Zeilinstructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zeilinstructeur is verantwoordelijk voor het leren zeilen aan kinderen en volwassenen, in groepsverband of individueel. Andere werkzaamheden van een zeilinstructeur zijn het organiseren van zeilactiviteiten, het opstellen van lesplannen, het onderhouden van het materiaal en bijvoorbeeld het promoten van de zeilactiviteiten. Een zeilinstructeur heeft dus over het algemeen meer taken dan alleen het leren zeilen aan mensen. Welke taken een zeilinstructeur precies heeft kan per zeilinstructeur en zeilschool verschillen, maar de werkzaamheden van een zeilinstructeur moeten breder gezien worden dan alleen het leren zeilen. Zeilboten moeten net zo als andere boten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Een zeilinstructeur kan dus ook verantwoordelijk zijn voor onderhoud en controles aan de zeilboten. Zeilles bestaat overigens niet alleen uit praktijkles maar ook uit theorieles, omdat leerlingen de principes en techniek van het zeilen moeten aanleren. Om de kwaliteit van vaaropleidingen te kunnen garanderen bestaan er tegenwoordig verschillende soorten instructeurs opleidingen, die ook van toepassing zijn op zeilinstructeurs. Een zeilinstructeur moet beschikken over de juiste opleidingen voordat hij of zij les mag geven. Deze speciale opleidingen zijn niet alleen gericht op het kunnen zeilen of leren zeilen aan mensen maar juist ook gericht op lesvaardigheden. Het les geven aan cursisten is heel wat anders dan het zelf zeilen. Het leren inschatten van mogelijke gevaren en het ontwikkelen van goede lessen heeft dan veel aandacht tijdens deze speciale opleiding(en) tot zeilinstructeur. Het beroep zeilinstructeur is aan te merken als bijzonder beroep, omdat je over het algemeen met veel enthousiaste mensen te maken krijgt, die graag willen leren zeilen. Het beroep zeilinstructeur moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat je als zeilinstructeur op verschillende niveaus zeilles kan verzorgen.

Een zeilinstructeur kan ook in het buitenland werkzaam zijn, zoals in Frankrijk, Kroatië of Griekenland. In deze landen zijn veel Nederlandse zeilscholen en zeilboten verhuurders actief, die verschillende diensten aanbieden. Ook als we spreken van een zeilboten verhuurder in het buitenland is het niet ongebruikelijk dat een zeilinstructeur fungeert als toezichthouder. Het is de zeilinstructeur, die bekend is met de plaatselijke regels en de mooiste plekjes. Daarnaast is de zeilinstructeur in dat geval meestal de beheerder van de diverse zeilboten. Ook hierbij heeft de zeilinstructeur verschillende taken, zoals het onderhouden van de zeilboten, het verhuur klaar maken van de zeilboten, het opstellen van navigatieplannen en het begeleiden van zeilers binnen een flottielje tocht.

Een flottielje tocht is niks anders dan een groep zeilers, die samen afspreken waar ze die avond aanmeren. Dit kan bijvoorbeeld een groep zijn van tien zeilboten, die zelfstandig varen onder toezicht van de zeilinstructeur. De zeilinstructeur zal in dit geval op zijn eigen zeilboot varen maar wel in contact staan met de andere zeilers. Als er vragen of problemen zijn is het de zeilinstructeur, die de individuele zeilers kan helpen. Ook zal de zeilinstructeur in de meeste gevallen helpen bij het aanmeren in de haven, omdat dit in buitenland meestal anders gaat dan in Nederland. In buitenland zal er vaker met het anker of door middel van mooringlijn aangelegd moeten worden, wat om enige ervaring vraagt. In dit soort gevallen kan een zeilinstructeur ook aangemerkt worden als reisleider.

Werken als zeilinstructeur

Als zeilinstructeur moet je beschikken over didactische vaardigheden, omdat je te maken hebt met leerlingen. Naast de didactische vaardigheden is het als zeilinstructeur belangrijk dat je aangemerkt kan worden als coach en als educatief medewerker, omdat het werken als zeilinstructeur meer zal inhouden dan alleen het geven van zeilles. Een zeilinstructeur kan ook prima verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden, zoals het precies uitleggen wat een zeilschip allemaal kan en hoe een zeilschip precies is opgebouwd. Daarnaast kan een zeilinstructeur verantwoordelijk zijn voor het uitleggen van internationale regelgeving en andere relevante zaken die het zeilen aangaan. Een zeilinstructeur is dan ook op een brede manier verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis.

Starten met zeilen:

Zeilles:

Opleidingen tot zeilinstructeur

Wie een carrière ambieert als zeilinstructeur zal het instructeursdiploma moeten halen om les te mogen geven aan kinderen en volwassen. Er bestaan verschillende diploma's als het aankomt op zeilinstructeurs. Zie voor meer informatie hierover de website Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Als je als zeilinstructeur bijvoorbeeld in het buitenland wenst te gaan werken is het denkbaar dat er ook aanvullende eisen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen spreken van Frans en Engels en aan het zijn van een ervaren zeiler of zeilinstructeur. Daarnaast zal een technische achtergrond meestal de voorkeur hebben, zodat je zelf simpele reparaties of onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een zeilinstructeur werkzaam kan zijn

Als zeilinstructeur zal je over het algemeen werkzaam zijn voor een zeilschool of ben je bijvoorbeeld werkzaam voor zeilbotenverhuur organisatie. Daarnaast is het denkbaar dat een zeilinstructeur werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Ook franchise constructies zijn niet ongebruikelijk binnen de zeilwereld. Een meer algemene benaming voor een zeilinstructeur kan in sommige gevallen jachthavenmedewerker zijn. Binnen de meeste jachthavens zijn verschillende vaklieden werkzaam, die ook aangemerkt kunnen worden als jachthavenmedewerker.

Competenties zeilinstructeur

Als zeilinstructeur is het vanzelfsprekend dat je een uitstekende zeilinstructeur moet zijn die beschikt over de juiste papieren en opleidingen. Een andere belangrijke competentie als zeilinstructeur is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Didactische vaardigheden hebben betrekking op het kunnen geven van les op een goede manier. Algemeen belangrijke woorden als zeilinstructeur zijn passie, inzicht, kennis, zelfstandigheid, communicatie, coachen en motiveren. Als je ook verantwoordelijk bent voor onderhoudswerkzaamheden zal technisch inzicht ook een belangrijke competentie vormen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zeilinstructeur

Het arbeidsmarktperspectief als zeilinstructeur is over het algemeen niet heel goed te noemen, omdat er niet heel veel vaarscholen en zeilscholen zijn. Dit betekent niet dat voor een goed opgeleide en gemotiveerde zeilinstructeur geen werk te vinden is. Als zeilinstructeur kan je door heel Europa werken, waardoor het vinden van een baan vroeg of laat zeker mogelijk zal moeten zijn. Wel is het zo dat de meeste banen die aangeboden worden seizoensgebonden zijn. De doorgroeimogelijkheden als zeilinstructeur zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Het combineren van activiteiten en werkzaamheden moet gezien worden in het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zeilinstructeur

Als zeilinstructeur in loondienst zal je over het algemeen vallen onder de CAO recreatie, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een zeilinstructeur met een fulltime baan in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. In de praktijk kan het salaris als zeilinstructeur ook heel anders uitvallen, omdat veel zeilinstructeurs niet fulltime werkzaam zijn of een vaste vergoeding per les ontvangen als ondernemer. Als je werkzaam bent in het buitenland zal het salaris over het algemeen niet veel hoger uitvallen, omdat er bijvoorbeeld sprake is van gratis huisvesting en maaltijden. Ook is het denkbaar dat zeilinstructeurs studenten zijn die wellicht nog minder verdienen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zeilinstructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zeilinstructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl