Waarzegger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een waarzegger beoefent waarzeggerij, wat betrekking heeft op het proberen inzichtelijk te maken van bepaalde vragen en/of situaties. Een andere meer moderne benaming voor een waarzegger is tegenwoordig ook wel paragnost. Hoe een waarzegger of paragnost precies werkt kan verschillen per waarzegger, omdat iedere waarzegger zo zijn eigen voorkeuren en methodes heeft. Het beroep waarzegger is al heel oud en kwam al voor in het oude China, in Babylonië, in Chaldeeën en in Egypte. In het verleden speelden waarzeggers een belangrijke rol binnen religies en geneeskunde. Tegenwoordig wordt de term waarzegger bijna niet meer gebruikt maar spreken we eerder van een paragnost. Binnen de waarzeggerij speelt astrologie en numerologie een belangrijke rol. Daarnaast worden er verschillende soorten attributen gebruikt zoals tarotkaarten, koffiedik en de glazen bol om het waarzeggen mogelijk te maken. Ook het bekende handlezen is een vorm van waarzeggerij. Hoe een waarzegger precies werkt kan per waarzegger verschillen, omdat een waarzegger verschillende technieken kan hanteren om waarzeggerij te beoefenen. In alle gevallen zal een waarzegger bepaalde rituelen toepassen die het waarzeggen mogelijk maken. Of waarzeggerij bepaalde waarde heeft voor mensen is verder persoonlijk en kan per persoon verschillen. Waarzeggerij hoeft niet in alle gevallen een diepere betekenis te hebben voor mensen. Binnen Nederland kennen wij de waarzeggerij voornamelijk van de televisie, waarbinnen paragnosten mensen helpen door het bieden geven van informatie. Daarnaast kennen we waarzeggers en paragnosten van spirituele beurzen, waar mensen een consult kunnen krijgen. De meeste waarzeggers of paragnosten zijn verder niet beroepsmatig actief. Wat de waarde is van het waarzeggen is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Het raadplegen van een waarzegger of paragnost kan ook gewoon een leuke beleving zijn voor mensen.

Een waarzegger of paragnost kan dus aangemerkt worden als helderziende die de toekomst voorspelt van mensen. Om de toekomst van mensen te kunnen voorspellen moet een waarzegger over buitenzintuiglijke vaardigheden beschikken. Hoe een waarzegger dit precies zal doen is verder persoonlijk en kan per waarzegger verschillen. Het beroep waarzegger moet aangemerkt worden als een paranormaal beroep waarvan de werking omstreden is. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer we spreken van het beroep magnetiseur. Een andere benaming voor waarzegger kan ook zijn ziener. Een ziener is een paragnost die bepaalde visioenen heeft waardoor een ziener in de toekomst kan kijken. Wanneer een ziener beweert bepaalde (godsdienstige) boodschappen te kunnen doorgeven kan ook de benaming profeet van toepassing zijn. In algemene zin kunnen waarzeggers tegenwoordig vaak aangemerkt worden als artiest. Dit is het geval omdat de meeste waarzeggers ook een bepaalde vergoeding kunnen vragen voor hun diensten. In dat geval heeft het waarzeggen meestal ook een belangrijke entertainmentwaarde.

Astrologie

De naam astrologie is afgeleid uit het Griekse woord astrologie en is een samenstelling van astron (ster of sterrenbeeld). De voorspellingen die gedaan worden zijn gebaseerd op de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en andere planeten. Astrologie heeft betrekking op de veronderstelde verbanden tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde. Astrologie behoort toe tot de zogenaamde pseudowetenschap (niet te bewijzen). Dit is wel het geval als we spreken van astrologie.

Tarotkaarten

Tarot is een kaartspel dat bestaat uit 78 kaarten. Ondanks dat dit kaartspel ooit is gemaakt als gewoon kaartspel is het later in verband gebracht met mystiek en magie. Met deze kaarten kan men de toekomst voorspellen. Het Tarotspel bestaat uit 56 bijna gewone kaarten en 22 kaarten met afbeeldingen die Grote arcana genoemd worden. De kaarten bevatten weer namen zoals de Duivel, Zot, Kluizenaar, de Zon, de Geliefden en de Dood. Wie de kaarten regelmatig speelt wordt geacht zich op de toekomst voor te kunnen voorbereiden.

Glazen bol of Kristallen bol

De glazen bol geeft de waarzegger inzicht in iemands nu, verleden en zijn toekomst. Om de toekomst te voorspellen is het nodig om in een rustige kamer te zitten zonder stof. Stof in een kamer beïnvloed de paranormale verschijnselen, bovendien dient men een kaars op te steken. Waarzeggers gebruiken al eeuwenlang kristallen bollen om de toekomst te kunnen voorspelen van mensen. Ook de werking van de glazen bol kan op geen enkele manier bewezen worden. Waarzeggers en paragnosten gebruiken tegenwoordig nog steeds vaak de glazen bol.

Handlezen

Een handlezer leest de toekomst van mensen door middel van het lezen van handlijnen op de hand. Uit de linkerhand wordt het potentieel gelezen van mensen en uit de rechterhand hoe dit in het leven wordt gerealiseerd. Door veel handlezers wordt aangenomen dat door invloeden in het leven de handlijnen kunnen veranderen. De meest bekende handlijn is de zogenaamde levenslijn. Waarzeggers en paragnosten passen het handlezen vaak toe om de toekomst te kunnen voorspelen. Het handlezen behoort ook toe tot de pseudowetenschap. Met andere woorden is er geen enkel bewijs dat het handlezen ook echt werkt.

Waarzegger:

Opleidingen tot waarzegger

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep waarzegger of paragnost. Er worden wel diverse externe opleidingen en cursussen aangeboden door andere waarzeggers en paragnosten, die beweren bepaalde paragnostische vaardigheden te kunnen aanleren. Dit is wel opmerkelijk omdat echte helderziende paragnosten over bepaalde aangeboren spiritualiteit moeten beschikken om te kunnen werken als waarzegger. Met andere woorden kunnen de werkzaamheden als waarzegger of paragnost eigenlijk niet aangeleerd worden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een waarzegger werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een professionele waarzegger of paragnost aangemerkt moeten worden als ondernemer. Daarnaast kan een waarzegger of paragnost gewoon hobbymatig actief zijn. Als waarzegger kan je tegenwoordig ook werkzaam zijn voor televisieproducenten of werkzaam zijn via het internet. Ook is het denkbaar dat een waarzegger aangesloten is zijn bij een artiestenbemiddelaar. In dat geval kan een waarzegger ingehuurd worden voor bepaalde evenementen. Ook kan een waarzegger actief zijn als straatartiest. Als waarzegger kan je in sommige gevallen ook werkzaam zijn voor een circus. In dat geval kan de benaming circusartiest van toepassing zijn. De meeste waarzeggers zijn niet fulltime werkzaam als paragnost.

Competenties waarzegger

De belangrijkste competenties als waarzegger of als paragnost zijn communicatie en spiritualiteit. Zonder de combinatie communicatie en spiritualiteit is het niet mogelijk om werkzaam te zijn als waarzegger. Daarnaast moet een waarzegger beschikken over een aangeboren paranormale gave om tot een consult te kunnen komen. Omdat de meeste waarzeggers aangemerkt kunnen worden als ondernemer zal je ook over een commerciële instellingen moeten beschikken. In dat opzicht kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, sensitiviteit, motivatie, analytisch, presteren en professionaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als waarzegger

Het arbeidsmarktperspectief als waarzegger is niet echt van toepassing omdat de meeste waarzeggers aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. Daarnaast kan een waarzegger ook gewoon hobbymatig actief zijn. De doorgroeimogelijkheden als waarzegger moeten gezien worden als het worden van een bekende en belangrijke waarzegger. In dat geval kan je als waarzegger ook werkzaam zijn voor de televisie of het internet.

Arbeidsvoorwaarden en salaris waarzegger

Als waarzegger of paragnost werk je doorgaans als zelfstandig ondernemer of voer je de werkzaamheden uit als hobby. Arbeidsvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op het beroep als waarzegger. Het salaris als waarzegger of paragnost is niet aan te geven omdat te specifiek is en zeer verschillend kan zijn per persoon. Wel is het zo dat vooral via de telefoon of via het internet de inkomsten van een waarzegger of paragnost behoorlijk kunnen oplopen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Waarzegger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Waarzegger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl