Podiumbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een podiumbouwer is verantwoordelijk voor het opbouwen van verschillende podiums en/of decors. Denk bijvoorbeeld aan theaterpodiums, evenementenpodiums, beurspodiums en aan podiums binnen stadions. In veel gevallen kan een podiumbouwer ook aangemerkt worden als evenemententechnicus. Dit is het geval omdat de meeste podiumbouwers niet alleen verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en/of afbreken van podiums. Denk bijvoorbeeld ook aan alle techniek, zoals de verlichtingsinstallatie en geluidinstallatie, die nodig kunnen zijn tijdens een voorstelling. Als podiumbouwer ben je dus werkzaam binnen de podium- en evenemententechniek en kan je verantwoordelijk zijn voor één of meerdere taken, afhankelijk van de opleiding en werkervaring. Er bestaan voor het beroep podiumbouwer verschillende opleidingen, die ook verschillende verantwoordelijkheden kennen. De belangrijkste taak van een podiumbouwer is het op een veilige manier werken en het opbouwen van podiums zonder dat er ongelukken gebeuren. Als podiumbouwer kan je werkzaam zijn binnen Nederland maar ook in het buitenland. Tijdens grote evenementen zal een podiumbouwer met diverse collega's samenwerken om de diverse podiums op te bouwen. Deze tijdelijke constructies zijn in veel gevallen groot en complex en moeten voldoen aan strenge eisen qua veiligheid. Ook het afbreken van podiums behoort tot de werkzaamheden van een podiumbouwer. De meeste podiums zijn van tijdelijke aard en worden opgebouwd door middel van steigerconstructies. Het veilig kunnen opbouwen van steigers en het afbreken hiervan wordt dus gedaan door podiumbouwers, die in staat moeten zijn om een bouwtekening te lezen, waarop precies aangegeven staat hoe een podium opgebouwd moet worden. Ook het opbouwen van tribunes kan tot de verantwoordelijkheden behoren van een podiumbouwer.

Als podiumbouwer kan je dus verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van verschillende podiums en decors. Het is niet zo dat podiumbouwers alleen te maken hebben met podiums voor festivals. Een podiumbouwer kan ook verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van theaterdecors of voor het opbouwen van podiums voor concertvoorstellingen. Als podiumbouwer kan het ook voorkomen dat je verantwoordelijk ben voor het aankleden van decors. In dat geval zal je als podiumbouwer te maken hebben met een decorontwerp. Het is de decorontwerper die in samenspraak met een art director het decor heeft ontworpen. Of een podiumbouwer verantwoordelijk is voor het aankleden van decors kan wel per opdracht verschillen. De kerntaak van een podiumbouwer is het opbouwen van podiums inclusief het aanleggen van alle technische installaties, zoals de verlichtingsinstallatie en de geluidsinstallatie. Ook dit kan per opdracht verschillen, omdat dit zeer technische installaties kunnen betreffen. De meeste podiumbouwers en decorbouwers werken met een uitgebreid team, waarbinnen verschillende vaklieden werkzaam zijn met ieder hun eigen specialisatie. Als podiumbouwer kan je in veel gevallen ook aangemerkt worden als steigerbouwer, omdat je vaak te maken hebt met steigermateriaal.

Opbouwen van podiums

De werkzaamheden van een podiumbouwer moeten niet onderschat worden, omdat podiumbouwers een verantwoordelijke baan hebben. Dit heeft vooral betrekking op het veilig kunnen gebruiken van podiums. Dit is ook de belangrijkste reden dat producenten en producers te maken hebben met strikte regelgeving vanuit gemeentes. Er zijn tegenwoordig strenge regels met betrekking tot de veiligheid van evenementen, waar ook de podiums onder vallen. Een podium moet veilig zijn en volgens strikte richtlijnen opgebouwd worden, zodat deze veilig gebruikt kan worden. Daarnaast is het zo dat het opbouwen van podiums bij grote evenementen enkele dagen tot weken in beslag kan nemen. Dit geeft meteen ook de complexiteit aan waarmee podiumbouwers te maken kunnen krijgen. Het mag niet voorkomen dat er ongelukken gebeuren, waardoor artiesten en/of toeschouwers problemen ondervinden. De podium- en evenemententechniek is een grote markt, waarbinnen redelijk veel mensen werkzaam zijn. Al deze vaklieden hebben te maken met strike regels vanuit de overheid. Wat deze regels precies zijn is opgenomen in de vergunning en kan verschillen per voorstelling.

Podium- en evenemententechniek

De podium- en evenemententechniek gaat dus verder dan alleen het opbouwen van podiums en het aankleden van decors. In veel gevallen zal het grote evenementen betreffen, waarbinnen de veiligheid op een brede manier een belangrijke rol speelt. Dit kan inhouden dat er ook gebruikt gemaakt wordt van meerdere evenementenbeveiligers en EHBO'ers, die toezien op de algemene veiligheid van de bezoekers en artiesten. Bij grote evenementen kan er ook sprake zijn van een officier van dienst, die alle veiligheidswerkzaamheden zal coördineren. Een officier van dienst kan ook aangemerkt worden als een crisismanager. Als crisismanager ben je verantwoordelijk voor het evalueren en inschatten van alle mogelijke risico's, die in dit geval te maken hebben met evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschatten tot welke situatie een podiums veilig te gebruiken is. In het ergste geval kan een officier van dienst een evenement stilleggen als er sprake is van slecht weer en/of onweer. Dit is bijvoorbeeld het geval omdat grote podiums behoorlijke windvangers kunnen zijn.

Podiumbouw van Bevrijdingsfestival:

Opleidingen tot podiumbouwer

Er bestaan verschillende soorten opleidingen als podiumbouwer, zoals de Mbo-opleiding Stand-, Winkel- en Decorvormgever op niveau vier, de Mbo-opleiding Podium- en evenemententechnicus niveau drie en de Mbo-opleiding Podium- en Evenemententechnicus geluid op niveau drie of vier. Als podiumbouwer zal je over het algemeen voldoende hebben aan de Mbo-opleiding Podium- en evenemententechnicus niveau drie. Over welke opleiding een podiumbouwer precies moet beschikken is ook afhankelijk van de soort werkzaamheden. Het is denkbaar dat een podiumbouwer niet beschikt over een gerichte beroepsopleiding. In dat geval zal er praktijkervaring opgedaan moeten worden onder begeleiding van ervaren podiumbouwers, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als je leermeester. In de meeste gevallen moeten podiumbouwers ook beschikken over een VCA-certificaat. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een podiumbouwer werkzaam kan zijn

Een podiumbouwer is over het algemeen werkzaam voor een evenementenbureau of verhuurbedrijf. Ook kan een podiumbouwer werkzaam zijn voor beursorganisaties, theatergezelschappen of werkzaam zijn voor productiebedrijven. Het is ook denkbaar dat podiumbouwers ingehuurd worden via een uitzendorganisatie. Daarnaast kunnen podiumbouwers werkzaam zijn als ondernemer. In dat geval kan je dus voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn.

Competenties podiumbouwer

De belangrijkste competente als podiumbouwer is de algemene veiligheid, omdat het beroep podiumbouwers in sommige gevallen aangemerkt kan worden als potentieel gevaarlijk beroep. Dit heeft vooral betrekking op het werken op hoogte. Ook het oplossingsgericht kunnen werken is belangrijke als podiumbouwer. Daarnaast moet een podiumbouwer aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus. Ook communicatief gezien moet je beschikken over de juiste vaardigheden, omdat je meestal te maken hebt met verschillende collega's en externe bedrijven. Een andere belangrijke competente is dat podiumbouwers geen heimwee mogen hebben. Als podiumbouwer kan het voorkomen dat je enkele weken op locatie werkzaam bent zonder dat je thuiskomt. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, energie, creativiteit, samenwerken, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzetten, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als podiumbouwer

Het arbeidsmarktperspectief als podiumbouwer is over het algemeen redelijk te noemen. Wanneer je beschikt over de juiste opleidingen is het vinden van een passende baan binnen de podium- en evenemententechniek zeker niet onmogelijk. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat er mensen aan het werk zijn die geen specifieke opleiding genoten hebben en het vak in de praktijk leren. De doorgroeimogelijkheden als podiumbouwer moeten gezien worden in het volgen van erkende opleidingen, zodat je meer verantwoordelijkheden zal krijgen. In dat geval kan je bijvoorbeeld doorgroeien tot ploegbaas of assistent uitvoerder.

Arbeidsvoorwaarden en salaris podiumbouwer

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een podiumbouwer zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Het beroep podiumbouwer is ook redelijk populair als parttime werk, waardoor het salaris geheel anders kan zijn. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat er extra inkomsten kunnen zijn omdat je veel van huis bent.

Mijnzzp.nl