Greenkeeper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep greenkeeper
Werken als greenkeeper
Golfbanen
Wat doet een greenkeeper?
Beroepsfilm greenkeeper:
Opleidingen tot greenkeeper
Bedrijven waar een greenkeeper werkzaam kan zijn
Competenties greenkeeper
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als greenkeeper
Arbeidsvoorwaarden en salaris greenkeeper
Eigen bedrijf starten als Greenkeeper
Boekhoudprogramma vergelijken Greenkeeper

Beroep greenkeeper

Een greenkeeper is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met golf te maken hebben. Het is de greenkeeper die er verantwoordelijk voor is dat golfers van een optimaal onderhouden golfbaan gebruik kunnen maken. Naast de golfbaan is een greenkeeper meestal ook verantwoordelijk voor het onderhouden van andere terreinen op de golfclub. De werkzaamheden van een greenkeeper bestaan over het algemeen uit het bladblazen, het verwijderen van takken, snoeiwerkzaamheden, het gras maaien, het aanharken van de golf bunkers, het verplaatsen van de vlaggen en het aanmaken van nieuwe golf holes (putjes) zodat het gras kan herstellen op de oude locatie van de vlag. Als een greenkeeper in dienst is van een golfclub kan deze werkzaamheden uitvoeren zoals het algemene onderhoudswerkzaamheden en het houthakken in de winter. Een greenkeeper wordt ook geacht een goede gastheer te zijn en verstand te hebben van de regels met betrekking tot de sport golf. Zonder een goede greenkeeper op de golfbaan is de sport onmogelijk om te beoefenen. Een greenkeeper is dan ook dagelijks te vinden op een golfbaan om de verschillende banen in topconditie te houden. Een golfbaan kan wel tot vier of vijf keer per week in het seizoen gemaaid worden door de greenkeeper. Buiten het maaien voert de greenkeeper ook andere werkzaamheden uit, zoals het bezanden van het gras en het verticaal maaien van het gras. Ook in de winter zal de greenkeeper te vinden zijn op de banen om onderhoud uit te voeren zoals het verwijderen van sneeuw. Het is denkbaar dat een greenkeeper ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Een greenkeeper kan daarom wellicht ook aangemerkt worden als hovenier en/of als tuinman. Dit kan natuurlijk wel per greenkeeper verschillen. Als greenkeeper heb je in alle gevallen te maken met verantwoordelijke werkzaamheden.

Werken als greenkeeper

Een greenkeeper kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Om de golfsport op een goede manier te kunnen beoefenen is het dus erg belangrijk dat de golfbanen op een goede manier onderhouden worden door de greenkeeper. Zo wordt het gras op de green erg kort gemaaid, zodat de golfbal goed kan rollen. Zelf de richting waarin het gras groeit beïnvloed de golfbal al. De inhoudelijke werkzaamheden van een greenkeeper bestaat wel uit meer werkzaamheden dan alleen het dagelijks onderhouden van golfbanen. Zo helpt de greenkeeper met het plannen van onderhoud, plantensoorten kiezen en het aanleggen van paden. Om als greenkeeper te kunnen werken is een opleiding nodig op Mbo-niveau in de richting tot hovenier. Tijdens deze opleiding kunnen leerlingen de richting greenkeeper kiezen. De werkzaamheden van een greenkeeper moeten niet onderschat worden, omdat goede golfbanen, bunkers en fairways voor golfers erg belangrijk zijn. Zoals eerder aangeven is het denkbaar dat een greenkeeper ook aangemerkt kan worden als hovenier en/of als tuinman. Op golfbanen is meestal op verschillende manieren onderhoud nodig.

Golfbanen

Bij de grotere golfbanen zijn vaak meerdere greenkeepers aan het werk, die buiten de banen ook het terrein zelf onderhouden, zoals het opruimen van takken en bomen snoeien. Ook het bladblazen en het opruimen van blad is een taak van de greenkeeper. De meeste golfbanen hebben aan de randen van een golfbaan flink wat bomen staan. Vaak zijn de greenkeepers ook druk met het klein zagen van hout en dit te kloven, zodat de golfclub dit hout weer kan verkopen als brandhout. De greenkeeper is dus met allerlei taken op en rond de baan bezig om mensen een leuke golfdag te bezorgen. Omdat mensen de hele dag op het gras lopen zal de greenkeeper de vlag ook regelmatig verplaatsen, zodat het gras niet op een plek doodgaat en het gras kan herstellen. Ook in de bunkers belanden vaak golfballen en de golfers lopen dan in de bunkers om de bal weg te kunnen slaan. Deze bunkers moeten dan ook regelmatig aangeharkt worden, om voetstappen te verwijderen uit de bunkers. Een andere benaming voor greenkeeper kan ook zijn medewerker groen en cultuurtechniek.

Wat doet een greenkeeper?

Een greenkeeper is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van golfbanen, sportvelden en andere groene terreinen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat het gras en de omgeving in optimale conditie zijn, zodat spelers en bezoekers kunnen genieten van een goed onderhouden en aantrekkelijke omgeving. Enkele taken van een greenkeeper zijn onder andere:

  • Grasonderhoud: Greenkeepers zijn verantwoordelijk voor het maaien, bemesten, beluchten en verticuteren van het gras. Ze zorgen ervoor dat het gras op de juiste lengte wordt gehouden en dat het gezond en goed verzorgd blijft.
  • Onkruid- en plaagbestrijding: Greenkeepers bestrijden onkruid, insecten en andere plagen die schadelijk kunnen zijn voor het gras en de omgeving. Ze gebruiken hiervoor vaak milieuvriendelijke methoden en middelen om de natuurlijke balans te behouden.
  • Baanindeling: Greenkeepers zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van de baanindeling, zoals het plaatsen van vlaggen op de juiste plekken en het markeren van hindernissen en obstakels.
  • Beregening en drainage: Greenkeepers zorgen ervoor dat het gras voldoende water krijgt door middel van een geautomatiseerd beregeningssysteem. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de drainage om ervoor te zorgen dat het terrein niet te nat wordt.
  • Landschapsbeheer: Naast het onderhouden van het gras, zorgen greenkeepers ook voor het algemene landschapsbeheer van de golfbaan of het sportveld. Dit omvat het snoeien van bomen en struiken, het verzorgen van bloembedden en het onderhouden van paden en andere infrastructuur.
  • Veiligheid en milieubescherming: Greenkeepers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de baan of het sportveld. Ze zorgen ervoor dat het terrein vrij is van gevaarlijke obstakels en dat de spelers veilig kunnen genieten van hun activiteiten. Ze zijn ook betrokken bij milieubeschermingsmaatregelen, zoals het gebruik van milieuvriendelijke materialen en methoden.

Beroepsfilm greenkeeper:

Opleidingen tot greenkeeper

Om als greenkeeper te kunnen werken zijn er diverse opleidingen die gevolgd kunnen worden. Het beste kan je de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker groenvoorziening volgen op niveau drie, omdat dit een bredere opleiding is dan alleen greenkeeper. Met de opleiding vakbekwaam medewerker groenvoorziening in de richting parkbeheerder of groenbeheer heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Naast deze erkende opleiding zijn er ook cursussen te vinden voor het beroep greenkeeper. Deze cursus is wellicht interessant voor hoveniers of andere mensen in dit vakgebied, om je nog beter te specialiseren. Een opleiding greenkeeper is dus op verschillende manieren te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als greenkeeper, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een greenkeeper werkzaam kan zijn

Als greenkeeper werk je over het algemeen voor een golfclub. Daarnaast is het denkbaar dat een greenkeeper aangemerkt kan worden als ondernemer. In dat geval zal een greenkeeper voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn en dus meerdere golfterreinen onderhouden. Het zijn over het algemeen alleen de grotere golfclubs, die één of meerdere greenkeepers in loondienst hebben. Zoals eerder omschreven is het denkbaar dat een greenkeeper ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden, die met het onderhoud te maken hebben. Een greenkeeper kan in dat geval wellicht ook aangemerkt worden als medewerker groenvoorziening, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Competenties greenkeeper

De belangrijkste competentie van een greenkeeper is de vakinhoudelijke kennis van golfbanen en golfbaan-verzorging. Omdat een greenkeeper te maken kan hebben met diverse collega's en golfers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. In dat opzicht kan ook gastheerschap aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als een greenkeeper ook verantwoordelijk is voor het onderhouden van werkmaterialen, zoals grasmaaimachines en andere werkmaterialen, kan het belangrijk zijn dat de greenkeeper beschikt over technische kennis. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, energie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, samenwerken, overleggen, presteren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als greenkeeper

Het arbeidsmarktperspectief van een greenkeeper is niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast zijn er relatief gezien niet veel golfverenigingen. Ook is het zo dat redelijk veel greenkeepers werkzaam zijn als ondernemer. Een greenkeeper vacature zal dan ook niet vaak beschikbaar komen. Lang niet alle golfverenigingen beschikken over eigen greenkeepers. De doorgroeimogelijkheden van een greenkeeper kunnen gezien worden in het worden van een operationeel manager. Een operationeel manager zal enkele medewerkers aansturen en zelf werkzaam zijn in het veld. Dit is alleen een voorbeeld, omdat lang niet alle greenkeepers te maken hebben met doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris greenkeeper

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep greenkeeper, omdat dit per werkgever zal verschillen. Wel mag je natuurlijk als greenkeeper bij de meeste golfclubs zelf ook golfen als je daar zin in hebt. Een greenkeeper in loondienst zal tussen de 1700 en 2500 euro per maand verdienen, afhankelijk van opleiding, leeftijd en verantwoordelijkheden. Een hoofdgreenkeeper die meerde mensen zal aansturen kan meer verdienen, maar dit is wel per werkgever verschillend. Als zelfstandig ondernemer zijn er geen voorbeelden te geven omdat het beroep relatief weinig voorkomt.

Eigen bedrijf starten als Greenkeeper

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Greenkeeper, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Greenkeeper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Greenkeeper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Greenkeeper.

Mijnzzp.nl