Handlezer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een handlezer is gespecialiseerd in handlijnkunde, wat een vorm van waarzeggerij is. Door het handlezen kan een handlezer de toekomst van andere mensen voorspelen en ook het karakter bepalen van mensen. Het handlezen wordt niet overal op dezelfde manier uitgevoerd, omdat er verschillende methodes bestaan. In Europa bekijkt een handlezer de hand om de toekomst te voorspelen, en in Azië maken ze met inkt een afdruk van de hand op papier om de toekomst te kunnen voorspelen. Een handlezer kan de toekomst voorspelen en iemands karakter herkennen door het lezen van zeven belangrijke handlijnen, namelijk: de levenslijn, de hoofdlijn, de hartlijn, de venuslijn, de zonnelijn, de mercuriuslijn en de lotlijn. Een ander woord voor handlijnkunde kan ook zijn chiromantie. Een handlezer is dus gespecialiseerd in het afleiden van de toekomst en in het afleiden van karaktereigenschappen van verschillende mensen. Een handlezer kan ook gezien worden als een waarzegger. Een waarzegger gebruikt speciale rituelen om inzicht te proberen te krijgen in mensen. Handlezers omschrijven handen ook wel als de spiegel van lichaam en ziel, omdat handlezers aan de handen van mensen kunnen zien wat er precies aan de hand is met ze. Denk hierbij aan de gemoedstoestand van mensen en aan het kunnen zien of mensen gelukkig of juist verdrietig zijn. Het beroep handlezer moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het handlezen ook gewoon een leuke aanvulling kan zijn tijdens bepaalde evenementen. Hoe serieus iemand het handlezen neemt is verder persoonlijk. Dit neemt niet weg dat er wel mensen zijn die waarde kunnen hechten aan het handlezen. Het handlezen behoort tot de spirituele sector, waarbinnen ook astrologie een belangrijke rol speelt. Astrologie heeft betrekking op het lot van mensen op aarde en de stand van de hemellichamen.

Een handlezer is dus een soort waarzegger, die meestal ook aangemerkt kan worden als entertainer. Dit is het geval omdat handlezers ook werkzaam kunnen zijn op bijzondere evenementen. Op dit soort evenementen bieden handlezers bijzondere amusementswaarde aan door het handlezen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het handlezen werkt, maar iedereen moet natuurlijk zelf weten welke waarde ze geven aan het handlezen. Een handlezer kijkt niet alleen naar de lijnen van een hand, maar ook naar de vorm en heuvels of bergen van de hand. Ook is er een belangrijk verschil tussen smalle en brede handen. Een smalle hand staat voor verlegenheid en een brede hand staat juist voor oprechtheid en sociaal gedrag. Het uitlezen van handen zoals een handlezer doet noemt men ook wel handlijnkunde. Hoe een handlezer dit precies doet kan verschillen per handlezer, omdat het handlezen op veel verschillende manieren voorkomt.

Populariteit handlezen

Het handlezen is vooral populair op spirituele en paranormale beurzen en feesten, waar bezoekers tegen een geringe vergoeding hun hand kunnen laten lezen door een handlezer. Een andere benaming voor het handlezen is ook wel eens waarzeggerij, omdat handlezers min of meer de toekomst kunnen bepalen van mensen. Naast het bepalen van de toekomst kan een handlezer de karaktereigenschappen van iemand af leiden. Ook het kunnen inschatten van iemands verloop van het liefdesleven komt veel voor als handlezer. Dit kan een handlezer doen door het lezen van de relatielijn. Diepe lijnen in de relatielijn geven aan dat er sprake is van een langdurige relatie of huwelijk. Andere inschattingen die een handlezer kan geven is het stressgehalte van mensen. Dit doet de handlezer door het lezen van de stresslijntjes. Het is denkbaar dat een handlezer in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als paragnost.

Pseudowetenschap

Handlijnkunde behoort toe tot de zogenaamde pseudowetenschap. Dit houdt in dat handlijnkunde niet wetenschappelijk erkend wordt omdat het de toets van een wetenschappelijke methode niet doorstaat. Er is dus geen enkel bewijs dat handlijnkunde werkt, omdat dit niet wetenschappelijk aan te tonen is. Het handlezen moeten dan ook vooral als een leuke bezigheid gezien worden waarbinnen alle uitkomsten mogelijk zijn.

Handlezer:

Opleidingen tot handlezer

Er zijn geen landelijk erkende opleidingsmogelijkheden om handlezer te worden. Wel zijn er door het hele land cursussen te vinden voor wie het handlezen wil leren. Een cursus handlezen duurt over het algemeen vijf maanden en zal in tien verschillende lessen geleerd worden aan de cursisten. Tijdens de lessen worden alle vaardigheden van het handlezen geleerd, zodat iemand na de cursus zelfstandig in staat is om te kunnen handlezen. Het is ook denkbaar dat nieuwe handlezers de vaardigheden van het handlezen aanleren van een ervaren handlezer, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een handlezer werkzaam kan zijn

Een handlezer moet meestal aangemerkt worden als ondernemer. Het beroep handlezer komt verder niet voor in loondienst. Daarnaast kan een handlezer gewoon hobbymatig actief zijn. Een handlezer kan als artiest wel werkzaam zijn voor een circus. In dat geval kan de benaming circusartiest van toepassing zijn. Het is denkbaar dat een handlezer ook gebruikmaakt van een artiestenbemiddelaar. In dat geval is een handlezer te boeken voor verschillende feesten en partijen.

Competenties handlezer

De belangrijkste competentie van een handlezer is communicatie, omdat mensen met bepaalde vragen kunnen zitten. Daarnaast moet een handlezer over voldoende inspiratie en motivatie beschikken. Ook integriteit is aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn sensitiviteit, sociabiliteit, luisteren, zelfstandigheid, energie, passie en verantwoordelijkheidsgevoel. Als je werkzaam bent als ondernemer moet je ook beschikken over een commerciële instelling.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als handlezer

Het arbeidsmarktperspectief van een handlezer is niet van toepassing, omdat handlezers aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer moet zijn eigen arbeidsmarktperspectief bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. Daarnaast hoeft een handlezer niet beroepsmatig actief te zijn. Doorgroeien als handlezer moet gezien worden door uitbreiding te vinden zoals door astrologie en magie uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris handlezer

Echte arbeidsvoorwaarden voor een handlezer zijn er niet, omdat een handlezer doorgaans als zelfstandig ondernemer werkt. Ook het geven van een salarisindicatie is niet mogelijk omdat dit te verschillend is per handlezer. Het rondkomen van alleen handlezen is eigenlijk niet mogelijk. De meeste handlezers hebben andere inkomstenbronnen, omdat het handlezen alleen niet voldoende zal opbrengen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Handlezer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Handlezer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl