Rentmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep rentmeester
Werken als rentmeester
Wat doet een rentmeester?
Taken als rentmeester:
Beroepsfilm rentmeester:
Rentmeester Maxima Park:
Opleidingen tot rentmeester
Bedrijven waar een rentmeester werkzaam kan zijn
Competenties rentmeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rentmeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris rentmeester
Eigen bedrijf starten als Rentmeester
Boekhoudprogramma vergelijken Rentmeester

Beroep rentmeester

Een rentmeester is een beheerder van onroerend goed, zoals grond en gebouwen. Een rentmeester moet aangemerkt worden als vastgoeddeskundige, die beschikt over uitgebreide kennis van vastgoed en alles wat daar bij komt kijken, zoals het onderhandelen met partijen, het taxeren van onroerend goed, het aan- en verkopen van onroerend goed en beheerszaken. Het belangrijkste verschil tussen een makelaar en rentmeester is dat een makelaar gedurende een korte periode betrokken is bij vastgoeddeals en een rentmeester een langdurige relatie heeft met onroerend goed eigenaren. De werkzaamheden van een rentmeester kunnen dus niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een makelaar. Een rentmeester moet juist veel meer gezien worden als beheerder, die alle belangen van een onroerend goed eigenaar zal behartigen waarvoor hij of zij werkzaam is. Het is niet zo dat een rentmeester alleen gezien kan worden als vastgoedbeheerder, de inhoudelijke werkzaamheden van een rentmeester moeten breder gezien worden. Een rentmeester zal bijvoorbeeld ook onderhandelingen voeren en moet over juridische kennis beschikken. In veel gevallen zal een rentmeester werkzaam zijn voor stichtingen en/of particulieren die beschikken over veel onroerend goed, zoals gebouwen en landgoederen. Het beroep rentmeester is een beroep met grote verantwoordelijkheden, omdat het meestal om uniek kostbaar onroerend goed gaat. Zoals eerder omschreven hebben de meeste rentmeesters een langdurige relatie met de onroerend goed eigenaren. Een rentmeester kan dus niet zomaar vergeleken worden met een makelaar. Een rentmeester heeft over het algemeen alleen te maken met grootgrondbezitters. Denk bijvoorbeeld aan onroerend goed eigenaren van landbouwgrond of natuurgebieden. Het is meestal de rentmeester, die bij verpachting van grond het contact zal onderhouden met de pachter. Een pachter kan bijvoorbeeld een boer zijn, die de grond gebruikt voor akkerbouwwerkzaamheden.

Werken als rentmeester

Een rentmeester is dus een vastgoedbeheer, die niet alleen verantwoordelijk is voor het onderhoud van vastgoed, omdat dit niet de kerntaak is van een rentmeester. Een rentmeester is juist verantwoordelijk voor alle coördinerende werkzaamheden en onderhandelingen, die van toepassing kunnen zijn op grootgrondbezitters. Grootgrondbezitters hebben juist veel meer te maken met bestemmingsplannen die veranderen, waterschappen, of met natuurorganisaties die bepaalde wensen hebben. Ook komt het voor dat boeren, zoals akkerbouwers, grond pachten van een grootgrondbezitter. Deze boeren hebben in dat geval vaak met de rentmeester te maken en niet direct met de grootgrondbezitter. Rentmeesters zijn meestal betrokken bij vastgoed in landelijke gebieden of bij gebieden, die gezien kunnen worden als overgangsgebieden naar steden. Dit soort vastgoed is vaak in eigendom van vermogende particulieren, stichtingen of overheden. Dit soort grondeigenaren krijgen regelmatig te maken met veranderingen, zoals bestemmingswijzigingen, onteigeningen of andere maatregelen, die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de waarde van het vastgoed. Dit zijn over het algemeen complexe processen, die soms jaren in beslag kunnen. Een rentmeester kan ook verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van dit soort processen. Ook het afwikkelen van schadeclaims kan tot het takkenpakket van een rentmeester behoren.

Wat doet een rentmeester?

Een rentmeester is dus een bijzondere beheerder, die te maken kan hebben met verschillende instanties, wethouders, bosbouwers, boswachters en pachters van grond en gebouwen. Een rentmeester kan ook betrokken zijn bij landelijke of agrarische vastgoeddeals. In de praktijk kan een rentmeester dus ook werkzaam zijn als gespecialiseerde bedrijfsmakelaar, die zich voornamelijk zal richten op agrarische vastgoeddeals. Een belangrijke toevoeging hierbij is dat een rentmeester zich niet zal richten op het maken van snelle winsten. De meeste rentmeesters hebben een langdurige relatie met onroerend goed eigenaren, die verder gaat dan alleen het aankopen of verkopen van onroerend goed. Afhankelijk van de rentmeester kan de rentmeester ook te maken hebben met jagers en de jachtopzichter. De taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke context van het rentmeesterschap en het type eigendom, maar over het algemeen omvat het werk van een rentmeester de volgende aspecten:

 • Eigendomsbeheer: Een rentmeester beheert en onderhoudt het eigendom namens de eigenaar. Dit omvat het opstellen van huurovereenkomsten, het innen van huur, het regelen van onderhoudswerkzaamheden, het bijhouden van eigendomsdocumentatie en het behandelen van eventuele juridische kwesties met betrekking tot het eigendom.
 • Financieel beheer: Rentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financiële beheer van het eigendom. Ze houden toezicht op het budget, stellen financiële rapporten op, verzorgen betalingen en ontvangsten, en zorgen ervoor dat de financiële aspecten van het eigendom in overeenstemming zijn met de doelstellingen en wensen van de eigenaar.
 • Verhuur en pacht: In het geval van verhuurd eigendom, is de rentmeester verantwoordelijk voor het vinden van geschikte huurders, het onderhandelen over huurovereenkomsten, het beheren van de verhuurprocessen en het afhandelen van eventuele geschillen tussen huurders en verhuurders. Bij landbouwgronden kan de rentmeester verantwoordelijk zijn voor het afsluiten en beheren van pachtovereenkomsten.
 • Onderhoud en ontwikkeling: Een rentmeester zorgt ervoor dat het eigendom goed wordt onderhouden. Ze coördineren en plannen onderhoudswerkzaamheden, reparaties, renovaties en verbeteringen aan het eigendom. Daarnaast kunnen ze ook betrokken zijn bij het ontwikkelen van plannen voor het landgoed of vastgoed, zoals het ontwikkelen van nieuwe projecten of het zoeken naar mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling.
 • Juridische en regelgevende zaken: Rentmeesters zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het beheer van eigendommen. Ze zorgen ervoor dat het eigendom voldoet aan alle juridische vereisten en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieubescherming, vergunningen en andere relevante aspecten.
 • Advies en rapportage: Een rentmeester biedt advies aan de eigenaar of opdrachtgever met betrekking tot het eigendom. Ze verstrekken regelmatig rapporten en updates over het beheer en de exploitatie van het eigendom, evenals aanbevelingen voor verbeteringen of optimalisaties.

Taken als rentmeester:

 • Het beheren van onroerend goed (grond en gebouwen).
 • Het coördineren van werkzaamheden.
 • Het overleggen met pachters en andere belanghebbenden.
 • Het onderhandelen met verschillende partijen.
 • Het houden van toezicht op het gebruik van onroerend goed.
 • Het geven van juridisch advies waar nodig.
 • Het adviseren van onroerend goed eigenaren.

Beroepsfilm rentmeester:

Rentmeester Maxima Park:

Opleidingen tot rentmeester

De meest voor de hand liggende opleiding als rentmeester is de hbo-opleiding Makelaardij in de richting landelijk vastgoed. Er bestaan meer opleidingen die geschikt kunnen zijn, omdat een rentmeester werkzaam kan zijn binnen verschillende vakgebieden. Denk bijvoorbeeld ook aan een juridische opleiding of aan een opleiding bedrijfskunde. Het is echter de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), die toeziet op de kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Een rentmeester zal minimaal over een gerichte hbo-opleiding moeten beschikken. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een rentmeester werkzaam kan zijn

Een rentmeester zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een rentmeesterskantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen rentmeesterskantoor. Daarnaast kan een rentmeester werkzaam zijn als consultant. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam als adviseur voor een natuurbeschermingsorganisatie of voor een waterschap.

Competenties rentmeester

De belangrijkste competentie van een rentmeester is de brede kennis van agrarische onroerend goed en rentmeesterschap in het algemeen. Daarnaast moet een rentmeester over de nodige juridische en fiscale kennis beschikken. Omdat een rentmeester te maken heeft met verschillende partijen zul je ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn beheer, plannen, organiseren, controleren, overleggen, adviseren, netwerken, inzicht, coördineren, passie, kennis, veldwerk, onderhandelen en inspecteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rentmeester

Het arbeidsmarktperspectief van een rentmeester is over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen en ervaring beschikt. Alleen een afgeronde studie makelaardij is over het algemeen niet voldoende om als rentmeester aan het werk te kunnen. De doorgroeimogelijkheden van een rentmeester moeten gezien worden in het verkrijgen van grotere verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rentmeester

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven. Een rentmeester zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar bij grote verantwoordelijkheden met grote belangen.

Eigen bedrijf starten als Rentmeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Rentmeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Rentmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rentmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Rentmeester.

Mijnzzp.nl