Officier van dienst

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Officier van dienst?

Een officier van dienst is een leidinggevende hulpverlener die de hoogste rang heeft van alle aanwezige personen op een bepaalde locatie. Over het algemeen zal een officier van dienst werkzaam zijn tijdens incidenten, zoals een mogelijke crisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de politie, de brandweer en aan de GHOR. GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GHOR is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de leiding en coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij rampen, zware ongevallen en tijdens een crisis. Het beroep officier van dienst moet gezien worden als een functie binnen de crisisbeheersing of crisismanagement. Afhankelijk van de soort hulpverleningsdienst waarvoor de officier van dienst werkzaam zal zijn, kunnen er ook meer specifieke benamingen gebruikt worden zoals de benaming officier van dient geneeskundig (OvD-G), de benaming officier van dienst politie (OvD-P) en de benaming officier van dienst brandweer (OvD-B). Ook Rijkswaterstaat kent een officier van dienst, namelijk de OvD-RWS. Als officier van dienst ben je eindverantwoordelijk met betrekking tot incidentbestrijding. Een officier van dienst geeft leiding aan zijn eigen eenheden van zijn eigen dienst, die betrokken zijn bij een crisis of ander soort incident. Als er meerdere officieren van dienst aanwezig zijn is het over het algemeen de brandweer die de samenwerking zal coördineren. Als het grote rampen betreft of ander soort calamiteiten (GRIP 1) zal er over het algemeen een speciale Hoofd Officier van Dienst (HOvD) ter plaatse komen die de werkzaamheden zal coördineren. Tegenwoordig kan een officier van dienst ook werkzaam zijn tijdens grote evenementen waar veel mensen samenkomen. In dat geval is de officier van dienst verantwoordelijk voor het op de juiste manieren aansturen van alle aanwezige hulpverleners. Het is dus niet zo dat een officier van dienst alleen werkzaam is tijdens een mogelijke crisis.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Officier van dienst

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Officier van dienst bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl