Paleontoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een paleontoloog is een wetenschapper die paleontologie bestudeert. Paleontologie is de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert. Ook de verwantschap tussen levende organismen en uitgestorven organismen speelt hierbinnen een belangrijke rol. Paleontologen onderzoeken niet alleen fossiele resten. Ze kunnen ook sporen van fossielen organismen bestuderen. Sporen van fossiele organismen kunnen bijvoorbeeld zijn de voetstappen van dieren of andere sporen, zoals graafgangen, holen of uitwerpselen, die kunnen helpen bij het onderzoek. De term organismen heeft betrekking op planten en dieren die leven of die geleefd hebben. Organismen zijn alleen te vinden aan de buitenste korst van de aarde inclusief de zeeën, omdat het geleefd moet hebben. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een paleontoloog het makkelijkste omschrijven als het bestuderen van leven in vroegere tijden. Paleontologen kunnen om uiteenlopende redenen onderzoek uitvoeren, echter hebben de onderzoeken in veel gevallen te maken met het leren begrijpen hoe het leven op aarde is veranderd door de tijd heen. Dit heeft betrekking op het onderzoeken hoe planten- en diersoorten zijn ontstaan en veranderd door de tijd heen. Vanzelfsprekend zijn de onderzoekswerkzaamheden van een paleontoloog belangrijk te noemen, omdat het leren begrijpen van het verleden belangrijk is. Als paleontoloog onderzoek je dus fossiele resten en sporen van organismen om de evolutie van de aarde beter te leren begrijpen. Dit betreft specialistische onderzoekswerkzaamheden, die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Binnen de paleontologie bestaan twee richtingen, namelijk paleobotanie en paleozoölogie. Paleobotanie heeft betrekking op fossiele planten en paleozoölogie op fossiele dieren. Daarnaast kan een paleontoloog binnen deze vakgebieden gespecialiseerd zijn binnen bepaalde organismen.

Een paleontoloog is dus gespecialiseerd in het onderzoeken van fossiele planten- en diersoorten. Zoals eerder omschreven bestaan twee vakgebieden, namelijk paleobotanie en paleozoölogie. Daarnaast kan een paleontoloog onderzoek uitvoeren naar fossiele resten van mensen. Als een paleontoloog onderzoek uitvoert naar menselijke resten noemt men dit fysische antropologie of biologische antropologie. Antropologie kan niet zomaar vergeleken worden met paleontologie, omdat antropologie betrekking heeft op alle aspecten van de mens. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe mensen geleefd hebben en aan het bestuderen van oude culturen. Paleontologie is een breed vakgebied, dat de meeste mensen kennen van de dinosauriërs en mammoeten, die we in museums kunnen bekijken. Dinosauriërs en mammoeten zijn uitgestorven dieren, die zeer imposant zijn vanwege hun indrukwekkende botten en omvang. Maar een paleontoloog doet meer dan alleen het onderzoeken van dinosauriërs en mammoeten. Denk bijvoorbeeld ook aan het onderzoek van bladeren, planten, vissen, schelpen, hoorn, haren en leer. Dit soort onderzoekswerkzaamheden is belangrijk om beter te begrijpen hoe het leven op aarde is veranderd door de tijd heen. Als paleontoloog zal je hiervoor soms diep in de aarde moeten zoeken, omdat fossiele resten binnen verschillende aardlagen voorkomen. Dit komt ook doordat de aarde te maken heeft met geologische veranderingen, waardoor fossiele resten zich diep in de aarde kunnen bevinden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een paleontoloog gebruikmaakt van een mijn om onderzoek uit te voeren. Daarnaast kan het voorkomen dat een paleontoloog moet duiken om onderzoek op zee te kunnen uitvoeren.

Wat is organisme

De definitie van een organisme is dat het gaat om een levend wezen of levensvorm met een eigen metabolisme of stofwisseling. Dit zijn mensen, dieren, planten, bacteriën en schimmels. Virussen en prionen zijn geen organismen. Iemand die onderzoek uitvoert naar virussen en prionen noemt men een viroloog.

Wat is een fossiel

Fossielen zijn resten van alle planten en dieren die geconserveerd zijn. Het is niet zo dat een fossiel automatische versteend hoeft te zijn, omdat er ook veel fossielen gevonden worden die niet versteend zijn. Daarnaast zijn lang niet alle fossielen die gevonden worden eeuwen oud. Er worden ook regelmatig fossielen gevonden die relatief gezien niet oud zijn. De bekendste vormen van fossielen zijn botten, omdat deze het minst snel vergaan. Botten behoren tot de harde delen van een organisme en vergaan minder snel dan zachte delen. Zachte delen zijn daarom veel zeldzamer dan harde organismes. Zachte delen van een organisme blijven meestal alleen bestaan als deze snel afgedekt worden, zodat deze beschermd worden tegen rotting of vraat.

Fossilisering of conservering van organismen is het afdekken of insluiten van het organisme. Denk hierbij aan vulkaanuitbarstingen, waardoor dieren en planten afgedekt raken, of aan barnsteen waardoor insecten ingesloten raken. Barnsteen is een fossiele hars afkomstig van naaldbomen, die na miljoenen jaren versteend raakt. Komt er een insect in de hars dan zal deze uiteraard ingesloten worden. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde ichnofossielen of sporenfossielen. Ichnofossielen zijn geen fossielen van dieren of planten, maar van afdrukken van dieren en planten. Ook andere afrukken, zoals kruipsporen van slangen, behoren tot de ichnofossielen. Een wetenschapper die onderzoek uitvoert naar spoorkunde is dus gespecialiseerd in ichnologie.

Verschil tussen een archeoloog en paleontoloog

Een archeoloog en paleontoloog zijn beide onderzoekers, met het verschil dat een archeoloog onderzoek uitvoert naar gedragingen van de mens in het verleden. Denk hierbij aan opgravingen van oude gebouwen, menselijke resten of aan gebruiksvoorwerpen van mensen zoals potten, pannen en bijlen. Een paleontoloog onderzoekt fossiele resten en sporen van organismen.

De T. rex komt naar Nederland:

Paleontologie schakel met het verleden:

Opleidingen tot paleontoloog

Wie een carrière ambieert als paleontoloog kan kiezen uit verschillende opleidingen, zoals de universitaire studie Biologie of de universitaire studie Geologie. Daarnaast behoort de universitaire studie aardwetenschappen tot de mogelijkheden. Paleontologie betreft een specialisatie binnen de eerder genoemde studies. Als vooropleiding zijn de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde belangrijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een paleontoloog werkzaam kan zijn

Een paleontoloog is over het algemeen werkzaam voor instellingen, museums of universiteiten. Ook een baan bij de overheid behoort tot de mogelijkheden. Binnen het bedrijfsleven komt het beroep paleontoloog bijna niet voor. De specialisatie als paleontoloog zal bepalen of er een baan beschikbaar is binnen het bedrijfsleven. Een paleontoloog gespecialiseerd in mariene organismen kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor Shell. Zoals eerder omschreven is het denkbaar dat een paleontoloog verbonden is aan een museum. In dat geval is het denkbaar dat je aangemerkt kan worden als conservator. In dat geval ben je meestal ook verantwoordelijk voor het opstellen van educatie of het fungeren als gids.

Competenties paleontoloog

Als paleontoloog ben je een wetenschappelijk onderzoeker en zul je uiteraard geïnteresseerd moeten zijn in paleontologie. Ondanks dat een paleontoloog regelmatig in het veld onderzoek uitvoert, worden de meeste werkzaamheden niet in het veld uitgevoerd. Een paleontoloog is voornamelijk bezig met meten, beschrijvingen maken en het overbrengen van zijn bevindingen. Dit soort werkzaamheden vindt meestal plaats binnen een laboratorium. Omdat je meestal te maken hebt met verschillende collega's en externe partijen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, secuur, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, geschiedenis, leergierigheid, samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als paleontoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een paleontoloog is over het algemeen redelijk goed te noemen. Binnen het bedrijfsleven komt het beroep paleontoloog niet veel voor, afhankelijk van de specialisatie. Wel is het zo dat er niet heel veel paleontologen zijn, waardoor de arbeidskansen redelijk goed te noemen zijn. De doorgroeimogelijkheden als paleontoloog moeten gezien worden in het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris paleontoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten instellingen en werkgevers werkzaam kan zijn. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat deze erg verschillend kunnen zijn per werkgever. Een paleontoloog werkzaam voor een bedrijf zoals Shell zal stukken meer verdienen dan een paleontoloog die werkzaam is voor een museum.

Mijnzzp.nl