen doorgaans een stuk minder dan de grote.

Read this information on Circus artist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Zirkuskunstler auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Artista de circo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Circusartiest

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Circusartiest bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl