Ornitholoog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ornitholoog?

Een ornitholoog is een professioneel vogelonderzoeker. Ornithologen hebben veel weg van vogelaars, met het belangrijke verschil dat vogelaars hobbymatig actief zijn. Een ornitholoog onderzoekt onder andere gedragingen van vogels, zoals trekgedrag, zanggedrag en de vliegwijze van vogels. Ornithologen zijn niet alleen verantwoordelijk voor het classificeren van vogelsoorten. Ornithologen zijn juist ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vogels. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van wetenschappelijke en biologische theorieën door het bestuderen van vogels. Ornithologie heeft raakvlakken met zoölogie, maar is specifiek gericht op de studie van vogels. Ornithologie is dan ook een discipline binnen de biologie. Een ornitholoog bestudeert dus vogels om biologische theorieën te kunnen onderzoeken en te testen. Omdat een ornitholoog verschillende methodes en technieken kan gebruiken kan de ornitholoog ook andere benamingen gebruiken, zoals de benamingen populatie-oecoloog, populatiegeneticus, morfoloog-anatoom of etholoog. In alle gevallen zal een ornitholoog op een professionele manier onderzoek uitvoeren naar vogels. Wat een ornitholoog precies onderzoekt kan verschillen per onderzoek, omdat er veel verschillende soorten onderzoeken mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek gericht op het aantal vogels binnen Nederland van een bepaalde soort, of aan een onderzoek gericht op de invloeden van plastic in de natuur op vogels. Van plastic is het bijvoorbeeld bekend dat dit niet afbreekt, waardoor vogels kunnen sterven als ze het plastic binnen krijgen. Een ander belangrijk onderzoek is het in kaart brengen van mogelijke rustplekken voor vogels. Door het in kaart brengen van trekroutes is het mogelijk om te bekijken hoe en waar het beste een bepaald natuurgebied aangewezen kan worden als rustplaats, zodat meer vogels betere overlevingskansen hebben op hun trekroute.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Ornitholoog

Wat is het salaris en tarief van een Ornitholoog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ornitholoog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Ornitholoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ornitholoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl