Boomrooier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep boomrooier
Werken als boomrooier
Wat doet een boomrooier?
Boom laten rooien
Taken als boomrooier:
Film Mammoet rooimachine:
Film: Bomen gekapt: Ik ben helemaal boos
Opleidingen tot boomrooier
Bedrijven waar een boomrooier werkzaam kan zijn
Competenties boomrooier
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boomrooier
Arbeidsvoorwaarden en salaris boomrooier
Eigen bedrijf starten als Boomrooier
Boekhoudprogramma vergelijken Boomrooier

Beroep boomrooier

Een boomrooier is een persoon die zich gespecialiseerd heeft in een het rooien van bomen en daarmee het weghalen van boomstronken. Het vellen van bomen is een andere benaming die te gebruiken is voor het rooien van bomen. Overigens is het kappen van bomen niet hetzelfde, want daarbij wordt de boom omgezaagd of omgehaald, maar blijft de stronk in de grond aanwezig. Een boomrooier verricht zeer specialistisch werk waar kennis en ervaring voor nodig is. Er zijn allerlei redenen om een boomrooier in te schakelen. Een reden die voorkomt, betreft het verwijderen van een boom met boomstronk omdat deze overlast veroorzaakt, zoals in een tuin. Het komt ook voor dat een boom simpelweg te groot is geworden en daardoor de lichtinval belemmert of voor vervelende bladvorming in de eigen tuin en in die van de buren zorgt. Indien er sprake is van schade aan een boom door bijvoorbeeld een storm, is het belangrijk om de boom te rooien vanwege de veiligheid. Zo is een boomrooier eveneens in te schakelen als er bomen geveld moeten worden om ruimte te maken voor het bouwen van woningen voor een nieuwbouwproject of voor de realisatie van nieuwe kantoorgebouwen. Een boomrooier brengt eerst de situatie in kaart door te kijken hoe groot de boom is, waar deze staat en hoe de omgeving eruitziet. Als de situatie duidelijk is en de voorbereidingen zijn getroffen om de boom te rooien, zoals de vergunningaanvraag, gaat de bomenrooier aan de slag. Deze begint doorgaans bovenin de boom en daar is dan ook een hoogtewerker of een zogenoemde verreiker voor nodig. Het is vanwege de omgevingssituatie namelijk niet altijd mogelijk om in één keer een boom te vellen. Daarom wordt bovenaan begonnen met het kappen om zo de veiligheid te waarborgen. Een boomrooier is daarna verantwoordelijk voor het versnipperen van takken en transporteren van boomstammen.

Werken als boomrooier

Een boomrooier is dus gespecialiseerd in het vellen van bomen en verwijderen van boomstronken. In sommige situaties is een boomrooier aan te merken als een bosbouwer, tuinman of hovenier. Dat verschilt overigens wel per boomrooier, want er zijn ook specialisten die zich uitsluitend bezighouden met het rooien van bomen. Verder is het onder meer van de boomrooier afhankelijk of er sprake is van verantwoordelijkheid voor het wegvoeren van boomstammen en versnipperen van takken. Het is ook denkbaar dat een boomrooier het hout van de boom gebruikt om als brandhout te verkopen. Dat gebeurt dan veelal in overleg. Er zijn wat dat betreft ook veel mensen die een brandkachel hebben die door een kachelbouwer is gemaakt en die brandhout nodig hebben. Overigens is een boomrooier in dat opzicht te vergelijken met een houthakker die hout van bomen hakt om er brandhout van te maken. Bij het verwijderen van boomstronken komen er andere werkzaamheden aan te pas. Deze werkzaamheden zijn op uiteenlopende manieren uit te voeren. Denk maar aan het gebruik van een tractor van een landbouwmachinist om de boomstronk eruit te trekken of aan het frezen van boomstronken.

Wat doet een boomrooier?

Een boomrooier is dus iemand die gespecialiseerd is in het verwijderen van bomen. Hun belangrijkste taak is het veilig en efficiënt verwijderen van bomen, meestal in situaties waarin bomen een risico vormen voor de omgeving of waar bomen moeten wijken voor bouwprojecten of landontwikkeling. De taken en verantwoordelijkheden van een boomrooier kunnen als volgt worden samengevat:

 • Boomverwijdering: Een boomrooier is bekwaam in het veilig omhakken, kappen en verwijderen van bomen. Ze zijn vertrouwd met verschillende methoden en technieken om bomen op een gecontroleerde en geplande manier neer te halen, rekening houdend met factoren zoals de grootte, positie, omgevingsomstandigheden en eventuele beperkingen in de omgeving.
 • Veiligheid en risicobeheer: Een boomrooier houdt altijd rekening met de veiligheid van mensen en eigendommen tijdens het verwijderingsproces. Ze voeren een grondige beoordeling uit van de omgeving en identificeren mogelijke risico's en obstakels die kunnen optreden bij het verwijderen van de boom. Ze implementeren passende veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het afbakenen van de werkruimte en het nemen van voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende structuren of landschappen te voorkomen.
 • Uitvoering van technieken en apparatuur: Een boomrooier maakt gebruik van verschillende gereedschappen en apparatuur om bomen te verwijderen. Dit kan onder meer het gebruik van kettingzagen, takkenscharen, kranen, klimuitrusting en andere specialistische hulpmiddelen omvatten. Ze zijn bekwaam in het hanteren van deze apparatuur en passen de juiste technieken toe om de boom veilig en efficiënt te verwijderen.
 • Boom afvalbeheer: Nadat een boom is verwijderd, is het de verantwoordelijkheid van de boomrooier om het boomafval op de juiste manier te beheren. Dit kan het verwerken van takken en stammen tot brandhout of houtsnippers omvatten, of het afvoeren van het afval naar geschikte verwerkingsfaciliteiten. Ze zorgen ervoor dat het afval op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd of hergebruikt.

Het werk van een boomrooier vereist kennis van bomen, vaardigheid in het omgaan met gereedschappen en apparatuur, evenals aandacht voor veiligheid en risicobeheer. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren van een veilige en goed onderhouden omgeving door het verwijderen van bomen op een professionele en doordachte manier.

Boom laten rooien

Het is niet zonder meer toegestaan om zomaar een boom te vellen en de boomstronk te verwijderen. Daarom is het altijd belangrijk om na te gaan of er een vergunning voor nodig is of niet. In de meeste situaties geldt voor het rooien van bomen dat er een vergunning voor vereist is. Bovendien kan een boomrooier of de opdrachtgever in dat geval ook te maken krijgen met het uitvoeren van een vooronderzoek. Denk daarbij maar aan een gemeente als vergunningverlener die de aanvraag voor een kapvergunning beoordeelt en daarvoor een rapport wil zien die door een boominspecteur of boomverzorger is opgesteld.

Taken als boomrooier:

 • Situatie in kaart brengen.
 • Omgeving bekijken.
 • Veiligheidsaspecten onderzoeken.
 • Materieel gebruiken.
 • Takken zagen.
 • Boomstammen zagen.
 • Takken versnipperen.
 • Boomstammen transporteren.
 • Boomstammen verkopen.

Film Mammoet rooimachine:

Film: Bomen gekapt: Ik ben helemaal boos

Opleidingen tot boomrooier

Er is keuze uit verschillende opleidingen om in de functie van boomrooier te gaan werken. Een mbo-opleiding vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer die opleidt tot bosbouwer. Er is bovendien een vervolgopleiding beschikbaar in de vorm van een hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer, maar dat is wel een over kwalificatie voor de functie van boomrooier. Overigens zijn er ook andere opleidingen te volgen, net als dat het mogelijk is dat er een VCA certificaat nodig kan zijn. Een boomrooier die in dienst is van een gemeente dient bijvoorbeeld ook een opleiding Veilig werken lans de Weg te volgen. Verder speelt ervaring een belangrijke rol. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als boomrooier, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een boomrooier werkzaam kan zijn

Er zijn gemeenten die boomrooiers in dienst hebben, maar het komt ook voor dat er boomrooiers werkzaam zijn bij een hoveniersbedrijf. De echte specialisten werken bij een boomrooierij en verder is het mogelijk om als ondernemer in deze functie werkzaam te zijn.

Competenties boomrooier

Een van de belangrijke competenties is dat je als boomrooier geen hoogtevrees moet hebben. Om takken bovenin een hoge boom te verwijderen, werk je namelijk op hoogte. Daarbij dien je dan ook rekening te houden met de veiligheid, net zoals industrieel klimmers dat doen. Het klimmen in bomen of op grote hoogte werken om bomen te rooien, geldt uiteraard als potentieel gevaarlijk werk. Daarom is een competentie als het beschikken over inschattingsvermogen net als zorgvuldig werken ook van groot belang. Verder is het belangrijk om fysiek in staat te zijn om lichamelijk werk te verrichten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boomrooier

Er zijn altijd bomen die tot grote hoogte doorgroeien en geruimd dienen te worden. Zo zijn er ook altijd bomen die met schade te maken krijgen zoals door storm en daardoor een potentieel gevaar vormen voor de omgeving. Verder zijn er altijd bomen die plaats dienen te maken voor de realisatie van nieuwbouw. Ook blijft het voorkomen dat bomen te maken krijgen met ziektes en daarom verwijderd dienen te worden. In dat opzicht is er dus werk genoeg aan de winkel voor gespecialiseerde bomenrooiers. Ten aanzien van doorgroeimogelijkheden is het mogelijk om als boomrooier een eigen bedrijf te starten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boomrooier

Een boomrooier die zelfstandig werkt met een eigen bedrijf hanteert doorgaans een vaste prijs per boom. De omstandigheden, zoals de hoogte en omvang de boom net als de omgeving hebben daarbij invloed op de hoogte van de prijs. Er zijn ook boomrooiers in dienst van bedrijven en dan is er een salaris van toepassing op basis van de geldende cao. Het komt overigens vaak voor dat een boomrooier dan ook andere taken uitvoert, zoals het verzorgen van bomen als boomverzorger. Het gemiddelde salaris ligt dan tussen 1.700 euro en 2.700 euro, afhankelijk van de leeftijd, ervaring en van de specifieke taken die deel uitmaken van de functie van boomrooier.

Eigen bedrijf starten als Boomrooier

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Boomrooier, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Boomrooier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boomrooier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Boomrooier.

Mijnzzp.nl