Boomkweker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een boomkweker is een ondernemer die zich bezighoudt met boomteelt, wat betrekking heeft op tuinbouw. Bomen die gekweekt worden binnen de tuinbouw vallen onder noemer houtige gewassen. Het kweken van bomen wordt gedaan, zodat de bomen uiteindelijk verkocht kunnen worden als ze voldoende groot zijn. De bomen die een boomkweker kweekt worden doorgaans niet via veilingen verkocht maar aan vaste opkopers, zoals tuincentra of handelskwekerijen. Maar ook particulieren kunnen meestal rechtstreeks kopen van een boomkweker. Het kweken van bomen wordt meestal in de buitenlucht gedaan maar kan ook in kassen gedaan worden. De teeltwijzen die een boomkwekerij toepast zijn afhankelijk van de soort teelt, omdat deze per teelt kunnen verschillen. De teelt kan uitgevoerd worden in kassen, in potten of in de volle grond. Als een kweker in kassen werkt, zal het meestal om stekjes gaan, die later wel via een veiling verkocht worden. Het kweken in kassen noemt men ook wel containerteelt. Als bomen buiten op het land staan spreekt men eerder van een boomgaard. Andere benamingen voor een boomkweker zijn ook wel teeltchef en chef kwekerij. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een boomkweker het beste omschrijven als het kweken van bomen, het verzorgen van bomen en het handelen in bomen. Het beroep boomkweker moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een boomkweker verschillende bomen kan kweken inclusief planten, zoals vruchtbomen, coniferen, vaste planten en heesters. Daarnaast werken niet alle boomkwekers in de volle grond. Een boomkweker kan ook stekjes kweken en vermeerderen in kassen. Het beroep boomkweker betreft een beroep waarbij specifieke bomenkennis belangrijk is.

Een boomkweker is dus een ondernemer die zich gespecialiseerd heeft in het kweken van bomen. Afhankelijk van de werkzaamheden kan een boomkweker ook aangemerkt worden als akkerbouwer. Het kweken van bomen behoort in alle gevallen wel toe tot de tuinbouw. In dat opzicht kan een boomkweker ook aangemerkt worden als tuinder. Als een boomkweker in de volle grond kweekt, is er meestal sprake van een boomgaard. Boomgaarden komen binnen Nederland vooral voor tussen de grote rivieren (Betuwe en Land van Maas en Waal). Een boomkweker is meestal gespecialiseerd in meerdere soorten bomen en hagen die allemaal op hun eigen manier gekweekt en gesnoeid moeten worden. Een boomkweker kweekt onder andere straatbomen, laanbomen, parkbomen, meerstammige bomen, vormbomen, klimbomen, fruitbomen en klimaatbomen. Naast bomen kweekt een boomkweker meestal ook hagen. Een boomkweker moet dus gezien worden als ondernemer, die in de meeste gevallen stekjes en/of bomen zal verkopen via de veiling of aan tussenhandelaren, zoals tuincentrums. Het kweken van stekjes en/of bomen is aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, die alleen overgelaten kunnen worden aan de juiste vaklieden.

Werken op een boomkwekerij

Het is mogelijk dat een boomkweker ook gebruikmaakt van verschillende medewerkers, zoals verschillende plantenteelt medewerkers en/of agrarisch medewerkers. Dit kan wel verschillen per boomkwekerij, omdat niet alle boomkwekers op dezelfde manier werkzaam zijn. Als boomkweker ben je werkzaam binnen de teeltsector op een leidinggevende manier. Dit houdt in dat een boomkweker in de meeste gevallen minimaal gezien moet worden als bedrijfsleider van een boomkwekerij. In dat opzicht is het dus ook belangrijk dat een boomkweker aangemerkt kan worden als manager. Afhankelijk van de boomkwekerij is het denkbaar dat een boomkweker ook aanverwante artikelen zal verkopen binnen een eigen tuincentrum en/of webshop. Denk bijvoorbeeld aan regentonnen, manden, potten, grond en aan bijenkasten. Vanzelfsprekend kan dit wel per boomkwekerij verschillen. Er is ook een raad voor de boomkwekerij waar meer informatie is te vinden over het kweken van bomen.

Algemene werkzaamheden boomkweker:

  • Administratieve werkzaamheden.
  • Gewasverzorging.
  • Medewerkers boomteelt aansturen.
  • Oogsten gewassen.
  • Teeltvoorbereiding.
  • Verwerken gewassen.

Boomkweker in de praktijk:

Boomkweker:

Opleiding tot boomkweker

Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden voor het beroep boomkweker of boomteler zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt. Tijdens de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt is er onder andere aandacht voor de verzorging van gewassen, gewasbescherming, groei van gewassen, de oogst van gewassen, de opslag van gewassen en het vervoeren van bomen. Tijdens de opleiding zul je ook regelmatig stage-lopen bij boomkwekers. Omdat een boomkweker in de meeste gevallen gezien moet worden als bedrijfsleider en/of ondernemer kan ook een andere opleiding van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw. De tuinbouw is onderdeel van de akkerbouw. Op universitair niveau kan de studie plantenwetenschappen aangemerkt worden als geschikte opleiding. Het beroep boomkweker komt in de praktijk dus op verschillende niveaus voor. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als boomkweker, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een boomkweker werkzaam kan zijn

Een boomkweker zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het is mogelijk dat een boomkweker in sommige gevallen aangemerkt kan worden als bedrijfsleider. Dit is over het algemeen alleen het geval als we spreken over de grotere boomkwekerijen, die gebruikmaken van veel personeel. De meeste boomkwekerijen moeten eerder aangemerkt worden als familiebedrijf.

Competenties boomkweker

De belangrijkste competentie van een boomkweker is dat je vakinhoudelijk over voldoende kennis beschikt en een goeie opleiding hebt afgerond. Maar ook het fysiek gezond zijn speelt bij dit beroep een belangrijke rol, omdat het werken op een boomkwekerij zwaar is. Ook innovatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie van een we spreken van een boomkwekerij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van duurzame energiebronnen door middel van windenergie en/of zonne-energie. Omdat een boomkweker in veel gevallen aangemerkt moet worden als ondernemer kan ook een commerciële instelling gezien worden als belangrijke competentie. In dat opzicht kan ook het onderhandelen aangemerkt worden als belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn management, inzicht, waakzaamheid, controleren, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, flexibiliteit en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boomkweker

Het arbeidsmarktperspectief als boomkweker is redelijk te noemen. Het kweken van bomen wordt zeker niet overal in Nederland gedaan en kan per regio nogal verschillen wat van invloed zal zijn op de arbeidskansen. Daarnaast werken boomkwekers redelijk veel met seizoensarbeiders omdat de werkzaamheden niet het hele jaar door veel arbeidskrachten vraagt. Er zijn geen echte doorgroeimogelijkheden als boomkweker. Wie wil doorgroeien als boomkweker zal extra scholing moeten volgen en zichzelf verder ontwikkelen. Maar natuurlijk kan ook het oprichten van je eigen bedrijf als boomkweker gezien worden als doorgroeien, echter dit vraagt grote investeringen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boomkweker

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven. Wel kan het binnen dit beroep tijdens bepaalde periodes heel druk zijn, en zijn andere periodes wellicht rustiger. Een boomkweker in loondienst zal een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Er zijn binnen de boomteelt redelijk veel seizoensarbeiders actief die, maar bepaalde periodes werkzaam zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Boomkweker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boomkweker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl