Paleontoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Paleontoloog?

Een paleontoloog is een wetenschapper die paleontologie bestudeert. Paleontologie is de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert. Ook de verwantschap tussen levende organismen en uitgestorven organismen speelt hierbinnen een belangrijke rol. Paleontologen onderzoeken niet alleen fossiele resten. Ze kunnen ook sporen van fossielen organismen bestuderen. Sporen van fossiele organismen kunnen bijvoorbeeld zijn de voetstappen van dieren of andere sporen, zoals graafgangen, holen of uitwerpselen, die kunnen helpen bij het onderzoek. De term organismen heeft betrekking op planten en dieren die leven of die geleefd hebben. Organismen zijn alleen te vinden aan de buitenste korst van de aarde inclusief de zeeën, omdat het geleefd moet hebben. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een paleontoloog het makkelijkste omschrijven als het bestuderen van leven in vroegere tijden. Paleontologen kunnen om uiteenlopende redenen onderzoek uitvoeren, echter hebben de onderzoeken in veel gevallen te maken met het leren begrijpen hoe het leven op aarde is veranderd door de tijd heen. Dit heeft betrekking op het onderzoeken hoe planten- en diersoorten zijn ontstaan en veranderd zijn door de tijd heen. Vanzelfsprekend zijn de onderzoekswerkzaamheden van een paleontoloog belangrijk te noemen, omdat het leren begrijpen van het verleden belangrijk is. Als paleontoloog onderzoek je dus fossiele resten en sporen van organismen om de evolutie van de aarde beter te leren begrijpen. Dit betreft specialistische onderzoekswerkzaamheden, die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Binnen de paleontologie bestaan twee richtingen, namelijk paleobotanie en paleozoölogie. Paleobotanie heeft betrekking op fossiele planten en paleozoölogie op fossiele dieren. Daarnaast kan een paleontoloog binnen deze vakgebieden gespecialiseerd zijn binnen bepaalde organismen.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Paleontoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Paleontoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl