Ambulanceverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ambulanceverpleegkundige
Werken als ambulanceverpleegkundige
Werkzaamheden ambulanceverpleegkundige
Werken als ambulanceverpleegkundige
Beroepsfilm ambulancemedewerker:
Verpleegkundige bij de ambulancezorg:
Opleidingen tot ambulanceverpleegkundige
Bedrijven waar een ambulanceverpleegkundige werkzaam kan zijn
Competenties ambulanceverpleegkundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambulanceverpleegkundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris ambulanceverpleegkundige
Eigen bedrijf starten als Ambulanceverpleegkundige
Boekhoudprogramma vergelijken Ambulanceverpleegkundige

Beroep ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige is een verpleegkundige die beschikt over een vervolgopleiding, waardoor hij of zij mag werken voor een ambulancedienst. Als ambulanceverpleegkundige ben je werkzaam op een ambulance en werk je samen met een ambulancechauffeur. Het beroep ambulanceverpleegkundige ken twee vormen, namelijk A-vervoer en B-vervoer. Deze twee vormen verschillen inhoudelijk van elkaar, omdat A-vervoer betrekking heeft op spoedeisend vervoer en B-vervoer betrekking heeft op geplande ritten. Geplande ritten zijn bijvoorbeeld van toepassing als een patiënt van het ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis vervoerd moet worden. B-vervoer ritten zijn dan ook geen spoedeisende ritten. Een ambulanceverpleegkundige die werkzaam is op een A-wagen mag beide werkzaamheden uitvoeren als ambulanceverpleegkundige. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ambulanceverpleegkundige het beste omschrijven worden als hulpverlening, waarbij in veel gevallen spoedeisende hulp nodig is. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een hartinfarct of aan mensen die betrokken zijn bij een verkeersongeval. De werkzaamheden van een ambulanceverpleegkundige zijn erg belangrijk, omdat een ambulanceverpleegkundige meestal de eerste hulpverlener is waarmee mensen te maken krijgen tijdens een noodsituatie. Als ambulanceverpleegkundige ben je in het kort verantwoordelijk voor het verlenen van adequate eerste hulp en het stabiliseren van patiënten, zodat de patiënten op een veilige en gecontroleerde manier vervoerd kunnen worden naar een ziekenhuis. Als ambulanceverpleegkundige werk je veel samen met de ambulancechauffeur, maar een ambulancechauffeur is geen verpleegkundige. Een ambulancechauffeur is alleen verantwoordelijk voor assisterende verpleegkundige handelingen. Vanzelfsprekend betreft het beroep ambulancechauffeur een beroep met grote verantwoordelijkheden.

Werken als ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige is dus een verpleegkundige en hulpverlener die beschikt over de nodige ervaring en aanvullende opleidingen. Het beroep ambulanceverpleegkundige kan betrekking hebben op twee vormen, die afhankelijk zijn van de genoten opleidingen. Daarnaast werkt een ambulanceverpleegkundige samen met een ambulancechauffeur, die ook weer een specifieke opleiding heeft moeten doorlopen om een ambulance te mogen besturen. Een ambulanceverpleegkundige is geen arts of medisch specialist, echter mag een ambulanceverpleegkundige tot op zeker hoogte wel zelfstandig medische diagnoses stellen. Dit in tegenstelling tot gewone verpleegkundigen die werkzaam zijn in een ziekenhuis. Een ambulanceverpleegkundige zelf werkt weer onder de verantwoordelijkheid van de Medisch Manager Ambulancezorg, die zelf arts is. Patiënten die vervoerd worden in een ambulance worden door de ambulanceverpleegkundige in veel gevallen aangesloten op speciale bewakingsapparatuur, waarmee de ambulanceverpleegkundige alle belangrijke functies kan monitoren, zoals de bloeddruk van een patiënt. Ook het boven water krijgen van relevante informatie die de patiënt aangaat is weer een specifieke taak als ambulanceverpleegkundige. Deze informatie kan erg belangrijk zijn met betrekking tot het geven van de juiste zorg.

Werkzaamheden ambulanceverpleegkundige

De werkzaamheden van een ambulanceverpleegkundige kunnen het beste gezien worden in het verlenen van acute zorg als dat nodig is. Acute zorg is een breed begrip, dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten gezondheidsproblemen zoals verwondingen door een verkeersongeluk of een hartaanval. Het is de ambulanceverpleegkundige die de eerste zorg zal verlenen en die zal besluiten welke vervolgmaatregelen er precies genomen moeten worden om de beste zorg te kunnen bieden. In veel gevallen zal dit inhouden dat de ambulancechauffeur de betreffende patiënt naar een ziekenhuis brengt, echter kan het ook voorkomen dat er zoveel spoed is dat de ambulanceverpleegkundige medisch specialisten zal inroepen op de betreffende locatie. In veel gevallen heb je te maken met ernstig zieke mensen.

Werken als ambulanceverpleegkundige

Het werken als ambulanceverpleegkundige is erg dankbaar werk, omdat ambulanceverpleegkundigen samen met de ambulancechauffeur in veel gevallen de eerste hulpverleners zijn op locatie. Ondanks dat de kerntaak van een ambulanceverpleegkundige is het bieden van eerste hulp, komt het helaas ook voor dat mensen niet dankbaar zijn. Het beroep ambulanceverpleegkundige moet dan ook wel bij je passen qua persoonlijkheid, omdat niet iedereen even goed tegen moeilijke en/of lastige situaties kan. Daarnaast heb je natuurlijk veel te maken met ernstig zieke mensen die spoedeisende hulp nodig hebben. Als eerste hulpverlener moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden.

Beroepsfilm ambulancemedewerker:

Verpleegkundige bij de ambulancezorg:

Opleidingen tot ambulanceverpleegkundige

Het worden van een ambulanceverpleegkundige is alleen mogelijk als je al beschikt over de Mbo-opleiding Verpleegkundige of de Hbo-opleiding Verpleegkundige. Verpleegkundigen moeten eerst solliciteren naar een baan als ambulanceverpleegkundige voordat ze eventueel een opleiding krijgen aangeboden bij de Academie voor Ambulancezorg. Een verpleegkundige krijgt vervolgens les in spoedeisende hulpverlening en in intensive care. De opleiding tot ambulanceverpleegkundige zal over het algemeen ongeveer zeven maanden in beslag nemen. Er bestaat tegenwoordig ook een speciale opleiding, namelijk de hbo-opleiding Medische Hulpverlening, waarmee je kan werken als ambulanceverpleegkundige. Het is dus niet nodig om in alle gevallen eerst verpleegkundige te worden om te kunnen weken als ambulanceverpleegkundige. De verkorte opleiding is meestal alleen toegankelijk wanneer je als beschikt over de intensive care verpleegkundige opleiding. Het CZO-diploma ambulanceverpleegkundige is verplicht. Een opleiding ambulanceverpleegkundige kun je dus niet zomaar volgen.

Bedrijven waar een ambulanceverpleegkundige werkzaam kan zijn

Als ambulanceverpleegkundige ben je over het algemeen werkzaam voor een ambulancedienst, die over verschillende regio's verdeeld zijn in het land. Daarnaast kan een ambulanceverpleegkundige werkzaam zijn voor zelfstandige ambulancediensten die gespecialiseerd zijn in de repatriëring van patiënten vanuit het buitenland.

Competenties ambulanceverpleegkundige

De kerncompetenties waarover een ambulanceverpleegkundige moet beschikken worden uitgebreid behandeld tijdens de opleiding. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een ambulanceverpleegkundige zeer goed moet kunnen omgaan met hectische situaties. Daarnaast kan stressbestendigheid aangemerkt worden als een belangrijke competentie. Ook het snel kunnen nemen van beslissingen is een belangrijke competentie. Ook de communicatieve vaardigheden moeten goed zijn. De communicatieve vaardigheden zijn belangrijk als ambulanceverpleegkundige. Algemeen belangrijke woorden zijn inlevingsvermogen, zelfstandigheid, handigheid, flexibiliteit, zorgzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht. Als laatste is het belangrijk om conflictbeheersing te benoemen. Als ambulanceverpleegkundige kan het voorkomen dat je met omstanders te maken krijgt, die door emoties lastig kunnen zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambulanceverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief als ambulanceverpleegkundige is over het algemeen goed te noemen, mits je beschikt over de juiste vooropleidingen en werkervaring. Het beroep ambulanceverpleegkundige is een redelijk populair beroep, waardoor het nodig kan zijn om meerdere keren te solliciteren om in aanmerking te kunnen komen voor de opleiding. De doorgroeimogelijkheden als ambulanceverpleegkundige moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat het doorgroeien anders lastig zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige zal doorgaans onder de cao Ambulancezorg vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een ambulanceverpleegkundige zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Ambulanceverpleegkundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ambulanceverpleegkundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ambulanceverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ambulanceverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ambulanceverpleegkundige.

Mijnzzp.nl