Paleontoloog

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Paleontoloog?

Een paleontoloog is een wetenschapper die paleontologie bestudeert. Paleontologie is de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert. Ook de verwantschap tussen levende organismen en uitgestorven organismen speelt hierbinnen een belangrijke rol. Paleontologen onderzoeken niet alleen fossiele resten. Ze kunnen ook sporen van fossielen organismen bestuderen. Sporen van fossiele organismen kunnen bijvoorbeeld zijn de voetstappen van dieren of andere sporen, zoals graafgangen, holen of uitwerpselen, die kunnen helpen bij het onderzoek. De term organismen heeft betrekking op planten en dieren die leven of die geleefd hebben. Organismen zijn alleen te vinden aan de buitenste korst van de aarde inclusief de zeeën, omdat het geleefd moet hebben. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een paleontoloog het makkelijkste omschrijven als het bestuderen van leven in vroegere tijden. Paleontologen kunnen om uiteenlopende redenen onderzoek uitvoeren, echter hebben de onderzoeken in veel gevallen te maken met het leren begrijpen hoe het leven op aarde is veranderd door de tijd heen. Ook het leren begrijpen hoe bepaalde planten en diersoorten zijn ontstaan door de tijd heen vanuit andere planten en diersoorten is als paleontoloog over het algemeen belangrijk. Vanzelfsprekend zijn de onderzoekswerkzaamheden van een paleontoloog erg belangrijk te noemen voor iedereen. Daarnaast betreft het zeer gespecialiseerde onderzoekswerkzaamheden die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder...


Mijnzzp.nl