Instructeur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Instructeur?

Instructeur is een algemene benaming voor personen die andere personen opleiden en/of bijscholen in bepaalde vaardigheden. Het beroep instructeur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep instructeur betrekking kan hebben op alle branches en beroepen. Een instructeur is een opleider, wat betrekking kan hebben op volwaardige erkende opleidingen en cursussen. Afhankelijk van de soort instructeur kunnen er ook meer specifieke benamingen gebruikt worden zoals leraar, docent, onderwijzer, sportinstructeur, rijinstructeur of bijvoorbeeld cursusleider. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een instructeur het beste omschrijven als iemand die als belangrijkste taak heeft het bijbrengen van bepaalde taken en/of vaardigheden aan andere personen. De term instructeur heeft betrekking op personen die beschikken over bepaalde vaardigheden waardoor ze aangemerkt kunnen worden als instructeur. Het beroep instructeur kent verder geen bescherming, dus iedereen kan zich instructeur noemen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een instructeur wel degelijk over diverse beroepsopleidingen en diploma's kan beschikken, waardoor hij of zij kan werken als instructeur binnen zijn of haar branche. Iedereen begrijpt dat een instructeur les zal geven in bepaalde vaardigheden en/of activiteiten. Het beroep instructeur komt binnen de praktijk dan ook veel voor en wel op uiteenlopende manieren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Instructeur

Wat is het salaris en tarief van een Instructeur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Instructeur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl