Dierenopzetter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een dierenopzetter is een vakman of vakvrouw die zich heeft gespecialiseerd in het prepareren c.q. conserveren van dode dieren. Het beroep dierenopzetter komt niet heel veel voor, maar is wel een echt beroep en bestaat dus voornamelijk uit het opzetten van verschillende dode dieren. Een dierenopzetter werkt doorgaans in een atelier met verschillende soorten gereedschappen om dode dieren op te kunnen zetten. Een dierenopzetter begint doorgaans met het opblazen van een dier, zodat de huid losgemaakt kan worden van het vlees en de ingewanden verwijderd kunnen worden. Het is belangrijk dat de huid c.q. vacht, klauwen en andere specifieke uiterlijke kenmerken niet beschadigd raken, omdat het dier anders niet meer te gebruiken is. Enkele onderdelen worden altijd vervangen, zoals de ogen, omdat ze niet te conserveren zijn. Om een dierenhuid goed te kunnen conserveren zal een dierenopzetter de huid onderdompelen in alcohol met een percentage van minimaal zesennegentig procent, om uitval van haren en veren te voorkomen. Het prepareren van dieren is aan te merken als specialistische werkzaamheden die alleen op een goede manier uitgevoerd kunnen worden door ervaren dierenopzetters die beschikken over de juiste kennis en ervaring. Als dierenopzetter is het belangrijk om dieren zo te conserveren dat ze na het conserveren springlevend lijken. Het maakt verder niet uit om welk doel dieren precies opgezet worden.

Een ander woord voor een dierenopzetter is ook wel preparateur. De term taxidermist wordt ook wel gebruikt. Er bestaan verschillende conserveringstechnieken die om wisselende redenen toegepast worden. Eén van de technieken wordt balgen genoemd. Het balgen is een goedkopere manier van conserveren met als doel het dierenlichaam te conserveren voor onderzoek. Deze techniek wordt niet gebruikt voor het tentoonstellen van dieren. Een dierenopzetter zal een dierenhuid c.q. dier zo opbouwen dat het dier niet van echt te onderscheiden zal zijn en gebruikt hiervoor verschillende materialen zoals hout, vlasvezels, polyester, pleister en papierdeeg. Een dierenopzetter kan in opdracht werken van een museum maar ook zeker in eigen opdracht werkzaam zijn en de opgezette dieren verkopen.

Waarom dieren opzetten

Het opzetten van dieren kan om verschillende redenen uitgevoerd worden. Denk aan mensen die hun huisdieren tastbaar willen blijven kunnen herinneren maar denk ook aan museums die bepaalde tentoonstellingen houden met dieren. Daarnaast kan er sprake zijn van jagers die hun geschoten dieren zien als jachttrofeeën. Wanneer het bijzondere dieren betreft zoals dieren die bijna niet meer voorkomen kan er ook gedacht worden aan wetenschappelijke kennis en/of onderzoek. Het opzetten van dieren komt al heel lang voor en kan voor iedereen persoonlijk redenen hebben.

Beroep dierenopzetter:

Opleidingen tot dierenopzetter

Er bestaan enkele opleidingen c.q. cursussen die gericht zijn op het beroep dierenopzetter maar over het algemeen zal het opzetten van dieren in de praktijk geleerd moeten worden. Het opzetten van dieren is een secuur werk dat veel discipline zal vragen. Het beroep dierenopzetter zal niet voor iedereen geschikt zijn omdat het natuurlijk ook bepaalde mindere kanten kent zoals het verwijderen van de vacht.

Bedrijven waar een dierenopzetter werkzaam kan zijn

Een dierenopzetter is doorgaans werkzaam als zelfstandig ondernemer en niet in loondienst. Een dierenopzetter werkt doorgaans in een eigen atelier en krijgt opdrachten van diverse instellingen, bedrijven en particulieren.

Competenties dierenopzetter

De belangrijkste competentie als dierenopzetter is toch wel het secuur en veilig kunnen werken omdat het prepareren van dieren niet heel gemakkelijk is en veel concentratie zal vragen. Ook de hygiëne speelt een grote rol bij het prepareren van dieren. Daarnaast is kennis van wet en regelgeving van belang, omdat er ook zeker beschermde diersoorten zijn die niet zomaar verkocht of verhandeld mogen worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenopzetter

Voor het beroep dierenopzetter kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief omdat een dierenopzetter over het algemeen werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en er geen vacatures te vinden zijn voor dit beroep. De doorgroeimogelijkheden voor een dierenopzetter liggen in het werken aan naamsbekendheid, zodat je meer opdrachten zal verkrijgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenopzetter

Wie als zelfstandig ondernemer werkzaam is zal de arbeidsvoorwaarden zelf bepalen. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep omdat de meeste dierenopzetters in opdracht zullen werken en een vaste vergoeding zullen vragen die per diersoort verschillend kan zijn. Het inkomen zal dus sterk afhankelijk zijn van het aantal opdrachten dat verkregen zal worden.

Mijnzzp.nl