Volkszanger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een volkszanger is een zanger die levensliederen en smartlappen zingt en eventueel ook schrijft. Volkszangers zijn vooral binnen Nederland, België en Duitsland populair. Een volkszanger wordt ook wel eens gezien als een vertegenwoordiger van het Nederlandse levenslied. De muziek die een volkszanger maakt gaat over het algemeen over dagelijkse problemen en geluksmomenten waarmee iedereen te maken kan krijgen, zoals liefdesverdriet, nieuwe liefdes, sterfgevallen, verslavingen en problemen op het werk. Een van de belangrijkste redenen dat volksmuziek onder veel mensen zo populair is, is omdat de melodieën makkelijk in het gehoor liggen en omdat volksmuziek makkelijk mee te zingen is door mensen. Binnen Nederland zijn er redelijk veel artiesten die toebehoren tot de categorie volkszanger, omdat volksmuziek zo populair is binnen Nederland. Vooral in de kroeg en tijdens speciale Hollandse avonden is volksmuziek dan ook vaak te horen, omdat volksmuziek garant staat voor sfeer en een goede feeststemming.

Volksmuziek kunnen we het beste omschrijven als muziek dat door het volk is bedacht voor het volk. Volksmuziek is dan ook vaak te horen op zogenaamde dorpsfeesten, waarbij de volksmuziek al snel gerant staat voor een goed feest. Oorspronkelijk was volksmuziek vooral voorbehouden aan zangers, muzikanten en artiesten die geen noten konden lezen of schrijven. Ook zigeuners waren en zijn echte volksmuzikanten die veel volksmuziek maakten en maken. Tegenwoordig wordt volksmuziek door iedereen geaccepteerd en moet volksmuziek gezien worden als volwaardige muziek, waarbinnen veel verschillende artiesten werkzaam zijn. Volksmuzikanten zijn tegenwoordig dan ook in veel gevallen professionals die ook het notenschrift meester zijn. Ook het zelf schrijven van liedjes en volksmuziek komt onder de volkszangers vandaag de dag veel voor.

Het levenslied zoals volkszangers deze brengen is vooral gericht op onderwerpen die iedereen aangaan. Een belangrijk onderdeel van het levenslied is het teweeg brengen van een emotioneel, sentimenteel of melodramatisch gevoel dat mensen raakt. De term levenslied heeft dan ook betrekking op het echte leven van mensen, inclusief goede en vervelende belevingen. Deze combinatie staat over het algemeen garant voor succesvolle muziek, omdat het juist zoveel mensen in het hart raakt. Vooral liefdesliedjes doen het over het algemeen heel erg goed, omdat liefdesliedjes de mensen al snel raken. Iedereen heeft goede en minder goede ervaringen als het op de liefde aankomt.

De meeste volkszangers zingen alleen en maken op de achtergrond gebruik van instrumentale muziek, zonder dat er een band of andere muzikanten aanwezig zijn zoals pianisten, drummers of gitaristen. Een volkszanger zal over het algemeen alleen optreden en maakt wellicht wel gebruik van een of meerdere dansers tijdens zijn of haar optreden. Omdat een volkszanger meestal alleen zal optreden is het voor een volkszanger meestal redelijk makkelijk om op verschillende locaties op te treden op een avond.

Nieuwe volkszanger:

Opleiding volkszanger:

Opleidingen tot volkszanger

De meeste volkszangers hebben geen specifieke opleiding genoten als volkszanger, omdat er geen opleidingen zijn. Wel bestaat er tegenwoordig een Mbo-school in Arnhem die een speciale opleiding aanbiedt, namelijk de Mbo-opleiding volkszanger(es). Deze school noemt men ook wel de school van het Nederlandse lied. Om toegelaten te kunnen worden tot deze speciale opleiding zal je moeten beschikken over de juiste vooropleidingen en zal je een echte auditie moeten doen. Tijdens deze auditie zal er onder andere gelet worden op de stembeheersing en de geschiktheid zal volksmuzikant. Als volksmuzikant is het niet alleen belangrijk dat je goed kan zingen maar zal je bijvoorbeeld ook een entertainer moeten zijn.

Bedrijven waar een volkszanger werkzaam kan zijn

Een volkszanger is werkzaam als artiest en dus werkzaam als zelfstandig ondernemer. Wel werken de meeste volkszangers samen met artiestenbureaus die hun belangen behartigen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een minder bekende volkszanger parttime werkzaam is als volkszanger of dat deze alleen hobbymatig werkzaam is, en dus ook nog een andere baan heeft.

Competenties volkszanger

De belangrijkste competentie als volkszanger is dat je goed kan zingen. Ook het bezitten van de juiste mentaliteit en uitstraling kan gezien worden als een belangrijke competentie. Daarnaast zal je zeker moeten beschikken over veel doorzettingsvermogen, omdat het worden van een bekende volkszanger niet heel makkelijk zal zijn. Ook wanneer je wel doorbreekt is doorzettingsvermogen erg belangrijk, omdat er juist dan veel gevraagd zal worden van je. Het dagelijks optreden door heel het land klinkt misschien leuk maar is zeker een zware opgave. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, zelfstandigheid, energie, vernieuwen en ambitie. Omdat je werkzaam zal zijn als ondernemer moet je ook kunnen netwerken en beschikken over commerciële vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als volkszanger

Arbeidsmarktperspectief als volkszanger is niet van toepassing, omdat een volkszanger werkzaam zal zijn als ondernemer. Het arbeidsmarktperspectief als volkszanger zal dan ook grotendeels bepaald worden door het succes als volkszanger. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor de vraag zal toenemen. De doorgroeimogelijkheden als volkszanger zijn dan ook eigenlijk onbeperkt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris volkszanger

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als volkszanger, omdat je werkzaam zal zijn als ondernemer. Daarnaast kan een volkszanger parttime werkzaam zijn en hobbymatig actief zijn. De meeste volkszangers ontvangen geen salaris maar een vaste vergoeding per optreden. Wat een volkszanger precies zal verdienen is geheel afhankelijk van de soort optredens en de bekendheid van de artiest.

Mijnzzp.nl