Instructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een instructeur is verantwoordelijk voor het onderwijzen en/of trainen van activiteiten die om praktische en/of technische vaardigheden vragen. Hiertoe behoort over het algemeen ook het bijscholen van vaardigheden. Het beroep instructeur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op alle branches en beroepen. Een instructeur is een opleider, die verantwoordelijk is voor het geven van volwaardige opleidingen tot losse cursussen. Afhankelijk van de instructeur kunnen er ook meer specifieke benamingen gebruikt worden, zoals leraar, docent, onderwijzer, sportinstructeur, rijinstructeur of cursusleider. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een instructeur het beste omschrijven als iemand die als belangrijkste taak heeft het bijbrengen van bepaalde vaardigheden aan andere personen. Over het algemeen moet een instructeur aangemerkt worden als allround specialist, die vanwege zijn specifieke kennis aangemerkt kan worden als instructeur. Het beroep instructeur kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich kan uitgeven als instructeur. Dit neemt niet weg dat een instructeur wel degelijk over diverse beroepsopleidingen en diploma's moet beschikken, waardoor hij of zij werkzaam kan zijn als instructeur. Een belangrijk kenmerk om aangemerkt te worden als instructeur is dat een instructeur moet beschikken over specifieke branchekennis. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden kan het ook belangrijk zijn dat een instructeur over didactische vaardigheden beschikt. Didactische vaardigheden heeft betrekking op onderwijskundige en pedagogische vaardigheden. De term instructeur komt in de praktijk op veel manieren voor en houdt meestal in dat het om een vakdocent gaat. Denk bijvoorbeeld aan rijinstructeurs, die aangemerkt kunnen worden als vakdocent. Een vakdocent beschikt in alle gevallen over specifieke kennis om technische en/of praktische vaardigheden bij te brengen.

Een instructeur is dus verantwoordelijk voor het aanleren en/of bijbrengen van bepaalde vaardigheden aan mensen. Afhankelijk van de soort instructeur is het ook denkbaar dat de instructeur over speciale bevoegdheden beschikt om leerlingen en/of cursisten examens af te nemen. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat examens ook weer door andere instanties afgenomen kunnen worden. Daarnaast is het niet zo dat in alle gevallen een examen belangrijk zal zijn. In de meeste gevallen is een instructeur een ervaringsdeskundige die ook beschikt over alle juiste opleidingen om te kunnen werken als instructeur. De meeste mensen die les krijgen van een instructeur krijgen dit via hun werkgever, omdat het binnen hun beroep belangrijk is om bepaalde vaardigheden op de juiste manier aan te leren. In alle andere gevallen krijgen mensen les van een instructeur omdat ze bijvoorbeeld hun autorijbewijs of het vaarbewijs willen halen.

Wat doet een instructeur

De belangrijkste taak van een instructeur is het bijbrengen van vaardigheden en/of activiteiten aan andere personen. Denk bijvoorbeeld aan een duikinstructeur die mensen leert duiken op de juiste manier, zodat ze veilig kunnen duiken. Het duiken kan weer betrekking hebben op hobbyduikers en op beroepsduikers. Omdat deze beroepen inhoudelijk verschillen van elkaar is het denkbaar dat niet iedere instructeur zomaar les mag geven aan beroepsduikers, omdat dit andere vaardigheden betreft dan hobbyduikers. Een instructeur moet in veel gevallen over de juiste bevoegdheden beschikken om les te mogen geven. Een ander voorbeeld kan weer zijn rijinstructeurs, omdat een auto rijinstructeur niet zomaar les mag geven aan toekomstige vrachtwagenchauffeurs. Beide personen zijn instructeur, maar inhoudelijk verschillen de beroepen wel van elkaar.

Soorten instructeurs

Er zijn veel verschillende soorten instructeurs te bedenken, die inhoudelijk wel van niveau en bevoegdheden zullen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een opleider en/of cursusleider, aan een fitnessinstructeur, aan een EHBO-instructeur, aan een VCA-instructeur en aan praktijkopleiders zoals een leermeester. Een leermeester is ook weer aan te merken als een instructeur, omdat deze gezien kan worden als een praktijk-onderwijzer. Er bestaan dan ook veel verschillende soorten praktijkopleiders die aangemerkt kunnen worden als instructeur. Denk bijvoorbeeld aan een politie-instructeur die bepaalde vaardigheden zal bijbrengen aan politieagenten, zoals het leren werken met politiehonden of het leren werken met paarden als het de bereden politie betreft. Deze werkzaamheden zijn sterk vakinhoudelijk gericht en kunnen niet zomaar vergeleken worden met een gewone hobby met betrekking tot honden en paarden. Een ander voorbeeld zijn weer vlieginstructeurs die praktijklessen verzorgen.

Wat is een instructie

Mensen die les krijgen van een instructeur worden bepaalde vaardigheden aangeleerd, die meestal niet vrijblijvend zijn. Binnen diverse beroepen is het belangrijk dat mensen zich houden aan vaste werkinstructies, omdat er anders mogelijk problemen kunnen ontstaan. Deze vaste werkinstructies kunnen over het algemeen alleen aangeleerd worden door het veel te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan mariniers, die niet alleen moeten kunnen schieten, maar ook moeten weten wanneer ze precies mogen schieten. Een ander voorbeeld zijn weer artsen, die niet zomaar alle handelingen mogen uitvoeren. In de meeste gevallen worden dit soort vaardigheden omschreven binnen de kerncompetenties van beroepen. Het zijn de instructeurs die precies weten wat de kerncompetenties zijn binnen bepaalde beroepen en het zijn de instructeurs die kerncompetenties combineren met de praktijk.

Zweminstructeur:

Instructeur Koninklijke Marechaussee:

Instructeur paardensport:

Opleidingen tot instructeur

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot instructeur, omdat de term instructeur te algemeen is. Een instructeur is een onderwijskundige die wel over didactische vaardigheden zal moeten beschikken. Het overdragen van kennis als instructeur is niet in alle beroepen even makkelijk en kan daarom vragen om de juiste opleidingen en werkervaring, die kunnen verschillen per beroep. Er zijn voldoende instructeursopleidingen en cursussen te vinden voor mensen die hun didactische vaardigheden willen opschroeven. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een instructeur werkzaam kan zijn

Het is niet zomaar aan te geven waar een instructeur werkzaam is. Instructeurs komen binnen alle branches voor op verschillende manieren. Een instructeur kan dan ook voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Daarnaast zijn er redelijk veel instructeurs werkzaam als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandig werkende instructeur, die verantwoordelijk is voor het trainen van personeel in bepaalde vaardigheden.

Competenties instructeur

De belangrijkste competentie van een instructeur is dat hij of zij beschikt over didactische vaardigheden, zodat de instructeur andere mensen zijn of haar kennis en/of vaardigheden op de juiste manier kan aanleren. Omdat kennisoverdracht ook met communicatie te maken heeft mag van een instructeur verwacht worden dat deze beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast moet een instructeur mensen op de juiste manier motiveren en inspireren. Ook het kunnen coachen is meestal een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, plannen, organiseren, inzicht, analytisch, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Vanzelfsprekend kan een instructeur ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als instructeur

Het arbeidsmarktperspectief van een instructeur is niet zomaar aan te geven, omdat dit per branche en beroep kan verschillen. Daarnaast kan een instructeur beschikken over specifieke kennis, waardoor de ene instructeur makkelijker werk zal vinden dan een andere instructeur. De doorgroeimogelijkheden als instructeur zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit afhankelijk is van de soort werkgever en het specifieke beroep als instructeur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris instructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als instructeur, omdat je werkzaam kan zijn binnen diverse branches met verschillende cao's. Een instructeur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. In specifieke gevallen is het denkbaar dat een instructeur meer zal verdienen als het bijzondere werkzaamheden betreft.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Instructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Instructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl