Jongleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een jongleur is gespecialiseerd in het omhoog gooien van meerdere voorwerpen en het opvangen van deze voorwerpen, bijvoorbeeld balletjes. Het jongleren kan met diverse voorwerpen gedaan worden zoals ballen, fakkels, ringen, borden of bijvoorbeeld kegels. Bij fakkels wordt de moeilijkheid opgevoerd door ze in brand te steken. Vooral in het donker geeft dit een spectaculair beeld. Een andere benaming voor jongleur is joculator, wat is afgeleid vanuit het Latijns. Een jongleur was vroeger een echte rondtrekkende artiest die meestal voorstellingen gaf met muziek, dans en zang. De basisworp waar de meeste jongleurs mee beginnen is de cascade, die met drie ballen wordt uitgevoerd. Om de beurt worden de ballen in de lucht geworpen en opgevangen. Het jongleren behoort oorspronkelijk toe tot de werkzaamheden van een acrobaat, maar het hoeft niet zo te zijn dat een jongleur ook een acrobaat is. Personen die alleen kunnen jongleren kunnen eigenlijk niet aangemerkt worden als acrobaat, omdat een acrobaat veel meer bijzondere voorstellingen kan geven. Het leren jongeren is over het algemeen alleen mogelijk door het aanleren van de juiste techniek en het veel oefenen. Jongleren komt tegenwoordig op verschillende manieren voor zoals het contactjongleren. Contactjongleren is het controleren van ballen die steeds het lichaam aanraken op een sierlijke manier, zonder dat het opwerpen van de bal een belangrijke rol speelt zoals bij het traditioneel jongleren. Als jongleur kan je op verschillende manieren werkzaam zijn, en niet alleen binnen het circus. In de meeste gevallen kan een jongleur ook aangemerkt worden als straatartiest of als artiest die optredens geeft tijdens bijzondere evenementen of feesten. Het jongleren is een bijzondere aanvulling op evenementen of feesten. Als jongleur hoef je verder niet beroepsmatig actief te zijn. Het jongleren kan ook gewoon een leuke hobby zijn voor mensen.

Een jongleur is een artiest die beschikt over speciale vaardigheden en behendigheden, waardoor de jongleur verschillende voorwerpen kan opwerpen en opvangen zonder de voorwerpen te laten vallen. Zoals eerder omschreven behoort het jongleren officieel toe tot de werkzaamheden van een acrobaat. Het is niet zo dat een jongleur zomaar vergeleken kan worden met een acrobaat, omdat het beroep acrobaat verder gaat dan alleen het opwerpen en opvangen van verschillende voorwerpen. Daarnaast is het zo dat een jongleur buiten het circus werkzaam kan zijn. In veel gevallen zijn jongleurs juist aan te merken als straatartiest. Optredens als jongleur kunnen op diverse plaatsen geven worden, zoals in pretparken, in casino's en op feesten en partijen. Als jongleur kun je overal wel optreden en ben je niet gebonden aan een plek. Als jongleur ben je ook een entertainer, omdat het vaardigheden betreft die aangemerkt kunnen worden als bijzondere vaardigheden. Hoe een jongleur precies jongleert kan verschillen per jongleur. Een jongleur kan bijvoorbeeld ook met brandende fakkels jongleren. Dit geeft een extra mooi effect aan het jongleren.

Leren jongleren

Wie zelf wil leren jongleren zal flink moeten oefenen op zijn vaardigheden, omdat het jongleren voornamelijk bestaat uit het opdoen van ervaring. De belangrijkste les is nog wel het goed rechtop staan zodat je op een goede manier je armen kunt bewegen. De meeste jongleurs beginnen te oefenen met één voorwerp en later twee voorwerpen, zonder ze over te gooien van de ene hand naar de andere hand. Wel is het belangrijk om aan te leren de voorwerpen op verschillende momenten te gooien, zodat er een goed gevoel ontstaat. Als er sprake is van een goed gevoel kunnen de voorwerpen overgegooid worden van de ene hand naar de andere hand.

Wie twee voorwerpen in de lucht kan gooien van de ene hand in de andere hand zonder ze te laten vallen zal merken dat het gooien met drie voorwerpen steeds makkelijk zal gaan na een periode van oefenen. De voorwerpen moeten steeds schuin omhoog gegooid worden als ze op het hoogste punt zijn, zodat de andere voorwerpen weer opgevangen kunnen worden. Jongleren is best moeilijk maar met veel oefenen zal het zeker lukken op den duur. Wel is het belangrijk om niet meteen met drie of meer voorwerpen te beginnen.

Leer Jongleren met drie ballen:

Opleidingen tot jongleur

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden tot jongleur via reguliere scholen. Wel bestaat er tegenwoordig een Hbo-opleiding Circus en Performance Art van vier jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Het leren jongleren is niet alleen afhankelijk van een mogelijke beroepsopleiding. Als jongleur is motivatie en veel oefenen meestal belangrijker dan het volgen van een gerichte beroepsopleiding. Het is wel denkbaar dat een onervaren jongleur les krijgt van een ervaren jongleur, die in dat geval aangemerkt kan worden als leermeester. Het alleen kunnen jongleren kan ook aangemerkt worden als ongeschoolde arbeid. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een jongleur werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een jongleur aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het beroep jongleur komt verder niet voor in loondienst. Het is wel denkbaar dat een jongleur werkzaam is voor een circus. In dat geval kan ook de benaming circusartiest van toepassing zijn. Daarnaast is het zo dat jongleurs hobbymatig actief kunnen zijn. De meeste jongleurs zijn wel aangesloten bij een artiestenbemiddelaar, die als tussenpersoon fungeert voor mogelijke opdrachten. In dat geval kan je bijvoorbeeld geboekt worden voor bijzondere festivals waarbinnen verschillende artiesten optreden.

Competenties jongleur

De belangrijkste competentie van een jongleur is dat je je vak goed verstaat. Een jongleur is een artiest, die in staat moet zijn het publiek te entertainen. Ook is het belangrijk om te blijven oefenen en je verder te ontwikkelen als artiest. Doorzettingsvermogen is dan ook een belangrijke eigenschap van een jongleur. Ook motivatie mag niet ontbreken als jongleur. Zonder de juiste motivatie is het eigenlijk niet mogelijk om op een goede manier te leren jongleren. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, plezier, passie, lol, presteren, energie en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jongleur

Het arbeidsmarktperspectief van een jongleur is niet van toepassing, omdat bijna alle jongleurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. Daarnaast kan een jongleur gewoon hobbymatig actief zijn. De doorgroeimogelijkheden van een jongleur moeten gezien worden in het verbreden van je artiestencarrière, zodat je breder inzetbaar bent als artiest.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jongleur

Omdat wij er vanuit gaan dat je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer heb je verder niets te maken met arbeidsvoorwaarden omdat je deze natuurlijk zelf zal bepalen als ondernemer. Het salaris als jongleur is ook niet echt van toepassing omdat een jongleur eerder ingehuurd zal worden en de meeste jongleurs niet rond kunnen komen van het jongleren alleen. Tevens is het heel goed denkbaar dat een jongleur zal optreden als straatartiest en wellicht een kleine vergoeding zal krijgen van passerende passanten.

Mijnzzp.nl