Magnetiseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een magnetiseur is gespecialiseerd in het overbrengen van zijn of haar eigen energie naar de cliënt of in het overbrengen van de omgevingsenergie. Het overbrengen van de eigen energie noemt men magnetisch genezen en het overbrengen van de omgevingsenergie noemt men gekanaliseerde energie. De meeste magnetiseurs hanteren de laatste methode, omdat het overbrengen van de eigen energie meestal uitputtend is voor de magnetiseur. Het beroep magnetiseur wordt gezien als een alternatieve geneeswijze en is meestal bestemd voor hooggevoelige mensen. Onder hooggevoeligheid kunnen verschillende disciplines bestaan zoals helderziendheid, heldervoelendheid en aanvoelingsvermogen. Magnetiseren is een vorm van paranormale geneeswijze. Een magnetiseur werkt door middel van handoplegging en kan zich richten op het gehele lichaam of op een specifiek onderdeel van het lichaam, zoal een zere knie. Volgens magnetiseurs geeft de handoplegging energie aan mensen. De werkzaamheden van een magnetiseur zijn niet geheel onomstreden, omdat niet iedereen zomaar zal geloven in de heilzame werking van magnetiseren. Hoe iemand magnetiseren precies zal ervaren is verder persoonlijk en kan per persoon verschillen. Zoals eerder omschreven zal een magnetiseur in de meeste gevallen zijn handen gebruiken om iemand te kunnen magnetiseren. Door het bewegen van de handen is het de bedoeling dat de energie begint te stromen. Mensen die gevoelig zijn voor magnetiseren ervaren hierdoor over het algemeen tintelingen. Hoe een magnetiseur precies cliënten zal behandelen is verder niet aan te geven, omdat het magnetiseren geen vaste behandelmethode kent. Met andere woorden kan iedere magnetiseur zijn eigen werkwijze toepassen. In de meeste gevallen zal een magnetiseur wel handoplegging toepassen om cliënten te kunnen behandelen.

Als magnetiseur ben je dus gespecialiseerd in het overbrengen van de omgevingsenergie. Zoals eerder omschreven behoren de werkzaamheden van een magnetiseur toe tot de alternatieve geneeswijze. Dit houdt in dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het magnetiseren ook daadwerkelijk werkt. Een magnetiseur spoort op haar of zijn eigen manier blokkades op in het lichaam en probeert deze te verwijderen. Bij de werkzaamheden die een magnetiseur uitvoert staat energieoverdracht centraal evenals de zeven chakra's. Volgens de magnetiseurs staan de zeven chakra's in verbinding met het lichaam en organen. Over het algemeen zal een magnetiseur handoplegging toepassen om cliënten te kunnen behandelen. Dit kan een magnetiseur doen door het lichaam aan te raken met de handen of door het in de lucht houden van de handen. Ook kan een magnetiseur aan cliënten vragen om de schoenen en sokken uit te trekken, zodat er sprake is van een goede energieoverdracht. Een magnetiseur zal cliënten meestal meerdere keren ontvangen, zodat er verschillende sessies uitgevoerd kunnen worden. De meeste magnetiseurs geven ook andere alternatieve sessies, zoals kleurentherapie, edelsteentherapie en aura behandelingen. Zoals eerder omschreven kan een magnetiseur niet aangemerkt worden als arts, omdat het magnetiseren toebehoort tot de alternatieve geneeswijze.

Met wie krijgt een magnetiseur te maken

Als magnetiseur krijg je over het algemeen te maken met cliënten die klachten hebben, zoals hoofdpijn, depressie, faalangst, blessures, moeheid, maagpijn en slapeloosheid. Daarnaast kan er sprake zijn van cliënten die een chronische ziekte hebben. Eigenlijk kan iedereen wel terecht bij een magnetiseur als er sprake is van bepaalde klachten. Ook bij rusteloosheid of bij gebrek aan energie kunnen cliënten terecht bij een magnetiseur. Of het magnetiseren ook daadwerkelijk zal werken bij cliënten is verder persoonlijk. Er zijn mensen die beweren dat bepaalde simpele klachten, zoals hoofdpijn, binnen tien minuten verholpen zijn na een behandeling door een magnetiseur. Zoals eerder omschreven kan het ook voorkomen dat er meerdere behandelingen nodig zijn.

De zeven chakra's zijn:

  • Muladhara
  • Swadhisthana
  • Manipura
  • Anahata
  • Vishuddha
  • Ajna
  • Sahasrara

Magnetiseur in de praktijk:

Opleiding tot magnetiseur

Er zijn voor het beroep magnetiseur geen opleidingsmogelijkheden via gewone scholen. Wel zijn er voldoende externe opleidingsmogelijkheden te vinden als magnetiseur die kunnen variëren van een cursus tot opleiding. Een opleiding tot magnetiseur kan nogal verschillen qua duur van enkele maanden tot één jaar. Over het algemeen zal er veel aandacht zijn voor de werking van de energiecentra (de chakra's) en aan de aura (energieveld). Ook zal er veel aandacht zijn voor het op een verantwoorde manier magnetiseren van cliënten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een magnetiseur werkzaam kan zijn

Een magnetiseur werkt doorgaans als zelfstandig ondernemer binnen zijn eigen praktijk. Een magnetiseur zal niet snel in loondienst werkzaam zijn. Wel kan het zijn dat een magnetiseur samenwerkt met andere paranormale genezers in één praktijk, maar meestal zijn dit allemaal zelfstandige ondernemers. Over het algemeen zal een magnetiseur niet snel in loondienst werkzaam zijn. Dit neemt niet weg dat het magnetiseren ook een aanvulling kan zijn op een ander beroep.

Competenties magnetiseur

Als magnetiseur is je belangrijkste competentie het bezitten van energie, zodat je de energie kan doorgeven aan cliënten. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met verschillende cliënten te maken krijgt. Omdat magnetiseurs in de meeste gevallen werkzaam zijn als ondernemer, kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het kunnen coachen en inspireren van cliënten is belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn sensitiviteit, mensenkennis, luisteren, motivatie, creativiteit, passie, plannen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als magnetiseur

Voor het beroep magnetiseur kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief omdat er voor het beroep magnetiseur niet snel een vacature te vinden zal zijn. De meeste magnetiseurs werken als zelfstandig ondernemer of zijn wellicht zelfs hobbymatig bezig. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden als het verder specialiseren en het succesvol uitbouwen van je eigen praktijk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris magnetiseur

Omdat wij er vanuit gaan dat je als magnetiseur werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en je zelf je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen zijn deze verder niet van toepassing. Het salaris als magnetiseur zal sterk afhankelijk zijn van het aantal cliënten en verdere onkosten zoals de huur van een praktijkruimte. De meeste magnetiseurs werken tegen vaste prijzen per sessie en niet per uur.

Mijnzzp.nl