Medewerker burgerzaken

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep medewerker burgerzaken
Wat doet een medewerker burgerzaken
Aanvullende werkzaamheden
Hoe word ik medewerker burgerzaken
Wat is de afdeling burgerzaken
Taken als medewerker burgerzaken:
Film: zomerdrukte bij publiekszaken
Opleidingen tot medewerker burgerzaken
Bedrijven waar een medewerker burgerzaken werkzaam kan zijn
Competenties medewerker burgerzaken
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker burgerzaken
Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker burgerzaken
Eigen bedrijf starten als Medewerker burgerzaken
Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker burgerzaken

Beroep medewerker burgerzaken

Een medewerker burgerzaken is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die met Burger- en Publiekszaken te maken hebben. Een andere benaming voor medewerker burgerzaken is ook wel frontoffice medewerker. Als medewerker burgerzaken ben je werkzaam voor een gemeente en ben je een belangrijk visitekaartje van de gemeente, omdat je in veel gevallen het eerste ontmoetingspunt bent voor burgers. De werkzaamheden die een medewerker burgerzaken uitvoert variëren van baliewerkzaamheden, receptiewerkzaamheden tot administratieve werkzaamheden, zoals het uitvoeren van adressenonderzoek. De werkzaamheden die een medewerker burgerzaken uitvoert zijn meestal dienstverlenende werkzaamheden. Het bieden van service- en dienstverlening staat binnen het beroep medewerker burgerzaken hoog aangeschreven. Een medewerker burgerzaken is dus als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van algemene publieke zaken, die alle burgers aangaan. Denk hierbij aan mensen die voor een nieuw rijbewijs komen, of aan mensen die een nieuw paspoort nodig hebben. Het is de medewerker burgerzaken, die alle benodigde gegevens zal verzamelen en verwerken, zodat een nieuw rijbewijs of paspoort aangevraagd kan worden. Het is niet zo dat een medewerker burgerzaken alleen werkzaam is achter de balie. Denk ook aan het controleren van informatie in de gemeentelijke basisadministratie voordat officiële documenten aangemaakt en uitgeven kunnen worden. Als medewerker burgerzaken is het belangrijk dat je op de hoogte bent van wet- en regelgeving, omdat het officiële documenten en/of handelingen betreft. Over het algemeen zal een medewerker burgerzaken voldoende hebben aan de basisopleiding burgerzaken om werkzaam te kunnen zijn als medewerker burgerzaken. Als medewerker burgerzaken is het belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een dienstbare instelling.

Wat doet een medewerker burgerzaken

Een medewerker burgerzaken is dus een klanten servicemedewerker, die ook aangemerkt kan worden als baliemedewerker. Als medewerker burgerzaken krijg je te maken met burgers, die om verschillende redenen naar het gemeentehuis komen. Denk hierbij aan het aanvragen of verlengen van een paspoort of rijbewijs, het doen van een geboorteaangifte of aan mensen, die een huwelijksakte nodig hebben. Deze aanvragen zijn in veel gevallen in grote mate geautomatiseerd, maar moeten wel eerst in behandeling genomen worden. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het inschrijven van burgers op een nieuw adres of het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag. Daarnaast is een medewerker burgerzaken verantwoordelijk voor het verstrekken van algemene informatie aan burgers. Dit heeft vooral betrekking op welke wijze burgers een nieuw document of uittreksel kunnen aanvragen. Ook het controleren van pasfoto's behoort tot de werkzaamheden, omdat pasfoto's voor officiële documenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Aanvullende werkzaamheden

Als je niet achter de balie staat, bijvoorbeeld omdat het gemeentehuis gesloten is, kan het ook voorkomen dat je andere werkzaamheden uitvoert. Denk hierbij aan het scannen en archiveren van documenten of aan het controleren van woonadres inschrijvingen. Woonadres inschrijvingen controleren noemt ook wel een adresonderzoek uitvoeren. Voor een gemeente is het belangrijk dat men precies weet wie waar woont. Ook is het een belangrijk wapen om woonfraude tegen te gaan. Daarnaast hanteren gemeentes strenge regels tot het aantal burgers dat ingeschreven mag staan op een woonadres. Denk bijvoorbeeld aan het maximaal aantal huurders dat zich mag inschrijven in een kamerverhuurpand. In de meeste gevallen zal een medewerker burgerzaken het huurcontract moeten inzien voordat iemand ingeschreven kan worden.

Hoe word ik medewerker burgerzaken

Om als medewerker burgerzaken te kunnen werken moet je minimaal over de mbo-opleiding Basisopleiding Burgerzaken op niveau vier beschikken. Daarnaast zijn er ook andere opleidingen beschikbaar om als medewerker burgerzaken te kunnen werken. Ook is het denkbaar dat een overheidsinstantie aanvullende opleidingen kan verwachten. Dit is wel afhankelijk van de specifieke functie en de verantwoordelijkheden.

Wat is de afdeling burgerzaken

Burgerzaken verwijst naar een afdeling binnen een gemeente of stadsbestuur die verantwoordelijk is voor het afhandelen van verschillende zaken met betrekking tot de burgerlijke stand en administratieve diensten voor de inwoners. De specifieke taken van een medewerker burgerzaken kunnen verschillen, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Burgerlijke stand: Burgerzaken houdt zich bezig met de registratie van geboorten, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen en overlijdens. Ze zorgen ervoor dat deze gebeurtenissen officieel worden geregistreerd en uitgegeven in de vorm van geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, enzovoort.
 • Identiteitsbewijzen: Burgerzaken is verantwoordelijk voor het uitgeven van identiteitsbewijzen, zoals paspoorten en identiteitskaarten. Ze verwerken aanvragen, controleren identiteitsgegevens en zorgen ervoor dat de juiste documenten worden verstrekt aan inwoners die deze nodig hebben.
 • Adresregistratie: Burgerzaken houdt toezicht op de registratie van inwoners op hun officiële woonadres. Ze zorgen ervoor dat de bevolkingsadministratie up-to-date is en verwerken adreswijzigingen en verhuizingen.
 • Verkiezingen: In sommige gevallen kan burgerzaken betrokken zijn bij het organiseren en faciliteren van verkiezingen. Ze beheren de kiezersregistratie, verstrekken stembiljetten en spelen een rol bij het tellen van stemmen.
 • Overige administratieve diensten: Afhankelijk van de regio kunnen burgerzaken ook andere administratieve diensten aanbieden, zoals legalisaties, uittreksels uit het bevolkingsregister, het afgeven van vergunningen en het verstrekken van informatie aan inwoners over verschillende overheidszaken.

De afdeling burgerzaken is verantwoordelijk voor het bijhouden van belangrijke gegevens en het verstrekken van administratieve diensten aan de inwoners van een gemeente, met als doel het waarborgen van de rechten en plichten van burgers en het bevorderen van een goed functionerende lokale overheid.

Taken als medewerker burgerzaken:

 • Het ontvangen van burgers.
 • Het informeren van burgers.
 • Het bedienen van burgers.
 • Het controleren van informatie.
 • Het controleren van pasfoto's.
 • Het archiveren van informatie.
 • Het opstellen van aktes.

Film: zomerdrukte bij publiekszaken

Opleidingen tot medewerker burgerzaken

Er bestaan diverse opleidingsmogelijkheden voor de functie medewerker burgerzaken, zoals de Mbo-opleiding Frontoffice Manager of de Mbo-opleiding secretarieel medewerker. Over het algemeen verwachten de meeste gemeentes een gerichte Mbo-opleiding of de Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ) voordat je in aanmerking kan komen voor de functie medewerker burgerzaken. Zie voor meer informatie de website Bestuursacademie Nederland. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een medewerker burgerzaken werkzaam kan zijn

Een medewerker burgerzaken is niet werkzaam voor bedrijf, omdat het beroep medewerker burgerzaken betrekking heeft op de overheid. Een medewerker burgerzaken is werkzaam als ambtenaar voor een gemeente of deelgemeente.

Competenties medewerker burgerzaken

De belangrijkste competentie als medewerker burgerzaken is je dienstverlenende instelling. Dit betekent onder andere klantgericht en servicegericht werken. Daarnaast zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je iedere dag met verschillende mensen te maken zal krijgen. Vanzelfsprekend moet een medewerker burgerzaken ook aangemerkt worden als gastvrouw of gastheer. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, integriteit, accuratesse, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker burgerzaken

Het arbeidsmarktperspectief van een medewerker burgerzaken is deels afhankelijk van je eigen woonplaats (regio), omdat grotere gemeentes gebruikmaken van meerdere balies en dus meer medewerkers. Over het algemeen zal het niet moeilijk zijn om werk te verkrijgen als medewerker burgerzaken. De doorgroeimogelijkheden van een medewerker burgerzaken moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een algemene management functie of aan het fungeren als teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker burgerzaken

Als medewerker burgerzaken ben je een ambtenaar en zal je doorgaans onder de cao gemeentes vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een medewerker burgerzaken zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. De functie medewerker burgerzaken is in lang niet alle gevallen een fulltimefunctie.

Eigen bedrijf starten als Medewerker burgerzaken

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Medewerker burgerzaken, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker burgerzaken

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker burgerzaken bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Medewerker burgerzaken.

Mijnzzp.nl