Houthakker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een houthakker is een persoon die beroepsmatig of hobbymatig hout hakt. Het beroep houthakker bestaat tegenwoordig nog steeds, maar niet meer zoals dat vroeger het geval was, omdat er tegenwoordig in veel gevallen gebruikgemaakt wordt van moderne machines en gereedschappen. Het echte houthakken wordt nog steeds gedaan, maar alleen nog door privépersonen en zeker niet meer professionele houtverwerkingsbedrijven. Wel bestaan er nog steeds vriendenclubjes die als activiteit hebben het gezamenlijk houthakken. Deze vriendenclubjes maken in veel gevallen onderdeel uit van een bepaalde vereniging, die hout hakt en klooft met het doel het hout te verkopen voor de betreffende vereniging. De opbrengst van het gekloofde hout gaat in veel gevallen naar de verenging of bijvoorbeeld naar een goed doel. Gebruikelijke bedrijven die haardhout verkopen werken tegenwoordig alleen nog met kloofmachines en zaagmachines. De professionele houthakkers kopen het hout bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer en kloven het automatisch met grote kloofmachines. Een kloofmachine kan boomstammen op de gewenste afmeting afkorten en duwt het hout automatisch door een stalen raster, waardoor het splijt. Door deze moderne manier van kloven hoeft er niet meer met een bijl gewerkt te worden. Houthakken moet vrij algemeen gezien worden, omdat iedereen kan houthakken. Hoe iemand precies hout zal hakken is afhankelijk van het doel als houthakker. Het hobbymatig houthakken voor een eigen houtkachel zal in veel gevallen uitgevoerd worden door middel van een houthakkersbijl en/of een kloofbijl. Wanneer een houthakker grotere hoeveelheden hout moet kloven zal de houthakker in veel gevallen gebruikmaken van speciale kloofmachines. Met moderne kloofmachines is het mogelijk om veel sneller grote hoeveelheden hout te kloven. Ook fysiek gezien is het houthakken door middel van een kloofmachine veel makkelijk geworden.

Een houthakker kan dus op verschillende manieren beroepsmatig of hobbymatig actief zijn. In de meeste gevallen zal een houthakker hobbymatig actief zijn. Ook het verkrijgen van haardhout kan voor sommige mensen een belangrijk onderdeel vormen van de werkzaamheden. De beste houtsoorten om mee te stoken zijn Eikenhout, Essenhout en Beukenhout, omdat deze houtsoorten lang en rustig branden. Wie een allesbrander heeft kan ook andere houtsoorten gebruiken die wellicht wat minder rustig branden en ook kunnen spatten. Over het algemeen kan men voor een open haard beter hardere houtsoorten gebruiken die niet spatten. Brandhout mag maximaal twintig procent vocht bevatten wanneer het gebruikt wordt, omdat het anders niet goed zal branden. Naast het niet goed branden van nat brandhout geeft het ook veel rook en zal het schoorsteenkanaal sneller smerig worden. In dat geval is het dus sneller nodig om het schoorsteenkanaal te laten vegen door een schoorsteenveger. Ook geeft te nat brandhout veel overlast voor de omgeving door de rook en stank. Het stoken met te nat brandhout is dan ook in alle opzichten sterk af te raden.

Wat doet een houthakker?

Een houthakker, ook wel bekend als een bosarbeider of boomkapwerker, is verantwoordelijk voor het kappen, vellen en verwerken van bomen in verschillende bos- en houtgerelateerde omgevingen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een houthakker:

  • Bomen kappen: Het belangrijkste aspect van het werk van een houthakker is het kappen van bomen. Ze gebruiken verschillende gereedschappen, zoals bijlen, kettingzagen en handzagen, om bomen op een gecontroleerde en veilige manier om te zagen. Hierbij houden ze rekening met factoren zoals de groeirichting van de boom, de omgeving en veiligheidsvoorschriften.
  • Boomstammen verzamelen en transporteren: Nadat een boom is omgehakt, verzamelt de houthakker de boomstammen en zorgt voor het transport naar de gewenste locatie. Dit kan inhouden dat ze de boomstammen opstapelen, laden op vrachtwagens of andere transportmiddelen, en ervoor zorgen dat de stammen veilig worden vervoerd.
  • Bomen snoeien en onderhoud uitvoeren: Naast het kappen van bomen kunnen houthakkers ook verantwoordelijk zijn voor het snoeien en onderhouden van bomen in bosrijke gebieden. Dit omvat het verwijderen van dode takken, het vormen van bomen voor esthetische doeleinden, het bevorderen van de groei van gezonde bomen en het verminderen van risico's zoals overhangende takken.
  • Veiligheid en milieubescherming: Houthakkers werken vaak in uitdagende en risicovolle omgevingen, dus veiligheid is van het grootste belang. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de juiste veiligheidsmaatregelen treffen, zoals het dragen van beschermende kleding en het hanteren van gereedschap volgens veiligheidsrichtlijnen. Bovendien moeten ze rekening houden met milieuvoorschriften en duurzame praktijken volgen om de impact op het milieu te minimaliseren.
  • Onderhoud van gereedschap en apparatuur: Houthakkers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van hun gereedschappen en apparatuur. Ze moeten ervoor zorgen dat kettingzagen, bijlen en andere hulpmiddelen goed geslepen en in goede werkende staat zijn. Dit draagt bij aan de efficiëntie en veiligheid van hun werk.

Het werk van een houthakker vereist fysieke kracht, technische vaardigheden en kennis van bomen en bosbeheer. Ze werken vaak in teamverband of onder toezicht van een bosbeheerder of opzichter. Het is hun taak om bomen op een verantwoorde en duurzame manier te kappen en bij te dragen aan de bos- en houtindustrie.

Drogen van brandhout

Over het algemeen zal brandhout op een natuurlijke manier gedroogd worden door het droog op te slaan. In de meeste gevallen zal het brandhout droog opgeslagen worden. Dan is het belangrijk dat de wind goed bij het brandhout kan komen. Brandhout moet, afhankelijk van het soort hout, minimaal een tot twee jaar drogen. Er zijn ook bedrijven te vinden die het gekloofde brandhout in een oven stoppen om het droogproces te versnellen. De meeste particulieren beschikken niet over een speciale droogoven en zullen het brandhout op een natuurlijke manier laten drogen. Dit kan wel per particulier verschillen, omdat brandhout ook droog gekocht kan worden. In dat geval is het wel belangrijk om het brandhout alsnog droog op te slaan.

Prijzen brandhout

De prijzen van brandhout zijn niet altijd even simpel te vergelijken, omdat het om verschillende soorten brandhout kan gaan en er soms onduidelijkheid bestaat tussen een gestort kuub hout en een gestapeld kuub hout. Het is duidelijk dat een gestapeld kuub brandhout veel meer hout bevat dan een gestort kuub brandhout. Over het algemeen is het zo dat de hardere houtsoorten langer branden en daardoor ook duurder zijn. In het algemeen is het wel zo dat de prijzen van brandhout behoorlijk kunnen verschillen. Dit heeft ook te maken met de kwaliteit, de droogte en de manier van aanleveren. Lang niet alle mensen willen zelfstandig hun brandhout ophalen of los op de oprit gestort krijgen. In dat geval zal het brandhout in de meeste gevallen aangeleverd worden door middel van een vrachtwagen. Ook zal het brandhout in dat geval keurig aangeleverd worden op een pallet. Voor deze dienstverlening zal in de meeste gevallen wel een extra vergoeding voldaan moeten worden.

Zelf brandhout verkopen

Er zijn redelijk veel mensen te vinden die achter het huis zelf hout kloven en verkopen aan particulieren. Deze aanbieders van brandhout zijn vaak goedkoper dan de grotere bedrijven, maar kunnen lang niet iedere keer hetzelfde brandhout bieden en hebben doorgaans ook geen hele grote voorraad. Om als particulier een extra zakcentje te kunnen verdienen met brandhout is het belangrijk om goedkoop aan de boomstammen te komen en deze zelfstandig te kloven. Ook zul je over voldoende ruimte moeten beschikken om al het brandhout op te kunnen slaan. Het kan daarnaast zijn dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je toestemming krijgt van de gemeente. Een goede manier om zelf aan brandhout te komen kan zijn het omzagen van bomen bij mensen en als vergoeding de boomstammen meenemen. Het stoken op kolen of turf komt tegenwoordig bijna niet meer voor.

Hout kloven nat of droog?

Het kloven van hout kan zowel met nat als droog hout worden gedaan, maar er zijn enkele belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

  • Droog hout: Droog hout heeft over het algemeen de voorkeur voor het kloven. Het hout is meestal harder en brozer, waardoor het gemakkelijker is om het te splijten.
  • Nat hout: Het kloven van nat hout kan moeilijker zijn, omdat het meer vezelig en elastisch is. Nat hout is doorgaans minder broos en kan meer weerstand bieden bij het splijten. Het kan dan ook meer inspanning en kracht vereisen om het hout effectief te kloven.

Kachelhout kopen

Het kopen van kachelhout kan redelijk kostbaar zijn vanwege een aantal factoren. Ten eerste is er in Nederland niet heel veel bosgebied in verhouding tot de vraag naar hout. Dit betekent dat er een beperkte beschikbaarheid is van lokaal gekapt hout, waardoor de prijzen kunnen stijgen. Daarnaast is er ook een groeiende vraag naar kachelhout vanwege het gebruik ervan als verwarming. Het beperkte aanbod en de toenemende vraag naar kachelhout hebben invloed op de prijzen op de markt. Het proces van houtkap, verwerking, opslag en distributie brengt ook kosten met zich mee, wat de uiteindelijke prijs van het kachelhout verder kan verhogen.

Het is ook belangrijk op te merken dat de prijs van kachelhout kan variëren afhankelijk van het type hout dat wordt aangeboden. Verschillende houtsoorten hebben verschillende kenmerken, zoals energie-efficiëntie, brandduur en dichtheid, wat invloed kan hebben op de prijs. Daarnaast kunnen factoren zoals de kwaliteit, het formaat en de droogte van het hout ook van invloed zijn op de prijsstelling. Bovendien spelen seizoensgebonden factoren een rol bij de beschikbaarheid en prijs van kachelhout. Vaak is er meer vraag naar kachelhout tijdens de wintermaanden, waardoor de prijzen kunnen stijgen. Het is daarom raadzaam om het kachelhout tijdig aan te schaffen om eventuele prijsstijgingen te voorkomen.

Al met al is het belangrijk om rekening te houden met de kostbaarheid van hout in Nederland en de beperkte beschikbaarheid van lokaal gekapt hout. Het kan lonend zijn om verschillende leveranciers te vergelijken en te onderzoeken welke opties het meest geschikt zijn voor jouw behoeften en budget.

Hout kloven:

Opleiding tot houthakker

Er zijn geen opleidingen voor het beroep houthakker. Een houthakker hoeft verder ook niet over een opleiding te beschikken, omdat iedereen kan houthakken. Wel speelt veiligheid een belangrijke rol als we spreken van houthakken. Daarnaast kan een houthakker te maken hebben met moderne machines, zoals een kloofmachine. Kloofmachines komen tegenwoordig op veel manieren voor van klein tot zeer groot. In dat geval kan het wel belangrijk zijn dat een houthakker beschikt over voldoende technische kennis. Het kan ook voorkomen dat kloofmachines aangedreven worden door tractors. In dat geval zal een houthakker ook aangemerkt moeten kunnen worden als landbouwmachinist. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een houthakker werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een houthakker niet beroepsmatig werkzaam zijn, omdat het beroep houthakker in de meeste gevallen niet gezien kan worden als volwaardig beroep. Er zijn wel veel beroepen die raakvlakken hebben met het beroep houthakker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beroepen hovenier, tuinman, greenkeeper, bosbouwer, boomverzorger en boswachter. Als een houthakker professioneel werkzaam is, is er eerder sprake van een ondernemer en/of fabrikant. Zoals eerder omschreven kan een houthakker in sommige gevallen ook aangemerkt worden als vrijwilliger. Er zijn redelijk veel verengingen, die hout hakken tot brandhout om extra geld voor de verenging te kunnen verdienen. Daarnaast kan er sprake zijn van goede doelen. Een houthakker kan ook gewoon een particulier zijn, die zelfstandig voor eigen gebruik hout zal hakken en kloven.

Competenties houthakker

De belangrijkste competentie van een houthakker is de algemene veiligheid, omdat het houthakken aangemerkt kan worden als potentieel gevaarlijke werkzaamheden. Dit is al helemaal het geval als er sprake is van kloofmachines. Kloofmachines zijn handige machines, echter kunnen kloofmachines ook aangemerkt worden als gevaarlijke machines. Een professionele beroepshouding met betrekking tot het gebruik van kloofmachines is dan ook belangrijk. Ook kan het voorkomen dat houthakkers gebruik moeten maken van motorzagen. Bij het gebruik van motorzagen is het belangrijk om de juiste veiligheidskleding te dragen. In het algemeen is het ook belangrijk dat een houthakker beschikt over een goede fysieke conditie. Houthakken is in alle vormen aan te merken als zware arbeid. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, motivatie, doorzettingsvermogen, presteren en plezier.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als houthakker

Het arbeidsmarktperspectief van een houthakker is niet echt van toepassing, omdat het houthakken in de meeste gevallen gezien moet worden als aanvulling op een ander beroep. Daarnaast zijn lang niet alle houthakkers beroepsmatig actief. Er zijn als houthakker geen doorgroeimogelijkheden, omdat de werkzaamheden daarvoor niet bijzonder genoeg zijn. Iedereen kan aangemerkt worden als houthakker. De doorgroeimogelijkheden van een houthakker zullen eerder afhankelijk zijn van het feitelijke beroep dat iemand uitoefent. Hobbyisten hebben verder al helemaal niet te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris houthakker

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op het beroep houthakker, omdat er geen dienstverband bestaat voor het beroep. Wat een zelfstandige precies zal verdienen met het kloven van haardhout en de verkoop hiervan is sterk afhankelijk van de inkoop- en verkoopprijs van het hout. Zoals eerder omschreven kan er ook sprake zijn van geen vergoeding voor het hakken van hout. Dit is vaak het geval binnen verengingen. Denk bijvoorbeeld aan golfverenigingen, die kunnen beschikken over veel eigen bomen. Een ander voorbeeld is jagers, die gezamenlijk houthakken als groepsactiviteit.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Houthakker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Houthakker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl