Ornitholoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ornitholoog
Werken als ornitholoog
Wat doet een ornitholoog allemaal
Film ornitholoog:
Beroepsfilm ornitholoog:
Opleidingen tot ornitholoog
Bedrijven waar een ornitholoog werkzaam kan zijn
Competenties ornitholoog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ornitholoog
Arbeidsvoorwaarden en salaris ornitholoog
Eigen bedrijf starten als Ornitholoog
Boekhoudprogramma vergelijken Ornitholoog

Beroep ornitholoog

Een ornitholoog is een professioneel vogelonderzoeker. Ornithologen hebben veel weg van vogelaars, met het belangrijke verschil dat vogelaars hobbymatig actief zijn. Een ornitholoog onderzoekt onder andere gedragingen van vogels, zoals trekgedrag, zanggedrag en de vliegwijze van vogels. Ornithologen zijn niet alleen verantwoordelijk voor het classificeren van vogelsoorten. Ornithologen zijn juist ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vogels. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van wetenschappelijke en biologische theorieën door het bestuderen van vogels. Ornithologie heeft raakvlakken met zoölogie, maar is specifiek gericht op de studie van vogels. Ornithologie is dan ook een discipline binnen de biologie. Een ornitholoog bestudeert dus vogels om biologische theorieën te kunnen onderzoeken en te testen. Omdat een ornitholoog verschillende methodes en technieken kan gebruiken kan de ornitholoog ook andere benamingen gebruiken, zoals de benamingen populatie-oecoloog, populatiegeneticus, morfoloog-anatoom of etholoog. In alle gevallen zal een ornitholoog op een professionele manier onderzoek uitvoeren naar vogels. Wat een ornitholoog precies onderzoekt kan verschillen per onderzoek, omdat er veel verschillende soorten onderzoeken mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek gericht op het aantal vogels binnen Nederland van een bepaalde soort, of aan een onderzoek gericht op de invloeden van plastic in de natuur op vogels. Van plastic is het bijvoorbeeld bekend dat dit niet afbreekt, waardoor vogels kunnen sterven als ze het plastic binnen krijgen. Een ander belangrijk onderzoek is het in kaart brengen van mogelijke rustplekken voor vogels. Door het in kaart brengen van trekroutes is het mogelijk om te bekijken hoe en waar het beste een bepaald natuurgebied aangewezen kan worden als rustplaats, zodat meer vogels betere overlevingskansen hebben op hun trekroute.

Werken als ornitholoog

Een ornitholoog is dus een wetenschapper, die zich specifiek gericht heeft op de studie van vogels. Ornithologie is een onderdeel binnen biologie en zoölogie, maar dan specifiek gericht op de studie van vogels. Over het algemeen zal een ornitholoog onderzoek uitvoeren naar het gedrag, zang, trek en vliegwijze van vogels. Het bestuderen van vogels is belangrijk om de vogelpopulatie op de juiste manier in kaart te kunnen brengen. Daarnaast dragen de studies voor een belangrijk deel bij aan het voorkomen dat bepaalde vogelsoorten uitsterven of bijvoorbeeld vertrekken uit Nederland. Zoals eerder omschreven kan een ornitholoog niet zomaar aangemerkt worden als vogelaar. Een vogelaar moet eerder aangemerkt worden als amateur-ornitholoog. Een ornitholoog kan wel veel samenwerken met vogelaars. Denk bijvoorbeeld aan vogelaars die ieder jaar vogeltellingen uitvoeren door het hele land. Dit soort informatie is over het algemeen niet op een andere manier te verkrijgen. Vogelaars dragen dus ook op een belangrijke manier bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Wat doet een ornitholoog allemaal

Een ornitholoog is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het ringen van vogels om het trekgedrag van vogels te kunnen bepalen. Het kunnen vaststellen van het trekgedrag is belangrijk om vogels op de juiste manier te kunnen beschermen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een natuurorganisatie met de verkregen data gericht maatregelen neemt, waardoor vogels niet uitwijken naar andere gebieden. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden met boeren en/of akkerbouwers om bepaalde weilanden tijdens de trekperiode of broedperiode niet te bewerken. Een ornitholoog kan onderzoek uitvoeren naar alle vogels, zoals trekvogels en strandvogels. Strandvogels zijn vogels die niet overwinteren in andere landen. Andere benamingen voor strandvogels kunnen ook zijn blijver of resident. Een ornitholoog kan ook samenwerken met andere wetenschappers. Denk bijvoorbeeld ook aan geologen, ecologen, oceanografen en milieukundige.

Film ornitholoog:

Beroepsfilm ornitholoog:

Opleidingen tot ornitholoog

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep ornitholoog via gewone scholen. De meest voor de hand liggende opleiding als ornitholoog is de universitaire studie Biologie of bijvoorbeeld de hbo-opleiding Milieukunde. De meeste professionele ornithologen beschikken wel over een universitaire studie. Daarnaast is het denkbaar dat andere wetenschappers zich later specialiseren als ornitholoog. Het beroep ornitholoog komt in de praktijk niet veel voor. Het bestuderen van vogels betreft zeer specifieke werkzaamheden. Zie voor meer informatie ook de website van de Nederlandse Ornithologische Unie. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een ornitholoog werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een ornitholoog werkzaam zijn voor een overheidsinstantie gericht op flora- en faunabeheer. Ook een baan bij natuurorganisaties behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een ornitholoog werkzaam zijn voor adviesbureaus. In dat geval kan een ornitholoog wellicht aangemerkt worden als consultant. Ook een functie als hoogleraar binnen een universiteit behoort tot de mogelijkheden. In dat geval moet je als ornitholoog wel beschikken over een universitaire studie.

Competenties ornitholoog

De belangrijkste competentie van een ornitholoog is vogelkennis. Daarnaast moet je beschikken over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Omdat een ornitholoog vaak zal samenwerken met andere wetenschappers en vogelaars kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook passie en motivatie zijn twee belangrijke woorden voor een ornitholoog. Algemene belangrijke woorden zijn analytisch, samenwerken, zelfstandigheid, secuur, doorzettingsvermogen, discipline, plannen en overtuigen. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat een ornitholoog verschillende onderzoeken kan uitvoeren. Een ornitholoog is een wetenschapper, die ook te maken kan hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ornitholoog

Het arbeidsmarktperspectief als ornitholoog is over het algemeen goed te noemen. Het betreft geen beroep waar heel makkelijk een baan voor te vinden is, maar professionele ornithologen zijn meestal goed opgeleid, waardoor de arbeidskansen over het algemeen goed te noemen zijn. De doorgroeimogelijkheden als ornitholoog zijn wel beperkt, afhankelijk van de soort werkgever. Een ornitholoog die beschikt over een universitaire studie kan er vroeg of laat ook voor kiezen om te promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ornitholoog

Als ornitholoog ben je in de meeste gevallen een ambtenaar of semi-ambtenaar. Een ornitholoog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2800 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Ornitholoog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ornitholoog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ornitholoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ornitholoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ornitholoog.

Mijnzzp.nl