Evenementenbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een evenementenbeveiliger is een beveiliger die ingezet wordt tijdens publieksevenementen. Tegenwoordig is het inzetten van evenementenbeveiligers in veel gevallen verplicht als het grote evenementen betreft. Als evenementenbeveiliger ben je over het algemeen verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het houden van toegangscontroles en visitaties, en ben je verantwoordelijk voor de algemene veiligheid tijdens evenementen. In de meeste gevallen werk je met diverse collega's samen en kan er sprake zijn van een centrale meldkamer, waarbinnen collega's het terrein en de bezoekers in de gaten houden. Daarnaast werk je bij de grotere evenementen meestal samen met de politie, die opgeroepen kan worden als dat nodig is. Als evenementenbeveiliger kan je werkzaam zijn op verschillende soorten evenementen, zoals voetbalwedstrijden, muziekfestivals, zomerfestivals en andere soorten van publieksevenementen. De belangrijkste taak van een evenementenbeveiliger is het vroegtijdig ingrijpen bij ongeregeldheden, zodat kleine ongeregeldheden niet kunnen uitgroeien tot grote escalaties. Daarnaast zie je er op toe dat er geen drugs of drank naar binnen gesmokkeld worden. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het bewaken van de backstage-ingang, het bieden van hulpverlening en crowd control. Crowd control heeft betrekking op het managen van bezoekersstromen om onveilige situaties te voorkomen. Welke taken een evenementenbeveiliger precies uitvoert is meestal afhankelijk van het soort evenement. Dit is het geval, omdat organisatoren van festivals meestal te maken hebben met vergunningen, waarbinnen precies opgenomen wordt hoeveel evenementenbeveiligers ingezet moeten worden. Een evenementenbeveiliger kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Een andere benaming voor evenementenbeveiliger kan ook zijn event security officer (ESO).

Evenementenbeveiligers zijn dus op een brede manier werkzaam tijdens verschillende soorten evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van artiesten, zoals zangers, popzangers en volkszangers, en aan het toezien op drugsgebruik. Evenementen worden steeds vaker beveiligd door externe evenementenbeveiligers, die dan ingehuurd worden door de organisatoren van een evenement of de gemeente. Door het inhuren van evenementenbeveiligers hoeft er over het algemeen minder politie aanwezig te zijn. De organisatoren van een evenement zijn ook verantwoordelijk voor de algemene veiligheid op en om het evenement heen. Organisatoren van evenementen zoeken dan ook steeds vaker samenwerking met beveiligingsbedrijven om de veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen. De eerste controle wordt vaak al uitgevoerd bij de ingang. Bij de ingang worden bezoekers op diverse zaken gecontroleerd, zoals drugs, wapens en dronkenschap. Dit wordt allemaal gedaan om problemen tijdens het evenement zelf te voorkomen. Maar ook tijdens het evenement houden de evenementenbeveiligers streng toezicht op overlastgevers. Andere werkzaamheden waarvoor evenementenbeveiligers verantwoordelijk kunnen zijn is het lopen van brandrondes. Denk hierbij aan het vrij houden van de nooduitgangen, het verwijderen van potentiële brandgevaarlijke goederen en aan het inspecteren van feesttenten.

Wat doet een evenementenbeveiliger

Het beroep evenementenbeveiliger is een beroep dat bij je moet passen. Een evenementenbeveiliger zal regelmatig te maken krijgen met vervelende en/of dronken bezoekers. Als iemand vervelend is zullen de evenementenbeveiligers de betreffende persoon verwijderen van het terrein of indien nodig overdragen aan de politie. Bij de meeste evenementen gaat alles goed, maar soms komt het voor dat er toch grote vechtpartijen ontstaan of ongelukken. In alle gevallen moet de evenementenbeveiliger snel optreden, en weten wat precies gedaan moet worden om de orde te handhaven op het evenement. Veiligheid tijdens evenementen is steeds belangrijker geworden, ook omdat de evenementen vaak groot van opzet zijn. Hoeveel evenementenbeveiligers er nodig zijn tijdens een bepaald evenement is vaak afhankelijk van de grootte van het evenement. Meestal wordt er voor het evenement een risicoanalyse gemaakt door de organisatie, in samenspraak met de gemeente en politie. Meestal zijn er meerdere gesprekken nodig om alle beveiliging tijdens het evenement door het nemen, en gevoelige punten boven water te krijgen.

Werken als evenementenbeveiligers

Evenementenbeveiligers zijn beveiligingsmedewerkers die tegen een stootje moeten kunnen, omdat evenementenbeveiliging aan te merken is als potentieel risicovolle werkzaamheden. Omdat er sprake kan zijn van risicovolle werkzaamheden werken evenementenbeveiligers bijna nooit alleen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat evenementenbeveiligers samenwerken met de politie. De politie kan speciale camerawagens inzetten, waarbinnen de officier van dienst alle hulpinstanties en evenementenbeveiligers zal aansturen. De evenementenbeveiligers worden in dat geval van vanuit de commandowagen aangestuurd om problemen op te lossen. Hoe een evenementenbeveiliger precies ingezet wordt en wat een evenementenbeveiliger precies moet doen kan per soort evenement verschillen.

Belangrijke eigenschappen zijn:

  • Flexibel zijn
  • Fysiek en mentaal sterk zijn
  • Goed met mensen kunnen omgaan
  • In teamverband kunnen werken
  • Mensenkennis hebben
  • Niet bang zijn voor mensenmassa's
  • Overwicht hebben wanneer dit nodig is

Evenementenbeveiliger:

Opleidingen tot evenementenbeveiliger

Wie als evenementenbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Er zijn ook particuliere instellingen waar de opleiding gevolgd kan worden. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig beveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide evenementenbeveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen, zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of de richting havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een evenementenbeveiliger werkzaam kan zijn

Een evenementenbeveiliger is meestal werkzaam voor een beveiligingsbedrijf, dat ook andere beveiligingsopdrachten kan uitvoeren. Evenementen zijn er overal, en er wordt steeds meer gebruikgemaakt van evenementenbeveiligers om alles in goede banen te lijden. Zo kan je de ene keer op een voetbalwedstrijd ingezet worden en sta je de volgende dag bij een concert als evenementenbeveiliger. Daarnaast kan een evenementenbeveiliger werkzaam zijn als beveiliger openbaar vervoer als het grote evenementen betreft. Ook caféhouders kunnen in sommige gevallen gebruikmaken van evenementenbeveiligers. Een andere benaming kan in dat geval ook zijn horecaportier of uitsmijter. Horecaportiers zijn relatief gezien redelijk vaak werkzaam als ondernemer.

Competenties evenementenbeveiliger

De belangrijkste competentie van een evenementenbeveiliger is de vakinhoudelijke kennis van de beveiligingsbranche. Daarnaast moet een evenementenbeveiliger over de juiste persoonlijkheid beschikken. Dit heeft vooral betrekking op de professionaliteit, omdat evenementenbeveiligers tegen een stootje moeten kunnen. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers die onder invloed zijn van drank. Als evenementenbeveiliger moet je dan ook over goede sociale vaardigheden bezitten. Een andere belangrijke competentie is conflictbeheersing. Daarnaast ben je communicatief sterk ingericht en beschik je als evenementenbeveiliger over overwicht. Maar ook het stressbestendig zijn is erg belangrijk als evenementenbeveiliger. Daarnaast heb je een neus voor ongeregeldheden en weet je snel te handelen als dat nodig is. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, samenwerken, controleren, inspecteren, observeren, analytisch en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als evenementenbeveiliger

Als goed opgeleide evenementenbeveiliger is het vinden van werk doorgaans geen enkel probleem. De gebruikelijke beveiligingsbedrijven worden steeds vaker ingezet bij evenementen, en zitten dan ook meestal te springen om goed opgeleide vakmensen. Het doorgroeien als evenementenbeveiliger kan gezien worden in het verder specialiseren in de beveiliging, en het dus volgen van meer opleidingen, zodat je breder inzetbaar bent voor werkgevers. Daarnaast kan je met de juiste papieren en ervaring doorstromen naar de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris evenementenbeveiliger

Als evenementenbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een evenementenbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van de leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Evenementenbeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Evenementenbeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl