Opleiding tot Plantenteelt medewerker

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauMbo-niveau drie
VooropleidingMedewerker Teelt (Mbo 2)
VooropleidingVmbo, Havo of Vwo
VervolgopleidingManager Natuur en Recreatie (Mbo 4)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt

Wie graag met planten wil werken, zoals bij een teelbedrijf of tuincentrum, kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt. Tijdens deze opleiding leer je alles van potplantenteelt, boomteelt, bolbloementeelt, groenteteelt, (snij)bloementeelt, bloembollenteelt, vaste plantenteelt en fruitteelt. Gedurende deze praktijkgerichte opleiding zal je over het algemeen veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, waarbinnen je diverse praktijkexamens moet afleggen die even zwaar wegen als de theorie-examens. De diverse praktijkopdrachten worden afgenomen door de leidinggevende, die meestal ook je leermeester zal zijn, en de stagebegeleider van school. Enkele belangrijke taken als plantenteelt medewerker zijn het houden van toezicht, andere medewerkers aansturen, het waken over de kwaliteit, het werken met planten en het overleggen met leidinggevenden. Daarnaast zal er aandacht zijn voor algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, natuurkunde, biologie en algemene beroepsvorming. Ook kan het zijn dat er tijdens deze opleiding aandacht is voor ICT, omdat de meeste moderne kwekerijen tegenwoordig met ingewikkelde machines werken zoals robots.

Opleidingsduur en niveau vakbekwaam medewerker teelt

De Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt zal over het algemeen drie jaar in beslag nemen en is een Mbo-opleiding op niveau drie.

Vervolgopleidingen vakbekwaam medewerker teelt

Na het afronden van de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt niveau drie is het automatisch mogelijk om door te groeien tot een passende Mbo-opleiding niveau vier, zoals de Mbo-opleiding manager natuur en recreatie.

Vooropleiding vakbekwaam medewerker teelt

De meeste scholen verwachten minimaal een Vmbo-diploma voordat je toegelaten zal worden tot de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt niveau drie, of enkele jaren havo of vwo. Daarnaast bestaat er nog de Mbo-opleiding medewerker teelt op niveau twee, die gezien kan worden als passende vooropleiding, omdat tijdens deze opleiding alle basiskennis behandeld zal worden.

Mijnzzp.nl