Geoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een geoloog is een wetenschapper die geologie bestudeert. Geologie heeft betrekking op de vormgeving van de aarde. Hiertoe behoort ook de geschiedenis van de aarde en de processen die de aarde gevormd hebben. Het vakgebied van een geoloog behoort tot de aardwetenschappen, dat uit verschillende vakgebieden en deelgebieden bestaat. Een andere benaming voor geologie is ook wel aardkunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van geoloog omschrijven als het bestuderen van de aarde, de aardbodem en de bodemsamenstelling, zoals gesteenten en losse sedimenten. Losse sedimenten zijn bijvoorbeeld zand, silt en klei. Afgestudeerde geologen zijn wetenschappers die voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kunnen zijn. Een geoloog kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een mijnbouwbedrijf en daar onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bodem en deze gegevens implementeren, zodat grondstoffen gewonnen kunnen worden, zoals olie of gas. In dat geval is een geoloog dus verantwoordelijk voor het zoeken naar geschikte oliewingebieden en/of gasgebieden, die commercieel geëxploiteerd kunnen worden. Daarnaast kan een geoloog verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een geoloog is meestal werkzaam binnen een laboratorium, maar kan ook aangemerkt worden als veldwerker. Als geoloog zal je door middel van bodemonderzoek en bodemmonsters onderzoeken hoe aardlagen precies zijn ontstaan, waar delfstoffen zich bevinden of onderzoek uitvoeren naar de bodemkwaliteit. Een geoloog kan ook verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken hoe en wanneer bergen zijn ontstaan of onderzoek uitvoeren naar tektonische planten om het risico op aardbevingen te kunnen bepalen. Wat een geoloog precies zal onderzoeken kan per geoloog verschillen, omdat de studie aardwetenschappen verschillende vakgebieden en specialisaties kent.

Een geoloog is dus een wetenschapper die beschikt over de studie aardwetenschappen. De studie aardwetenschappen is een brede studie, die bestaat uit verschillende disciplines, die meestal raakvlakken met elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan paleontologie, vulkanologie, geomorfologie en aan seismologie. Deze studies behoren allemaal tot de aardwetenschappen en hebben allemaal met de aarde en de geschiedenis van de aarde te maken. Het vakgebied van een geoloog is dan ook breed te noemen. Het hoeft niet alleen betrekking te hebben op onderzoek naar de vormgeving van de aarde of de geschiedenis van de aarde. Denk bijvoorbeeld ook aan onderzoek met betrekking tot natuurrampen. Dit betreft dan wel natuurrampen die veroorzaakt worden door de aarde, zoals een tsunami als gevolg van een aardbeving. Zoals eerder omschreven kan een geoloog ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven. Als een geoloog werkzaam is voor een olie- of gasbedrijf is deze verantwoordelijk voor het lokaliseren van oliewingebieden en/of gas-wingebieden. Dit soort wingebieden heeft alles te maken met het geologische verleden van de aarde, waarbinnen olie of gas gevormd zijn. Een geoloog kan door middel van wetenschappelijk onderzoek bepalen waar mogelijk sprake is van wingebieden. Dit soort onderzoek is voor de olie- en gasbedrijven belangrijk, omdat het daadwerkelijk boren veel tijd en geld kost.

Werken als geoloog

De meeste geologen zijn werkzaam binnen laboratoriums, echter kan een geoloog in de meeste gevallen ook aangemerkt worden als veldwerker. In dat geval ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitvoeren van bodemboringen om later de samenstelling van de grond te kunnen onderzoeken. Door middel van bodemonderzoeken kan een geoloog de samenstelling en structuur van grond bepalen. Het is niet zo dat een geoloog alleen verantwoordelijk is voor het vinden van olie of gas. Een geoloog kan ook zoeken naar waterwingebieden of zoeken naar gesteente of kolen. Daarnaast is het zo dat een geoloog verantwoordelijk is voor het onderzoeken hoe een landschap precies is ontstaan. In dat geval zal een geoloog onderzoek uitvoeren naar geologische sporen, die een landschap gemaakt hebben. Denk hierbij aan de ijstijd, rivieren, tektoniek, zee en aan mogelijke natuurrampen.

Geologie sedimentgesteente:

Opleidingen tot geoloog

Wie een carrière ambieert als geoloog kan het beste kiezen voor de universitaire studie aardwetenschappen. Binnen deze studie is het mogelijk om de richting geologie te kiezen. De studierichting geologie bestaat weer uit verschillende specialisaties. Denk hierbij aan de specialisatie olie, erts en gesteenten, de specialisatie klimaat en milieukunde en aan de specialisatie oppervlakte. De studie aardwetenschappen is binnen Nederland aan diverse universiteiten te volgen, maar de opleidingen kunnen onderling verschillen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Geologische Vereniging. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een geoloog werkzaam kan zijn

Als geoloog kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, instellingen en overheden. Denk bijvoorbeeld aan olie- en gasbedrijven, waterschappen, het onderwijs, natuurbeschermingsorganisaties of aan adviesbureaus. Waar je precies werkzaam bent als geoloog is afhankelijk van de gekozen specialisatie. Als geoloog zal het in veel gevallen ook voorkomen dat je in het buitenland werkzaam bent.

Competenties geoloog

Als geoloog ben je een wetenschappelijk onderzoeker en zul je moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is het binnen dit beroep wenselijk dat je over een goede conditie beschikt, omdat veldonderzoek regelmatig voor zal komen. Als geoloog speelt communicatie ook een belangrijke, omdat je regelmatig met andere wetenschappers samen zal werken zoals archeologen, seismologen en vulkanologen. Algemeen belangrijke competenties zijn analyseren, analytisch, doorzettingsvermogen, inzicht, onafhankelijkheid, presteren en grafische beeldvorming. De competenties van een geoloog kunnen wel per specialisatie verschillen, omdat niet iedere specialisatie om dezelfde competenties zal vragen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een geoloog is over het algemeen zeer goed te noemen, ook doordat het een specialistische studie betreft. Hoe goed het arbeidsmarktperspectief is als geoloog is wel afhankelijk van de gekozen richting. De doorgroeimogelijkheden als geoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het promoveren. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden, ook doordat het al een zware studie betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris geoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als geoloog voor diverse bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een geoloog in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, bijvoorbeeld bij olie- en gasbedrijven.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Geoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Geoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl