Rijinstructeur A

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep rijinstructeur A
Werken als rijinstructeur voor de motorfiets
Motor en techniek
Het motorrijbewijs
Beroepsfilm motorinstructeur:
Opleidingen tot motorinstructeur
Bedrijven waar een motorinstructeur werkzaam kan zijn
Competenties motorinstructeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motorinstructeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris motorinstructeur
Eigen bedrijf starten als Rijinstructeur A
Boekhoudprogramma vergelijken Rijinstructeur A

Beroep rijinstructeur A

Een motorinstructeur is verantwoordelijk voor het geven van motorrijles aan leerling motorbestuurders, die het motorrijbewijs willen behalen. Daarnaast is het denkbaar dat een motorinstructeur verantwoordelijk is voor het geven van theorielessen. De meeste motorinstructeurs beginnen met het aanleren van alle basisvaardigheden. Dit heeft vooral betrekking op het leren kennen van de motor en het aanvoelen van de motor. Voertuigbeheersing speelt een belangrijke rol bij de motor. Ook het uitvoeren van bijzondere verrichtingen is een belangrijk onderdeel van de praktijkopleiding. Bijzondere verrichtingen hebben ook te maken hebben met voertuigbeheersing. Denk hierbij aan het draaien van kleine rondjes of achtjes en aan het maken van een noodstop. Pas als leerlingen beschikken over de basisvaardigheden zal een motorinstructeur de weg opgaan met de leerlingen. Van alle bestuurders zijn motorrijders het kwetsbaarst. Het is daarom belangrijk dat motorrijders de juiste positie op de weg innemen, zodat andere bestuurders ze kunnen zien. Als motorinstructeur heb je meestal te maken met leerlingen die al beschikken over het autorijbewijs. Dit houdt in dat een motorinstructeur zich minder vaak zal bezighouden met het uitleggen van verkeersregels of verkeerstekens. Bij motorrijles gaat het veel meer om inzicht, voertuigbeheersing en om de positie op de weg. Het beroep motorinstructeur is vooral geliefd bij rijinstructeurs, die beschikken over passie voor de motor. Met andere woorden hebben de meeste motorinstructeurs van hun hobby hun werk gemaakt. Als motorinstructeur werk je samen met de leerlingen toe naar het examen door het geven van rijlessen. In de meeste gevallen zal een motorinstructeur dit doen door het geven van verdieping per les. Het doel is dat leerling motorbestuurders uiteindelijk zelfstandig en vooral veilig de weg op kunnen gaan.

Werken als rijinstructeur voor de motorfiets

Een motorinstructeur is dus een instructeur, die verantwoordelijk is voor het geven van motorrijlessen aan leerlingen. Omdat leerling motorrijders te maken hebben met een verplicht theorie-examen is het denkbaar dat een motorinstructeur aangemerkt kan worden als docent verkeerstheorie. Zoals eerder omschreven beginnen de meeste motorinstructeurs de motorrijles bij nieuwe leerlingen op een afgesloten terrein. Dit doet een motorinstructeur vooral om in te kunnen schatten over welke vaardigheden leerlingen al beschikken. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen, die vanaf les twee al de weg op kunnen, terwijl andere leerlingen meer lessen moeten volgen op het terrein. Leerlingen die niet beschikken over de juiste voertuigbeheersing moeten eerst werken aan de voertuigbeheersing. Op het afgesloten terrein zullen leerlingen eerst oefenen in het maken van kleine bochten, het maken van een noodstop en bijvoorbeeld oefenen in het op de juiste manier op- en afstappen van de motor. Het mag niet voorkomen dat leerling motorrijders vallen, omdat ze niet beschikken over voertuigbeheersing. Motorrijders zijn kwetsbare bestuurders en een ongeluk kan al snel vervelende gevolgen hebben. Het is de motorinstructeur, die leerlingen zal opleiden in het veilig gebruiken van de motorfiets, zodat kandidaat motorrijders uiteindelijk kunnen opgaan voor het motorexamen.

Motor en techniek

Als motorrijder is het belangrijk dat je gebruikmaakt van een goed onderhouden en dus veilige motor. Tijdens de opleiding is er dan ook aandacht voor het controleren van de motorfiets. Dit heeft vooral betrekking op het controleren van de banden, de bandenspanning, de verlichting, de remmen, de ketting, de koeling, de accu en het oliepeil. Een ander belangrijk punt is het controleren van de verering op eventuele lekkage. Het rijden met te zachte banden zal er bij een motor voor zorgen dat de wegligging totaal anders wordt, waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Ook banden die haarscheurtjes vertonen of die te weinig profiel hebben zijn gevaarlijk. Het is daarom belangrijk om de motorfiets voor aanvang goed te controleren.

Het motorrijbewijs

Het motorrijbewijs geeft mensen een gevoel van vrijheid dat niet vergeleken kan worden met een ander voertuig. Er is weinig zo leuk als met vrienden een toertocht te maken op de motor. Er zijn dan ook veel verenigingen, die toertochten organiseren voor hun leden. Dit kunnen tochten zijn voor één of meerdere dagen, die wellicht ook naar het buitenland gaan. De meeste verenigingen eisen wel dat nieuwe leden over voldoende motorervaring beschikken. Dit heeft er vooral mee te maken dat toertochten lang kunnen duren. Aan motorrijders worden er ook veel extra rijopleidingen aangeboden, die waardevol zijn. Ook dit soort aanvullende rijopleidingen worden vaak aangeboden door motorinstructeurs.

Beroepsfilm motorinstructeur:

Opleidingen tot motorinstructeur

Wie een carrière ambieert als motorinstructeur zal het instructeurscertificaat moeten behalen, en een vervolgopleiding moeten volgen om als rijinstructeur motorrijles te mogen geven. De opleiding tot motorinstructeur duurt ongeveer vijf maanden en is op verschillende locaties te volgen. Om examen te mogen doen als motorinstructeur moet je zelf in het bezit zijn van het motorrijbewijs A. Het staatsexamen wordt afgenomen door het officiële Nederlandse exameninstituut, waarna je motorrijles mag geven aan cursisten. Omdat de meeste rijinstructeurs werkzaam zijn als ondernemer is het ook belangrijk om een aanvullende opleiding bedrijfsvoering te volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een motorinstructeur werkzaam kan zijn

Een motorinstructeur zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een verkeersschool of werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan een motorinstructeur werkzaam zijn voor andere organisaties die te maken hebben met motorrijders. Denk bijvoorbeeld aan de rijopleiding voor de politie of de marechaussee. Er zijn ook particuliere instellingen, die verschillende rijopleidingen aanbieden.

Competenties motorinstructeur

De belangrijkste competenties van een motorinstructeur zijn de vakinhoudelijke kennis en de didactische vaardigheden, omdat je praktijkles geeft aan leerlingen. Een andere belangrijke competentie is het motiveren van leerlingen, omdat het leren motorrijden niet voor iedereen even makkelijk is. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende leerlingen te maken hebt. Algemeen belangrijke woorden zijn inschattingsvermogen, zelfstandigheid, coachen, passie, energie, geduld, plannen, organiseren en plezier.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motorinstructeur

Het arbeidsmarktperspectief van een motorinstructeur is over het algemeen goed te noemen. Wel is het zo dat steeds meer rijinstructeurs werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer zal je zelf het arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. De doorgroeimogelijkheden van een motorinstructeur moeten dan ook gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdrachten zal toenemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris motorinstructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat er geen cao is voor rijinstructeurs. Daarnaast is het zo dat de meeste rijinstructeurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Een motorinstructeur in loondienst zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2300 en 3100 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Rijinstructeur A

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Rijinstructeur A, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Rijinstructeur A

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rijinstructeur A bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Rijinstructeur A.

Mijnzzp.nl