Straatartiest

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep straatartiest
Wat doet een straatartiest
Verschillende straatartiesten
Regels voor straatartiesten
Film: straatartiest
Film: zwevende standbeelden
Opleidingen tot straatartiest
Bedrijven waar een straatartiest werkzaam kan zijn
Competenties straatartiest
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als straatartiest
Arbeidsvoorwaarden en salaris straatartiest
Eigen bedrijf starten als Straatartiest
Boekhoudprogramma vergelijken Straatartiest

Beroep straatartiest

Straatartiest is een algemene benaming voor artiesten die hun talenten op straat vertonen aan het publiek. Omdat er veel verschillende soorten artiesten bestaan kan het beroep straatartiest betrekking hebben op verschillende soorten artiesten. Als een straatartiest een muziekinstrument bespeelt spreekt men ook wel van een straatmuzikant. In de meeste gevallen zullen straatartiesten hun kunsten op straat vertonen, in de hoop hiermee wat extra inkomen te kunnen verdienen. Een andere reden dat straatartiesten optreden op straat of op andere locaties kan bijvoorbeeld zijn vanwege een openbaar evenement. In dat geval worden de straatartiesten vaak ingehuurd door een organisatie en zullen ze geen vrijwillige vergoeding vragen. In alle gevallen zijn straatartiesten aan te merken als entertainers, die mensen op een bijzondere manier proberen te vermaken op straat. Straatartiesten zijn overal te vinden op drukke locaties, van hobbymatig tot beroepsmatig. Denk bijvoorbeeld aan metrostations, aan grote steden en aan parken. Afhankelijk van de soort artiesten en de soort voorstelling spreekt men ook wel van straattheater. Het beroep straatartiest kent verder geen vaste omschrijving, omdat alle artiesten op hun eigen manier entertainmentwaarde kunnen bieden. In alle gevallen moeten straatartiesten wel aangemerkt worden als artiesten die straattheater verzorgen. Straattheater is een speciale theatervorm die in de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Een ander belangrijk kenmerk van het straattheater is dat er geen sprake mag zijn van betalende toeschouwers. Met andere woorden moet er sprake zijn van een open karakter, omdat er anders geen sprake is van straattheater. Zoals eerder omschreven zijn er veel verschillende artiesten te bedenken die aangemerkt kunnen worden als straatartiest. In veel gevallen betreft het artiesten die hun werk op een bijzondere manier willen promoten. Daarnaast kunnen straatartiesten gewoon hobbymatig actief zijn.

Wat doet een straatartiest

Straatartiesten zijn dus artiesten die een bijzondere voorstelling geven op straat, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten artiesten en voorstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de bekende orgelman, die vaak te vinden is in de binnensteden van steden. Een andere vorm van straatartiesten zijn straatmuzikanten. Bekende muziekinstrumenten die straatmuzikanten gebruiken zijn onder andere de accordeon, de viool en de gitaar. De orgelman, die met zijn draaiorgel werkzaam is als straatartiest, kan gezien worden als een professional. Dit is een belangrijk verschil met straatmuzikanten, omdat de meeste straatmuzikanten niet aangemerkt kunnen worden als professional. Al deze verschillende straatartiesten kunnen ook aangemerkt worden als entertainer. Zoals eerder omschreven verzorgen straatartiesten straattheater. Dit houdt in dat straatartiesten geen gebruik maken van een podium om een voorstelling te geven. Daarnaast zullen straatartiesten geen gebruik maken van andere complexe installaties. Straattheaters behoren zich te kenmerken door het simpele karakter. Officieel gezien kan de eerder genoemde orgelman dus niet aangemerkt worden als straatartiest, omdat een orgelman gebruikmaakt van een grote complexe muziekmachine. In de praktijk zijn er veel verschillende artiesten aan te merken als straatartiest. Denk bijvoorbeeld ook aan poppenspelers die een eenvoudige voorstelling geven.

Verschillende straatartiesten

Andere artiesten die ook aangemerkt kunnen worden als straatartiest zijn bijvoorbeeld jongleurs, clowns, dansers, waarzeggers, mimespelers en beeldend kunstenaars. Dit soort artiesten is vaak te vinden op straat, waarbij bijzondere voorstellingen gegeven worden. In de meeste gevallen geven de straatartiesten de voorstellingen om wat extra inkomen te verdienen door het optreden. Niet alle straatartiesten geven voorstellingen met de bedoeling om hiermee geld te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan markten en aan braderieën waarbij ambachtslieden oude ambachten tonen aan het publiek. Bekende voorbeelden hiervan zijn de hoefsmid en de glasblazer. Een minder bekende vorm van straatartiesten zijn ijskunstenaars.

Regels voor straatartiesten

Het optreden als straatartiest is tegenwoordig in veel gevallen aan regels gebonden. Wie wenst te gaan optreden als straatartiest of als straatmuzikant doet er goed aan om de lokale regels te controleren. Veel gemeentes maken gebruik van een Algemene Plaatselijke Verordening voor straatartiesten, waarbinnen is opgenomen of de straatartiest een vergunning of ontheffing zal moeten aanvragen. Daarnaast kan het zo zijn dat deze verordening alleen betrekking heeft op bepaalde gebieden.

Film: straatartiest

Film: zwevende standbeelden

Opleidingen tot straatartiest

Er bestaan geen opleidingen tot straatartiest. Het beroep straatartiest kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen en artiesten. De meeste straatartiesten treden alleen op omdat ze dit leuk vinden. Voor specifieke opleidingsmogelijkheden verwijzen wij dan ook naar de meer specifieke beroepen. Voor het beroep straatartiest is verder ook geen opleiding nodig. Iedereen kan werken als straatartiest. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een straatartiest werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een straatartiest aangemerkt moeten worden als ondernemer. Daarnaast kan een straatartiest gewoon hobbymatig actief zijn. De meeste artiesten zijn niet beroepsmatig werkzaam. Dit neemt niet weg dat straatartiesten aangesloten kunnen zijn bij een artiestenbemiddelaar of impresariaat. In dat geval kunnen straatartiesten ook werkzaam zijn tijdens evenementen en feesten. In dat geval kan kunnen artiesten niet meer aangemerkt worden als straatartiest, omdat de bezoekers in veel gevallen moeten betalen voor het evenement of feest.

Competenties straatartiest

De belangrijkste competentie van een straatartiest is de passie voor het optreden op straat. Het willen vermaken van mensen is dan ook aan te merken als belangrijke competentie. Ook voldoende motivatie en inspiratie mogen als straatartiest niet ontbreken. In het algemeen kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken hebt met verschillende mensen. Algemeen belangrijke woorden zijn sensitiviteit, energie, flexibiliteit, plannen, inzicht, zelfstandigheid, plezier en presteren. Als je beroepsmatig werkzaam bent kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als straatartiest

Arbeidsmarktperspectief als straatartiest is verder niet van toepassing, omdat iedereen straatartiest kan worden. De doorgroeimogelijkheden als straatartiest zijn sterk afhankelijk van het niveau als artiest en je eigen competenties. Het doorbreken als straatartiest zal in de meeste gevallen niet makkelijk zijn, zoals dat met veel beroepen binnen de artiestenbranche het geval is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris straatartiest

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn verder niet van toepassing op een straatartiest. Een straatartiest is zelfstandig werkzaam en niet in loondienst. Het inkomen van een straatartiest kan ook niet echt gezien worden als een gewoon salaris. In de meeste gevallen zal een straatartiest sporadisch optreden in de hoop wat extra geld te kunnen verdienen.

Eigen bedrijf starten als Straatartiest

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Straatartiest, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Straatartiest

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Straatartiest bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Straatartiest.

Mijnzzp.nl