Geomorfoloog

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Geomorfoloog?

Een geomorfoloog is een wetenschapper die geomorfologie bestudeert. Geomorfologie heeft betrekking op de ontstaanswijze en vormen van het aardoppervlak en is een onderdeel van aardwetenschappen. Een andere benaming voor geomorfologie is ook wel morfologie. Een andere benaming voor geomorfoloog is geomorphologist. In het kort kunnen we geomorfologie het makkelijkste omschrijven als het bestuderen van het landschap, inclusief het ontstaan van landschap in reliëf (hoogten en laagtes in het landschap). Het bestuderen van het landschap kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals door observatie, het verzamelen van data, het nemen van monsters of door het verzamelen en analyseren van geologische gegevens. Als geomorfoloog bestudeer je dus geomorfologische processen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een geomorfoloog onderzoek uitvoert naar vulkanen, omdat vulkanen het landschap kunnen veranderen. Het is niet zo dat een geomorfoloog alleen landschappen onderzoekt, omdat juist ook de processen die een landschap gevormd hebben onderzocht worden. Een geomorfoloog zal over het algemeen alleen natuurlijke veranderingen onderzoeken. Door de mens aangebrachte veranderingen behoren niet toe tot de onderzoekswerkzaamheden van een geomorfoloog. Een geomorfoloog kan bijvoorbeeld onderzoeken welke invloed de ijstijd heeft gehad op het verloop van rivieren. Een ander voorbeeld is het onderzoeken hoe de heuvels in Limburg zijn ontstaan. Ook het onderzoeken van klimaatverandering kan belangrijk zijn als geomorfoloog, omdat klimaatverandering er voor kan zorgen dat een landschap zal veranderen. Denk bijvoorbeeld aan overvloedige regen, waardoor een landschap kan veranderen. Ook hoge temperaturen kunnen een landschap veranderen, omdat planten en bomen verdwijnen. Zonder wortels in de grond kan zand zich makkelijker verplaatsen door wind en regen, waardoor het landschap zal veranderen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl