Evenementenbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep evenementenbeveiliger
Evenementenbeveiliger op verschillende locaties
Wat doet een evenementenbeveiliger?
Werken als evenementenbeveiliger
Niet iedereen is geschikt om te werken als evenementenbeveiliger
Beveiliging festivals
Belangrijke eigenschappen zijn:
Film over een evenementenbeveiliger:
Opleidingen tot evenementenbeveiliger
Bedrijven waar een evenementenbeveiliger werkzaam kan zijn
Competenties evenementenbeveiliger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als evenementenbeveiliger
Arbeidsvoorwaarden en salaris evenementenbeveiliger
Eigen bedrijf starten als Evenementenbeveiliger
Boekhoudprogramma vergelijken Evenementenbeveiliger

Beroep evenementenbeveiliger

Een evenementenbeveiliger is een beveiliger die ingezet wordt tijdens publieksevenementen. Tegenwoordig is het inzetten van evenementenbeveiligers in veel gevallen verplicht als het grote evenementen betreft. Als evenementenbeveiliger ben je over het algemeen verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het houden van toegangscontroles en visitaties, en ben je verantwoordelijk voor de algemene veiligheid tijdens evenementen. In de meeste gevallen werk je met diverse collega's samen en kan er sprake zijn van een centrale meldkamer, waarbinnen collega's het terrein en de bezoekers in de gaten houden. Daarnaast werk je bij de grotere evenementen meestal samen met de politie, die opgeroepen kan worden als dat nodig is. Als evenementenbeveiliger kan je werkzaam zijn op verschillende soorten evenementen, zoals voetbalwedstrijden, muziekfestivals, zomerfestivals en andere soorten van publieksevenementen. De belangrijkste taak van een evenementenbeveiliger is het vroegtijdig ingrijpen bij ongeregeldheden, zodat kleine ongeregeldheden niet kunnen uitgroeien tot grote escalaties. Daarnaast zie je er op toe dat er geen drugs of drank naar binnen gesmokkeld worden. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het bewaken van de backstage-ingang, het bieden van hulpverlening en crowd control. Crowd control heeft betrekking op het managen van bezoekersstromen om onveilige situaties te voorkomen. Welke taken een evenementenbeveiliger precies uitvoert, is meestal afhankelijk van het soort evenement. Dit is het geval, omdat organisatoren van festivals meestal te maken hebben met vergunningen, waarbinnen precies opgenomen wordt hoeveel evenementenbeveiligers ingezet moeten worden. Een evenementenbeveiliger kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Een andere benaming voor evenementenbeveiliger kan ook zijn event security officer (ESO).

Evenementenbeveiliger op verschillende locaties

Evenementenbeveiligers zijn dus op een brede manier werkzaam tijdens verschillende soorten evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van artiesten, zoals zangers, popzangers en volkszangers, en aan het toezien op drugsgebruik. Evenementen worden steeds vaker beveiligd door externe evenementenbeveiligers, die dan ingehuurd worden door de organisatoren van een evenement of de gemeente. Door het inhuren van evenementenbeveiligers hoeft er over het algemeen minder politie aanwezig te zijn. De organisatoren van een evenement zijn ook verantwoordelijk voor de algemene veiligheid op en om het evenement heen. Organisatoren van evenementen zoeken dan ook steeds vaker samenwerking met beveiligingsbedrijven om de veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen. De eerste controle wordt vaak al uitgevoerd bij de ingang. Bij de ingang worden bezoekers op diverse zaken gecontroleerd, zoals drugs, wapens en dronkenschap. Dit wordt allemaal gedaan om problemen tijdens het evenement zelf te voorkomen. Maar ook tijdens het evenement houden de evenementenbeveiligers streng toezicht op overlastgevers. Andere werkzaamheden waarvoor evenementenbeveiligers verantwoordelijk kunnen zijn is het lopen van brandrondes. Denk hierbij aan het vrij houden van de nooduitgangen, het verwijderen van potentiële brandgevaarlijke goederen en aan het inspecteren van feesttenten.

Wat doet een evenementenbeveiliger?

Als evenementenbeveiliger heb je een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en beveiliging tijdens evenementen. Hier zijn enkele taken die je kunt verwachten als evenementenbeveiliger:

 • Toegangscontrole: Je bent verantwoordelijk voor het controleren van de toegang tot het evenemententerrein. Dit omvat het controleren van tickets, polsbandjes of andere toegangsbewijzen, en het verifiëren van de identiteit van bezoekers.
 • Beveiliging van de locatie: Je houdt toezicht op de algemene veiligheid en beveiliging van de evenementenlocatie. Dit kan het patrouilleren van het terrein omvatten, het bewaken van uitgangen en noodgebieden, en het identificeren en aanpakken van mogelijke veiligheidsrisico's.
 • Crowd management: Je helpt bij het beheren van de menigte en het handhaven van een veilige en gecontroleerde omgeving. Dit kan het sturen van bezoekersstromen, het begeleiden van mensen naar de juiste locaties en het voorkomen van opstoppingen of overbezetting omvatten.
 • Conflicthantering: Als evenementenbeveiliger moet je in staat zijn om mogelijke conflicten te herkennen en te de-escaleren. Je bent getraind om om te gaan met lastige situaties, agressief gedrag of ongepast gedrag van bezoekers.
 • EHBO-assistentie: Je bent mogelijk ook verantwoordelijk voor het bieden van basis-EHBO assistentie tijdens een evenement. Dit kan het verlenen van eerste hulp bij kleine verwondingen, het reageren op medische noodgevallen en het coördineren van hulpdiensten omvatten.
 • Communicatie en samenwerking: Je werkt vaak samen met andere beveiligingspersoneel, organisatoren van het evenement, hulpdiensten en andere betrokken partijen. Goede communicatie en samenwerking zijn essentieel om effectief te kunnen reageren op veiligheidsproblemen of noodsituaties.
 • Rapportage: Het is belangrijk dat je nauwkeurige rapporten en incidenten bijhoudt. Dit omvat het documenteren van incidenten, verdachte activiteiten, medische noodgevallen en andere relevante gebeurtenissen die zich tijdens het evenement hebben voorgedaan.

Als evenementenbeveiliger speel je een cruciale rol bij het creëren van een veilige en positieve ervaring voor bezoekers van evenementen. Je bent alert, proactief en in staat om snel te reageren op verschillende situaties om de veiligheid te waarborgen en mogelijke problemen te voorkomen of beheersen.

Werken als evenementenbeveiliger

Het beroep evenementenbeveiliger is een beroep dat bij je moet passen. Een evenementenbeveiliger zal regelmatig te maken krijgen met vervelende en/of dronken bezoekers. Als iemand vervelend is zullen de evenementenbeveiligers de betreffende persoon verwijderen van het terrein of indien nodig overdragen aan de politie. Bij de meeste evenementen gaat alles goed, maar soms komt het voor dat er toch grote vechtpartijen ontstaan of ongelukken. In alle gevallen moet de evenementenbeveiliger snel optreden, en weten wat precies gedaan moet worden om de orde te handhaven op het evenement. Veiligheid tijdens evenementen is steeds belangrijker geworden, ook omdat de evenementen vaak groot van opzet zijn. Hoeveel evenementenbeveiligers er nodig zijn tijdens een bepaald evenement is vaak afhankelijk van de grootte van het evenement. Meestal wordt er voor het evenement een risicoanalyse gemaakt door de organisatie, in samenspraak met de gemeente en politie. Meestal zijn er meerdere gesprekken nodig om alle beveiliging tijdens het evenement door het nemen, en gevoelige punten boven water te krijgen.

Niet iedereen is geschikt om te werken als evenementenbeveiliger

Evenementenbeveiligers zijn beveiligingsmedewerkers die tegen een stootje moeten kunnen, omdat evenementenbeveiliging aan te merken is als potentieel risicovolle werkzaamheden. Omdat er sprake kan zijn van risicovolle werkzaamheden werken evenementenbeveiligers bijna nooit alleen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat evenementenbeveiligers samenwerken met de politie. De politie kan speciale camerawagens inzetten, waarbinnen de officier van dienst alle hulpinstanties en evenementenbeveiligers zal aansturen. De evenementenbeveiligers worden in dat geval van vanuit de commandowagen aangestuurd om problemen op te lossen. Hoe een evenementenbeveiliger precies ingezet wordt en wat een evenementenbeveiliger precies moet doen kan per soort evenement verschillen.

Beveiliging festivals

Beveiliging op festivals is van essentieel belang om de veiligheid en het welzijn van zowel de festivalgangers als het personeel te waarborgen. Beveiligers spelen een cruciale rol bij het creëren van een veilige omgeving waar mensen kunnen genieten van het evenement zonder zich zorgen te maken over hun veiligheid. Een van de taken van beveiligers op festivals is het handhaven van de orde en het voorkomen van ongewenst gedrag. Ze zijn getraind om situaties te observeren en snel in te grijpen bij potentieel gevaarlijke situaties, zoals ruzies, agressie of diefstal. Ze kunnen ook optreden als bemiddelaars en proberen conflicten op een vreedzame manier op te lossen.

Daarnaast zijn beveiligers verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en voorschriften van het festival. Ze kunnen bijvoorbeeld controleren of bezoekers geen verboden voorwerpen meebrengen, zoals wapens of drugs. Ze kunnen ook toezien op de naleving van de algemene gedragsregels, zoals het respecteren van andere festivalgangers en het vermijden van overmatig alcohol- of drugsgebruik. In geval van noodsituaties, zoals brand of medische noodgevallen, spelen beveiligers een cruciale rol bij het informeren en begeleiden van mensen naar veilige gebieden en het coördineren van de evacuatieprocedures. Ze werken samen met andere hulpverleners en zorgen ervoor dat de nodige hulp en ondersteuning worden geboden aan degenen die het nodig hebben.

Naast hun rol bij het handhaven van de veiligheid, kunnen beveiligers ook fungeren als aanspreekpunt voor festivalgangers. Ze kunnen informatie verstrekken, vragen beantwoorden en algemene ondersteuning bieden aan bezoekers. Het creëren van een vriendelijke en gastvrije sfeer is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen en ten volle kunnen genieten van het festival. Beveiliging op festivals is dan ook een integraal onderdeel van het evenement. Beveiligers spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid, het handhaven van de orde en het bieden van ondersteuning aan festivalgangers. Ze werken ook achter de schermen om ervoor te zorgen dat iedereen een positieve en veilige festivalervaring heeft.

Belangrijke eigenschappen zijn:

 • Flexibel zijn.
 • Fysiek en mentaal sterk zijn.
 • Goed met mensen kunnen omgaan.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Mensenkennis hebben.
 • Niet bang zijn voor mensenmassa's.
 • Overwicht hebben wanneer dit nodig is.

Film over een evenementenbeveiliger:

Opleidingen tot evenementenbeveiliger

Wie als evenementenbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Er zijn ook particuliere instellingen waar de opleiding gevolgd kan worden. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig beveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide evenementenbeveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen, zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of de richting havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste pakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een evenementenbeveiliger werkzaam kan zijn

Een evenementenbeveiliger is meestal werkzaam voor een beveiligingsbedrijf, dat ook andere beveiligingsopdrachten kan uitvoeren. Evenementen zijn er overal, en er wordt steeds meer gebruikgemaakt van evenementenbeveiligers om alles in goede banen te lijden. Zo kan je de ene keer op een voetbalwedstrijd ingezet worden en sta je de volgende dag bij een concert als evenementenbeveiliger. Daarnaast kan een evenementenbeveiliger werkzaam zijn als beveiliger openbaar vervoer als het grote evenementen betreft. Ook caféhouders kunnen in sommige gevallen gebruikmaken van evenementenbeveiligers. Een andere benaming kan in dat geval ook zijn horecaportier of uitsmijter. Horecaportiers zijn relatief gezien redelijk vaak werkzaam als ondernemer.

Competenties evenementenbeveiliger

De belangrijkste competentie van een evenementenbeveiliger is de vakinhoudelijke kennis van de beveiligingsbranche. Daarnaast moet een evenementenbeveiliger over de juiste persoonlijkheid beschikken. Dit heeft vooral betrekking op de professionaliteit, omdat evenementenbeveiligers tegen een stootje moeten kunnen. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers die onder invloed zijn van drank. Als evenementenbeveiliger moet je dan ook over goede sociale vaardigheden bezitten. Een andere belangrijke competentie is conflictbeheersing. Daarnaast ben je communicatief sterk ingericht en beschik je als evenementenbeveiliger over overwicht. Maar ook het stressbestendig zijn is erg belangrijk als evenementenbeveiliger. Daarnaast heb je een neus voor ongeregeldheden en weet je snel te handelen als dat nodig is. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, samenwerken, controleren, inspecteren, observeren, analytisch en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als evenementenbeveiliger

Als goed opgeleide evenementenbeveiliger is het vinden van werk doorgaans geen enkel probleem. De gebruikelijke beveiligingsbedrijven worden steeds vaker ingezet bij evenementen, en zitten dan ook meestal te springen om goed opgeleide vakmensen. Het doorgroeien als evenementenbeveiliger kan gezien worden in het verder specialiseren in de beveiliging, en het dus volgen van meer opleidingen, zodat je breder inzetbaar bent voor werkgevers. Daarnaast kan je met de juiste papieren en ervaring doorstromen naar de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris evenementenbeveiliger

Als evenementenbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een evenementenbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van de leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Evenementenbeveiliger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Evenementenbeveiliger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Evenementenbeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Evenementenbeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Evenementenbeveiliger.

Mijnzzp.nl