Zeilinstructeur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Zeilinstructeur?

Een zeilinstructeur is verantwoordelijk voor het leren zeilen aan kinderen en volwassenen, in groepsverband of individueel. Andere werkzaamheden van een zeilinstructeur zijn het organiseren van zeilactiviteiten, het opstellen van lesplannen, het onderhouden van het materiaal en bijvoorbeeld het promoten van de zeilactiviteiten. Een zeilinstructeur heeft dus over het algemeen meer taken dan alleen het leren zeilen aan mensen. Welke taken een zeilinstructeur precies heeft kan per zeilinstructeur en zeilschool verschillen, maar de werkzaamheden van een zeilinstructeur moeten breder gezien worden dan alleen het leren zeilen. Zeilboten moeten net zo als andere boten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Een zeilinstructeur kan dus ook verantwoordelijk zijn voor onderhoud en controles aan de zeilboten. Zeilles bestaat overigens niet alleen uit praktijkles, maar ook uit theorieles, omdat leerlingen de principes en techniek van het zeilen moeten aanleren. Om de kwaliteit van vaaropleidingen te kunnen garanderen bestaan er tegenwoordig verschillende soorten instructeurs opleidingen, die ook van toepassing zijn op zeilinstructeurs. Een zeilinstructeur moet beschikken over de juiste opleidingen voordat hij of zij les mag geven. Deze speciale opleidingen zijn niet alleen gericht op het kunnen zeilen of leren zeilen, maar juist ook gericht op lesvaardigheden. Het les geven aan cursisten is heel wat anders dan het zelf zeilen. Het leren, inschatten van mogelijke gevaren en het ontwikkelen van goede lessen heeft dan veel aandacht tijdens deze speciale opleiding(en) tot zeilinstructeur. Het beroep zeilinstructeur is aan te merken als bijzonder beroep, omdat je over het algemeen met veel enthousiaste mensen te maken krijgt, die graag willen leren zeilen. Het beroep zeilinstructeur moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat je als zeilinstructeur op verschillende niveaus zeilles kan verzorgen. Een zeilinstructeur is dus verantwoordelijk voor het leren zeilen aan mensen die het zeilen zelfstandig willen aanleren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Zeilinstructeur

Wat is het salaris en tarief van een Zeilinstructeur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Zeilinstructeur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Zeilinstructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zeilinstructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl