Rentmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een rentmeester is een gespecialiseerde vastgoeddeskundige die beschikt over uitgebreide kennis van vastgoed en alles wat daar bij komt kijken, zoals het onderhandelen met partijen, het taxeren, het aan- en verkopen van onroerende zaken en beheerszaken. Het belangrijkste verschil tussen een makelaar en een rentmeester is dat een makelaar over het algemeen maar gedurende een korte periode betrokken is bij vastgoeddeals en een rentmeester een langdurige relatie heeft met vastgoedeigenaren c.q. landeigenaren. De werkzaamheden van een rentmeester kunnen dus niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een makelaar. Een rentmeester moet juist veel meer gezien worden als een bijzondere beheerder die alle belangen van de onroerend goed eigenaren zal behartigen waarvoor hij of zij werkzaam is. Het is niet zo dat een rentmeester alleen gezien kan worden als een vastgoedbeheerder. De inhoudelijke werkzaamheden van een rentmeester moeten veel breder gezien worden. Een rentmeester zal bijvoorbeeld ook onderhandelingen voeren en moet over juridische kennis beschikken. In veel gevallen zal een rentmeester werkzaam zijn voor stichtingen en/of particulieren die beschikken over veel onroerend goed, zoals gebouwen en landgoederen. Het beroep rentmeester is een beroep met grote verantwoordelijkheden, omdat het meestal om unieke kostbare onroerende goederen zal gaan. Zoals eerder omschreven hebben de meeste rentmeesters een langdurige relatie met de onroerend goed eigenaren. Een rentmeester kan dus zeker niet aangemerkt worden als een makelaar.

Een rentmeester is dus een bijzondere vastgoedbeheer die niet alleen verantwoordelijk is voor de technische staat van vastgoed, omdat dit niet de kerntaak is van een rentmeester. Een rentmeester is juist verantwoordelijk voor alle coördinerende werkzaamheden en onderhandelingen die van toepassing kunnen zijn op grootgrondbezitters. Grootgrondbezitters c.q. vastgoedbezitters hebben juist veel meer te maken met bijvoorbeeld bestemmingsplannen die veranderen of met natuurorganisaties die bepaalde wensen hebben. Ook komt het voor dat boeren zoals akkerbouwers grond pachten van een grootgrondbezitter. Deze boeren hebben in dat geval vaak met de rentmeester te maken en niet direct met de grootgrondbezitter.

Rentmeesters zijn doorgaans betrokken bij vastgoed in het landelijke gebied of bij gebieden die gezien kunnen worden als overgangsgebieden naar steden. Dit soort vastgoed is vaak in eigendom van vermogende particulieren, stichtingen of overheden. Dit soort gebieden krijgt regelmatig te maken met veranderingen, zoals bestemmingswijzigingen, onteigeningen of andere maatregelen die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de waarde van het vastgoed. Dit zijn doorgaans complexe processen die soms jaren in beslag kunnen nemen en die dan goed begeleid moeten worden. Ook het afwikkelen van schadeclaims kan tot het takkenpakket van een rentmeester behoren.

Een rentmeester is dan ook een gespecialiseerde vastgoedspecialist die betrokken is bij landelijke of agrarische vastgoeddeals. Omdat de belangen vaak groot zijn bij dit soort vastgoeddeals is het belangrijk dat er een rentmeester betrokken wordt bij het proces. Het kunnen onderhandelen en coördineren zijn belangrijke eigenschappen waarover de rentmeester zal moeten beschikken. Zie voor meer informatie ook de website van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Beroep rentmeester:

Rentmeester Maxima Park:

Opleidingen tot rentmeester

De meest voor de hand liggende opleiding als rentmeester is de Hbo-opleiding Makelaardij in de richting landelijk vastgoed. Er bestaan meer opleidingen die geschikt kunnen zijn voor het vak rentmeester, omdat het vakgebied veel meer disciplines kent. Denk bijvoorbeeld aan een juridische opleiding of aan een opleiding bedrijfskunde. Het is echter de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) die toeziet op de kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Een opleiding minimaal op Hbo-niveau is wel van toepassing op dit beroep. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een rentmeester werkzaam kan zijn

Een rentmeester werkt over het algemeen voor een rentmeesterskantoor, of is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Ook een baan binnen de overheid is als rentmeester denkbaar.

Competenties rentmeester

De competenties als rentmeester kunnen per functie onderling verschillen, maar goede communicatieve vaardigheden en integriteit zijn in ieder geval belangrijk als rentmeester. Daarnaast zijn de woorden samenwerken, onderhandelen, plannen, organiseren, coördineren en netwerken belangrijk binnen het vakgebied. Vooral integriteit is belangrijk, omdat de belangen groot kunnen zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rentmeester

Het arbeidsmarktperspectief als rentmeester over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen en ervaring beschikt. Alleen een afgeronde studie makelaardij is over het algemeen niet voldoende om als rentmeester aan het werk te kunnen. De doorgroeimogelijkheden als rentmeester moeten gezien worden in het verkrijgen van grotere verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rentmeester

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven. Een rentmeester zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar bij grote verantwoordelijkheden met grote belangen.

Mijnzzp.nl