Geoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Geoloog?

Een geoloog is een wetenschapper die geologie bestudeert. Geologie heeft betrekking op de vormgeving van de aarde. Hiertoe behoort ook de geschiedenis van de aarde en de processen die de aarde gevormd hebben. Het vakgebied van een geoloog behoort tot de aardwetenschappen, dat uit verschillende vakgebieden en deelgebieden bestaat. Een andere benaming voor geologie is ook wel aardkunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een geoloog omschrijven als het bestuderen van de aarde, de aardbodem en de bodemsamenstelling, zoals gesteenten en losse sedimenten. Losse sedimenten zijn bijvoorbeeld zand, Silt en klei. Afgestudeerde geologen zijn wetenschappers die voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kunnen zijn. Een geoloog kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een mijnbouwbedrijf en daar onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bodem en deze gegevens implementeren, zodat grondstoffen gewonnen kunnen worden, zoals olie of gas. In dat geval is een geoloog dus verantwoordelijk voor het zoeken naar geschikte oliewingebieden of gasgebieden, die commercieel geëxploiteerd kunnen worden. Daarnaast kan een geoloog verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een geoloog is meestal werkzaam binnen een laboratorium, maar kan ook aangemerkt worden als veldwerker. Als geoloog zal je door middel van bodemonderzoek en bodemmonsters onderzoeken hoe aardlagen precies zijn ontstaan, waar delfstoffen zich bevinden of onderzoek uitvoeren naar de bodemkwaliteit. Een geoloog kan ook verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken hoe en wanneer bergen zijn ontstaan of onderzoek uitvoeren naar tektonische platen om het risico op aardbevingen te kunnen bepalen. Wat een geoloog precies zal onderzoeken kan per geoloog verschillen, omdat de studie aardwetenschappen verschillende vakgebieden en specialisaties kent.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Geoloog

Wat is het salaris en tarief van een Geoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Geoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Geoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Geoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl