Officier van dienst

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een officier van dienst is een hulpverlener die de hoogste rang heeft van alle aanwezige personen op een bepaalde locatie. Over het algemeen zal een officier van dienst werkzaam zijn tijdens incidenten, zoals een mogelijke crisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de politie, de brandweer en aan de GHOR. GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GHOR is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de leiding en coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij rampen, zware ongevallen en tijdens een crisis. Het beroep officier van dienst moet gezien worden als een functie binnen de crisisbeheersing of crisismanagement. Afhankelijk van de soort hulpverleningsdienst waarvoor de officier van dienst werkzaam zal zijn, kunnen er ook meer specifieke benamingen gebruikt worden zoals de benaming officier van dient geneeskundig (OvD-G), de benaming officier van dienst politie (OvD-P) en de benaming officier van dienst brandweer (OvD-B). Ook Rijkswaterstaat kent een officier van dienst, namelijk de OvD-RWS. Als officier van dienst ben je eindverantwoordelijk met betrekking tot incidentbestrijding. Een officier van dienst geeft leiding aan zijn eigen eenheden van zijn eigen dienst, die betrokken zijn bij een crisis of ander soort incident. Als er meerdere officieren van dienst aanwezig zijn is het over het algemeen de brandweer die de samenwerking zal coördineren. Als het grote rampen betreft of ander soort calamiteiten (GRIP 1) zal er over het algemeen een speciale Hoofd Officier van Dienst (HOvD) ter plaatse komen die de werkzaamheden zal coördineren. Tegenwoordig kan een officier van dienst ook werkzaam zijn tijdens grote evenementen waar veel mensen samenkomen. In dat geval is de officier van dienst verantwoordelijk voor het op de juiste manieren aansturen van alle aanwezige hulpverleners. Het is dus niet zo dat een officier van dienst alleen werkzaam is tijdens een mogelijke crisis.

Officier van dienst heeft dus betrekking op hulpverleners die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van andere hulpverleners en het coördineren van de werkzaamheden. Het is niet zo dat een officier van dienst in alle gevallen een hulpverlener is, omdat bijvoorbeeld ook een gemeenteambtenaar een officier van dienst kan zijn. In dat geval spreekt men van een officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz). Tijdens calamiteiten kan er sprake zijn van meerdere officieren van dienst, die allemaal verantwoordelijk zijn voor de eenheden van hun eigen dienst. Als het grote calamiteiten betreft zal er meestal een Commando Plaats Incident (CoPI) geplaatst worden van waaruit de werkzaamheden gecoördineerd worden. Vanuit de Commando Plaats Incident zal dus de operationele leiding gegeven worden. In dat geval zal er ook sprake zijn van een voorzitter, die gezien moet worden als hoofd officier van dienst. Een andere benaming hiervoor kan ook zijn leider CoPI. De term officer van dienst moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op diverse personen van verschillende instanties. Ook een dijkgraaf kan een officier van dienst zijn, die verantwoordelijk is voor het aansturen van de dijkopzichters als officier van dienst. Daarnaast kan een officier van dienst werkzaam zijn voor bedrijven. In dat geval is er wel sprake van een andere benaming, zoals de benaming crisismanager.

Wat is GRIP

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Afhankelijk van de soort calamiteit kan er opgeschaald worden van GRIP 1 tot en met GRIP 5. Hulpverleners weten door middel van de GRIP-regeling en de specifieke aanduiding 1 tot en met 5 precies wat ze allemaal in gang moeten zetten om de hulpverlening op de beste manier te verzorgen. Vanaf GRIP 1 is er meestal al sprake van diverse hulpdiensten die ingeschakeld worden zoals de brandweer, de politie en geneeskundigen. Ook een burgemeester kan ingeroepen worden bij een GRIP 1 calamiteit. Als het grote rampen of bedreigingen betreft die landelijk aangestuurd moeten worden spreekt men weer van GRIP Rijk. GRIP Rijk is van toepassing als een calamiteit(en) of bedreigingen meer dan één veiligheidsregio beslaan. In dat geval worden de werkzaamheden in de meeste gevallen door ministers van verschillende ministeries gecoördineerd.

Beroep officier van dienst:

OvD examen brandweer:

Conflict- en crisisbeheersing:

Opleidingen tot officier van dienst

Er bestaan diverse opleidingsmogelijkheden tot officier van dienst, die wel brancheafhankelijk zijn. Een opleiding tot officier van dienst is geschikt voor operationeel leidinggevenden en kan betrekking hebben op verschillende hulpverleningsdiensten. Een opleiding tot officier van dienst zal ongeveer tien werkdagen in beslag nemen en bestaat uit theorielessen en praktijklessen. Vanzelfsprekend kan niet iedereen zomaar officier van dienst worden, omdat het een extra aanvulling betreft op een gewoon beroep. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een officier van dienst werkzaam kan zijn

Een officier van dienst werkt over het algemeen voor de overheid zoals voor de politie, de brandweer, Rijkswaterstaat, waterschappen en reddingsdiensten. Ook kan een officier van dienst een ambtenaar zijn, zoals een wethouder of burgemeester. Ook het bedrijfsleven maakt gebruik van crisismanagers, maar zij kunnen niet zomaar vergeleken worden met een officier van dienst.

Competenties officier van dienst

Een van de belangrijkste competenties van een officier van dienst is het kunnen geven van leiding onder druk. Ook het ketengericht samenwerken is een belangrijke competentie, omdat je meestal met diverse verschillende hulpdiensten te maken zal krijgen. Een andere belangrijke competentie is weer het methodisch kunnen blijven denken en handelen, omdat er geen onduidelijkheden of misstanden mogen ontstaan. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie. Zonder de juiste communicatie is het niet mogelijk om alle hulpverleners op de juiste manier te kunnen aansturen. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, adviseren, sturing, prioriteren, kennis, visie, conflictbeheersing, lef en doortastendheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als officier van dienst

Het arbeidsmarktperspectief als officier van dienst is niet echt van toepassing, omdat het beroep of de functie officier van dienst niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Het beroep officier van dienst moet gezien worden als een aanvulling op een beroep. De doorgroeimogelijkheden als officier van dienst kunnen gezien worden als het worden van een hoofd officier van dienst.

Arbeidsvoorwaarden en salaris officier van dienst

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als officier van dienst, omdat een officier van dienst werkzaam kan zijn voor verschillende organisaties en overheden. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep officier van dienst, omdat dit betrekking kan hebben op uiteenlopende leidinggevende personen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Officier van dienst

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Officier van dienst bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl