Oceanograaf

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep oceanograaf
Werken als oceanograaf
Wat doet een oceanograaf
Verschil tussen zee en oceaan
Film: oceanograaf
Film: de zee doorgronden:
Opleidingen tot oceanograaf
Bedrijven waar een oceanograaf werkzaam kan zijn
Competenties oceanograaf
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oceanograaf
Arbeidsvoorwaarden en salaris oceanograaf
Eigen bedrijf starten als Oceanograaf
Boekhoudprogramma vergelijken Oceanograaf

Beroep oceanograaf

Een oceanograaf is een wetenschapper die oceanografie beoefent, wat ook wel bekend staat als zeekunde. Oceanografie behoort tot de aardwetenschap, dat uit meerdere wetenschapsgebieden bestaat. Als oceanograaf bestudeer je alle fysieke en biologische eigenschappen en verschijnselen die voorkomen in de oceanen. Als oceanograaf bestaan er verschillende deelgebieden, waarbinnen de oceanograaf gespecialiseerd is, zoals biologische oceanografie (mariene biologie), chemische oceanografie (interactie van chemische elementen in de oceanen), geologische oceanografie (zeebodems bestuderen) en fysische oceanografie (natuurkundige eigenschappen van de oceanen). Een onderzoeksgebied waarvoor een oceanograaf verantwoordelijk kan zijn, is bijvoorbeeld klimaatverandering, om betere en betrouwbaardere klimaatveranderingen te kunnen voorspellen en wat de gevolgen van deze veranderingen precies zijn voor de mens, de natuur en de maatschappij. De inhoudelijke werkzaamheden van een oceanograaf zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit per specialisatie en onderzoek kan verschillen. In alle gevallen moet een oceanograaf wel gezien worden als een wetenschapper die gespecialiseerd is in zeekunde. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van oceaanstromingen, het onderzoeken van ecosystemen, het onderzoeken van zeebodems of aan het onderzoeken van golven. Dit soort onderzoeken is belangrijk, omdat de oceanen op verschillende manieren het klimaatsysteem beïnvloeden. Als oceanograaf kan je ook verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken wat de gevolgen zijn van smeltende gletsjers en ijskappen, omdat smeltende gletsjers en ijskappen invloed hebben op de zeespiegel. Een ander onderzoeksgebied binnen de mariene biologie is het onderzoeken waarom iets leeft en waar het leeft in de oceaan. Als oceanograaf zijn de vakken natuurkunde, wiskunde, klimatologie en meteorologie belangrijk.

Werken als oceanograaf

Een oceanograaf kan dus verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken. Ondanks dat de werkzaamheden van oceanografen raakvlakken hebben met de werkzaamheden van een hydroloog zijn deze beroepen niet helemaal vergelijkbaar, omdat een hydroloog juist meer bezig is met de waterkringloop van de aarde. De werkzaamheden van oceanograaf zijn meer gericht op zeestromen en de wisselwerking tussen de verschillende oceanen en het klimaat. Als oceanograaf bestudeer je de hydrosfeer (al het water), maar bestaan er wel verschillende wetenschapsgebieden. Zo heeft mariene biologie betrekking op het leven in de zeeën en oceanen en heeft marine chemie betrekking op geochemie. Geochemie is een natuurwetenschap die chemische processen bestudeert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mineralen in de zeeën of in de oceanen, die een veranderingsproces ondergaan omdat ze blootgesteld worden aan grote druk of aan hoge temperaturen. Fysische oceanografie heeft betrekking op processen die het aardse klimaat beïnvloeden of bepalen, zoals zeestromen of zeespiegelstijgingen.

Wat doet een oceanograaf

Een oceanograaf kan onderzoek uitvoeren binnen verschillende deelgebieden, zoals biologie, chemie, fysica en geologie, met betrekking tot zeeën of oceanen. Zeeonderzoek en oceaanonderzoek is belangrijk, omdat de aarde voor zeventig procent bestaat uit zeeën en oceanen. Omdat de aarde voor zeventig procent bestaat uit zeeën en oceanen hebben zeeën en oceanen een grote invloed op het klimaat. Daarnaast kan een oceanograaf betrokken zijn bij andere onderzoeken, zoals het kweken van zeewier of zoutwaterlagen die mogelijk als voedselbron voor de mens kunnen dienen. Ook mariene ecologie speelt een belangrijke rol binnen de oceanografie, omdat de biodiversiteit van alle oceanen groot te noemen is. Daarnaast is het zo dat algen voor een belangrijk deel bijdragen aan het zuurstofgehalte in de atmosfeer. Ook meteorologie speelt een belangrijke rol binnen de oceanografie. Als oceanograaf ben je in veel gevallen een veldwerker, die op locatie wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het werken op een zeeschip of aan het duiken om onderzoek uit te voeren. Daarnaast kan een oceanograaf te maken hebben met vaste onderzoekscentrums en laboratoriums.

Verschil tussen zee en oceaan

Het belangrijkste verschil tussen een zee en een oceaan is dat een zee tot een continent behoort en dat een zee geen eigen circulatie heeft (zeestroom). Een oceaan daarentegen behoort niet tot een continent en heeft wel een eigen zeestroom. Een oceaan kan meerdere zeeën bevatten. Er bestaan vijf oceanen op de wereld, namelijk de Grote of Stille Oceaan, De Atlantische Oceaan, De Indische Oceaan, De Zuidelijke Oceaan en De Noordelijke IJszee.

Een ander belangrijk verschil tussen zeeën en oceanen is de grootte. Oceanen zijn over het algemeen groter en dieper dan zeeën. De oceanen beslaan enorme oppervlaktes van de aarde, terwijl zeeën meestal kleiner zijn en vaak omringd worden door landmassa's. Daarnaast hebben oceanen een grotere biodiversiteit dan zeeën. Vanwege hun uitgestrektheid en diepte bieden oceanen een breder scala aan leefgebieden voor verschillende soorten planten en dieren. Ze bevatten vaak unieke ecosystemen en habitats die niet in zeeën te vinden zijn. Een ander onderscheidend kenmerk is het zoutgehalte.

Film: oceanograaf

Film: de zee doorgronden:

Opleidingen tot oceanograaf

Wie een carrière ambieert als oceanograaf kan het beste kiezen voor de universitaire studie aardwetenschappen. De studie aardwetenschappen beslaat diverse wetenschappen zoals geologie, fysische geografie, geofysica, meteorologie en oceanografie. Deze studie kent verschillende benamingen zoals natuurkunde en meteorologie & fysische oceanografie, oceanografie en klimaat en mariene biologie en oceanografie. Als oceanograaf zijn de vakken natuurkunde en wiskunde belangrijk. Ook het vak Engels is belangrijk, omdat oceanografen meestal met verschillende internationale onderzoekers samenwerken. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten, dan is het naast het regelen van de kamer van koophandel inschrijving ook belangrijk om de boekhouding te organiseren. Hiervoor is meerdere goede software beschikbaar.

Bedrijven waar een oceanograaf werkzaam kan zijn

Als oceanograaf ben je in de meeste gevallen werkzaam voor een onderzoeksinstituut of ben je werkzaam voor een milieuorganisatie. Daarnaast kan je als oceanograaf verbonden zijn aan een universiteit of werkzaam zijn voor de overheid.

Competenties oceanograaf

Als oceanograaf ben je wetenschapper en zul je over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende onderzoekers en externe partijen. Ondanks dat je een onderzoeker bent zal je niet al je tijd doorbrengen in een laboratorium. De meeste oceanografen moeten juist ook aangemerkt worden als veldwerker. Ook een goede conditie is belangrijk als oceanograaf, omdat het kan voorkomen dat je moet lopen, klimmen of duiken voor je werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, analytisch, doorzettingsvermogen, energie, lef, presteren, onafhankelijkheid, plannen, samenwerken en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oceanograaf

Het arbeidsmarktperspectief van een oceanograaf is binnen Nederland matig te noemen. Wel is het denkbaar dat er andere beroepen bestaan die ook in aanmerking komen als je beschikt over de juiste studie. Daarnaast kan je als oceanograaf in het buitenland werkzaam zijn, omdat er veel landen zijn die onderzoek uitvoeren. De doorgroeimogelijkheden als oceanograaf moeten gezien worden in het promoveren of het verkrijgen van een leidinggevende functie als onderzoeker.

Arbeidsvoorwaarden en salaris oceanograaf

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als oceanograaf voor diverse werkgevers werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Binnen dit beroep is het denkbaar dat je veel zal reizen voor je werkzaamheden. Een oceanograaf zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Oceanograaf

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Oceanograaf, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Oceanograaf

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Oceanograaf bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Oceanograaf.

Mijnzzp.nl