Geoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een geoloog is een wetenschapper die geologie bestudeert, wat betrekking heeft op de aarde en de vormgeving van de aarde. Hiertoe behoort ook de geschiedenis van de aarde. Het vakgebied van een geoloog behoort toe tot de aardwetenschappen, dat uit veel meer vakgebieden en deelgebieden bestaat. Een andere benaming voor geologie is ook wel aardkunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van geoloog omschrijven als het bestuderen van de aarde, de aardbodem en de bodemsamenstelling, zoals gesteenten en losse sedimenten. Losse sedimenten zijn bijvoorbeeld zand, silt en klei. Afgestudeerde geologen zijn wetenschappers die voor diverse soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kunnen zijn, afhankelijk van hun voorkeur. Een geoloog kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor mijnbouwbedrijven en daar onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bodem en deze gegevens implementeren zodat bepaalde grondstoffen gewonnen kunnen worden zoals olie of gas. Geologie heeft betrekking op de wetenschap die de aarde, haar geschiedenis en de processen die de Aarde vormen en gevormd hebben bestudeert. Wat een geoloog inhoudelijk precies doet kan verschillen per geoloog, omdat een geoloog werkzaam kan zijn voor verschillende soorten bedrijven, instellingen en overheden. Een geoloog kan veel verschillende werkzaamheden uitvoeren, die allemaal betrekking hebben op de ondergrond van de aarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of aan het zoeken naar gas en olie in de ondergrond. Met welk doel een geoloog precies onderzoek uitvoert kan per geoloog en soort werkgever verschillen.

De studie aardwetenschappen is een brede studie, die bestaat uit verschillende disciplines die meestal raakvlakken met elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan de richting paleontologie, de richting vulkanologie, de richting geomorfologie of de richting seismologie. Deze studies behoren allemaal tot de aardwetenschappen. Ze hebben allemaal met de aarde en de geschiedenis van de aarde te maken. Het vakgebied van een geoloog is breed te noemen. Het hoeft niet alleen betrekking te hebben op onderzoek naar de vormgeving van de aarde of de geschiedenis van de aarde. Denk bijvoorbeeld ook aan onderzoek met betrekking tot neerslag en de invloed hiervan op de aarde, of aan onderzoek gericht op natuurrampen. Dit betreft dan wel natuurrampen die veroorzaakt worden door de aarde, zoals een tsunami als gevolg van een aardbeving.

Daarnaast kan een geoloog werkzaam zijn voor olie- en gasbedrijven. Wanneer een geoloog werkzaam is voor een olie- of gasbedrijf is deze verantwoordelijk voor het vinden van oliewingebied of gaswingebieden. Dit soort wingebieden heeft alles te maken met het geologische verleden, waarbinnen olie of gas gevormd zijn. Een geoloog kan door middel van wetenschappelijk onderzoek bepalen waar mogelijk sprake is van wingebieden. Dit soort onderzoek is voor de olie- en gasbedrijven belangrijk, omdat het daadwerkelijk boren veel geld en tijd zal kosten.

Geologie sedimentgesteente:

Opleidingen tot geoloog

Wie een carrière ambieert als geoloog kan het beste kiezen voor de universitaire studie aardwetenschappen. Binnen deze studie is het mogelijk om de richting geologie te kiezen. De studierichting geologie bestaat weer uit verschillende specialisaties. Denk hierbij aan de specialisatie olie, erts en gesteenten, de specialisatie klimaat en milieukunde en aan de specialisatie oppervlakte. De studie aardwetenschappen is binnen Nederland aan diverse universiteiten te volgen, maar de opleidingen kunnen onderling verschillen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Geologische Vereniging. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een geoloog werkzaam kan zijn

Als geoloog kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, instellingen en overheden. Denk bijvoorbeeld aan olie- en gasbedrijven, waterschappen, het onderwijs, natuurbeschermingsorganisaties of aan adviesbureaus. Waar je precies werkzaam bent als geoloog is afhankelijk van de gekozen specialisatie. Als geoloog zal het in veel gevallen ook voorkomen dat je in het buitenland werkzaam bent.

Competenties geoloog

Als geoloog ben je een wetenschappelijk onderzoeker en zal je moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is het binnen dit beroep wenselijk dat je over een goede conditie beschikt, omdat veldonderzoek regelmatig voor zal komen. Als geoloog speelt communicatie ook een belangrijke, omdat je regelmatig met andere wetenschappers samen zal werken zoals archeologen, seismologen en vulkanologen. Algemeen belangrijke competenties zijn analyseren, analytisch vermogen, doorzettingsvermogen, inzicht, onafhankelijkheid, presteren en grafische beeldvorming. De competenties van een geoloog kunnen wel per specialisatie verschillen, omdat niet iedere specialisatie om de zelfde competenties zal vragen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geoloog

Het arbeidsmarktperspectief als geoloog is over het algemeen zeer goed te noemen, mede doordat het een specialistische studie betreft. Hoe goed het arbeidsmarktperspectief is als geoloog is wel afhankelijk van de gekozen richting. De doorgroeimogelijkheden als geoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het promoveren. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden, mede doordat het al een zware studie betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris geoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als geoloog voor diverse bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een geoloog in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, bijvoorbeeld bij olie- en gasbedrijven.

Mijnzzp.nl