Geomorfoloog

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Geomorfoloog?

Een geomorfoloog is een wetenschappelijk onderzoeker die geomorfologie bestudeert. Geomorfologie heeft betrekking op de ontstaanswijze en vormen van het aardoppervlak en is een onderdeel van aardwetenschappen. Een andere benaming voor geomorfologie is ook wel morfologie. Een andere benaming voor een geomorfoloog is weer geomorphologist. In het kort kunnen we geomorfologie het makkelijkste omschrijven als het bestuderen van het landschap, inclusief het ontstaan van landschap in reliëf (hoogten en laagtes in het landschap). Het bestuderen van het landschap kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals door observatie, het verzamelen van data, het nemen van monsters of door het verzamelen en analyseren van geologische gegevens. Als geomorfoloog bestudeer je dus geomorfologische processen, wat betrekking heeft op het onderzoeken van de oorzaak van bepaalde veranderingen. Het is dus denkbaar dat een geomorfoloog ook onderzoek zal uitvoeren met betrekking tot vulkanen, omdat vulkanen het landschap kunnen veranderen. Het is dus niet zo dat een geomorfoloog alleen landschappen zal onderzoeken, omdat juist ook de processen die een landschap gevormd hebben onderzocht kunnen worden door een geomorfoloog. Een geomorfoloog zal over het algemeen alleen natuurlijke veranderingen in landschappen onderzoeken. Door de mens aangebrachte veranderingen in het landschap behoren niet toe tot de onderzoekswerkzaamheden van een geomorfoloog.

Lees verder...


Mijnzzp.nl