Instructeur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Instructeur?

Een instructeur is verantwoordelijk voor het onderwijzen en/of trainen van activiteiten die om praktische en/of technische vaardigheden vragen. Hiertoe behoort over het algemeen ook het bijscholen van vaardigheden. Het beroep instructeur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op alle branches en beroepen. Een instructeur is een opleider, die verantwoordelijk is voor het geven van volwaardige opleidingen tot losse cursussen. Afhankelijk van de instructeur kunnen er ook meer specifieke benamingen gebruikt worden, zoals leraar, docent, onderwijzer, sportinstructeur, rijinstructeur of cursusleider. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een instructeur het beste omschrijven als iemand die als belangrijkste taak heeft het bijbrengen van bepaalde vaardigheden aan andere personen. Over het algemeen moet een instructeur aangemerkt worden als allround specialist, die vanwege zijn specifieke kennis aangemerkt kan worden als instructeur. Het beroep instructeur kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich kan uitgeven als instructeur. Dit neemt niet weg dat een instructeur wel degelijk over diverse beroepsopleidingen en diploma's moet beschikken, waardoor hij of zij werkzaam kan zijn als instructeur. Een belangrijk kenmerk om aangemerkt te worden als instructeur is dat een instructeur moet beschikken over specifieke branchekennis. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden kan het ook belangrijk zijn dat een instructeur over didactische vaardigheden beschikt. Didactische vaardigheden heeft betrekking op onderwijskundige en pedagogische vaardigheden. De term instructeur komt in de praktijk op veel manieren voor en houdt meestal in dat het om een vakdocent gaat. Denk bijvoorbeeld aan rijinstructeurs, die aangemerkt kunnen worden als vakdocent. Een vakdocent beschikt in alle gevallen over specifieke kennis om technische en/of praktische vaardigheden bij te brengen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Instructeur

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Instructeur

Wat is het salaris en tarief van een Instructeur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Instructeur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Instructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Instructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl