Geomorfoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een geomorfoloog is een wetenschapper die geomorfologie bestudeert. Geomorfologie heeft betrekking op de ontstaanswijze en vormen van het aardoppervlak en is een onderdeel van aardwetenschappen. Een andere benaming voor geomorfologie is ook wel morfologie. Een andere benaming voor geomorfoloog is geomorphologist. In het kort kunnen we geomorfologie het makkelijkste omschrijven als het bestuderen van het landschap, inclusief het ontstaan van landschap in reliëf (hoogten en laagtes in het landschap). Het bestuderen van het landschap kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals door observatie, het verzamelen van data, het nemen van monsters of door het verzamelen en analyseren van geologische gegevens. Als geomorfoloog bestudeer je dus geomorfologische processen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een geomorfoloog onderzoek uitvoert naar vulkanen, omdat vulkanen het landschap kunnen veranderen. Het is niet zo dat een geomorfoloog alleen landschappen onderzoekt, omdat juist ook de processen die een landschap gevormd hebben onderzocht worden. Een geomorfoloog zal over het algemeen alleen natuurlijke veranderingen onderzoeken. Door de mens aangebrachte veranderingen behoren niet toe tot de onderzoekswerkzaamheden van een geomorfoloog. Een geomorfoloog kan bijvoorbeeld onderzoeken welke invloed de ijstijd heeft gehad op het verloop van rivieren. Een ander voorbeeld is het onderzoeken hoe de heuvels in Limburg zijn ontstaan. Ook het onderzoeken van klimaatverandering kan belangrijk zijn als geomorfoloog, omdat klimaatverandering er voor kan zorgen dat een landschap zal veranderen. Denk bijvoorbeeld aan overvloedige regen, waardoor een landschap kan veranderen. Ook hoge temperaturen kunnen een landschap veranderen, omdat planten en bomen verdwijnen. Zonder wortels in de grond kan zand zich makkelijker verplaatsen door wind en regen, waardoor het landschap zal veranderen.

Een geomorfoloog is dus een geoloog die zich gespecialiseerd heeft in geomorfologie, wat betrekking heeft op landschappen. Een landschap kan op twee manieren gevormd worden, namelijk door endogene processen en door exogene processen. Endogene processen zijn krachten vanuit de aarde die invloed hebben op het landschap, zoals vulkanisme en gebergtevorming. Exogene processen zijn krachten die het landschap van buitenaf beïnvloeden zoals meteorieten, erosie, verstuiving of sedimentatie. Menselijke activiteiten die het landschap beïnvloeden noemt men juist weer antropogene processen. Binnen Nederland hebben wij niet met vulkanen te maken of grote aardbevingen die ons landschap zomaar kunnen veranderen. Toch speelt geomorfologie een belangrijke rol binnen Nederland. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de duinen die ons beschermen tegen de zee. Deze duinen zijn nodig, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat het landschap verandert achter de duinen. Welke invloed heeft dit precies op het landschap en de natuur? Dit zijn allemaal onderzoeksvragen die bij het beroep geomorfoloog passen. Denk bijvoorbeeld ook aan dijken langs rivieren en aan rivieren zelf die het landschap kunnen veranderen.

Geomorfologische kaart

Geomorfologen zijn ook verantwoordelijk voor geomorfologische kaarten. Geomorfologische kaart zijn speciale landkaarten die op verschillende manieren informatie bieden over het landschap. Denk hierbij aan informatie over hoogteverschillen, de vormen van landschap, de ontstaanswijze van landschap en hoe oud een landschap precies is. Het verschil tussen een normale bodemkaart en een geologische kaart is dat deze kaarten geen reliëf tonen van de bodem in combinatie met het ontstaan van de bodem. Een normale bodemkaart geeft de samenstelling weer van de bovenste twee meter onder het maaiveld. Een geologische kaart geeft informatie over de afzetting en de gelaagdheid in de ondergrond. Een geomorfologische kaart is dus een reliëfkaart waardoor het landschap inzichtelijk gemaakt kan worden.

Geowetenschap:

Geowetenschap:

Opleidingen tot geomorfoloog

De meest gerichte studie als geomorfoloog is de universitaire studie aardwetenschappen. Binnen deze studie is het mogelijk om de richting geomorfologie te kiezen. Geomorfologie is een combinatie van ecologie, biologie, scheikunde en natuurkunde. Binnen deze studie is het niet ongebruikelijk dat je ook een periode door zal brengen in het buitenland om veldonderzoek uit te voeren. Zie voor meer informatie ook de Stichting Geomorfologie & Landschap. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een geomorfoloog werkzaam kan zijn

Een geomorfoloog kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden. Denk bijvoorbeeld aan engineeringsbedrijven, olie-en gasmaatschappijen, milieu adviesbureaus of aan een baan binnen de overheid. Daarnaast kan je werkzaam zijn als onderzoeker voor een universiteit. Het is denkbaar dat een geomorfoloog zal fungeren als gids om geïnteresseerde mensen meer te vertellen over het ontstaan van landschappen.

Competenties geomorfoloog

Als geomorfoloog ben je een wetenschappelijk onderzoeker en zal je moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is het binnen dit beroep wenselijk dat je over een goede conditie beschikt, omdat veldonderzoek regelmatig voor zal komen. Als geomorfoloog speelt communicatie ook een belangrijke rol, omdat je regelmatig met andere wetenschappers samen zal werken zoals archeologen, seismologen en vulkanologen. Algemene belangrijke woorden zijn analyseren, analytisch, doorzettingsvermogen, inzicht, onafhankelijkheid, presteren en grafische beeldvorming.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geomorfoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een geomorfoloog is over het algemeen matig te noemen. Het aantal bedrijven, instellingen of overheden die actief zoeken naar een geomorfoloog is beperkt. Als geomorfoloog bestaan er voldoende doorgroeimogelijkheden, omdat het een universitaire studie betreft. Denk aan een leidinggevende functie of aan het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris geomorfoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als geomorfoloog voor diverse onderzoeksinstellingen, bedrijven of overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wat een geomorfoloog precies zal verdienen is ook niet zomaar aan te geven.

Mijnzzp.nl