Docent scheikunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent scheikunde geeft scheikundeles aan leerlingen of studenten. Afhankelijk van de bevoegdheid als docent scheikunde kan dit betrekking hebben op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs of het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Als docent scheikunde geef je les in scheikunde door het opstellen van opdrachten en werkstukken inclusief de bijbehorende theorie. Scheikunde is een wetenschap die voor iedereen erg belangrijk is, omdat scheikunde het mogelijk maakt om verschillende stoffen te verbinden, zodat er bijvoorbeeld nieuwe medicijnen gemaakt kunnen worden. Scheikunde is dan ook gericht op chemisch onderzoek en de ontwikkeling van scheikundige producten. Scheikunde staat sterk in verband met natuurkunde en biologie, maar ze moeten wel als aparte wetenschappen gezien worden. Als docent scheikunde is het je taak om leerlingen of studenten scheikunde te onderwijzen, wat betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Als docent scheikunde is het niet alleen belangrijk dat je over goede didactische vaardigheden beschikt, omdat je ook een gedreven chemicus moet zijn, die leerlingen of studenten op een passende manier weet te enthousiasmeren voor scheikunde. Dit houdt ook in dat een docent scheikunde passende lessen verzorgt, die passen bij de leerlingen. Scheikunde of chemie is een breed vakgebied dat in sommige gevallen niet heel makkelijk uit te leggen is. Het is de verantwoordelijkheid van een docent scheikunde om de diverse onderwerpen met betrekking tot scheikunde op een duidelijke en vooral begrijpelijke manier te onderwijzen aan leerlingen of studenten. Als docent scheikunde is het dan ook belangrijk dat je communicatief gezien sterk onderlegd bent, zodat leerlingen begrijpen wat scheikunde precies inhoudt. Scheikunde kunnen we in het kort het beste omschrijven als het op een wetenschappelijke manier onderzoeken van stoffen, inclusief de veranderingen die stoffen kunnen ondergaan.

Een docent scheikunde is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van scheikunde, wat betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Als docent scheikunde werk je over het algemeen met leerlingen vanaf twaalf jaar, die niet bekend zijn met scheikunde. Een van de belangrijkste taken van een docent scheikunde is het enthousiasmeren van leerlingen voor scheikunde. Dit doet een docent scheikunde onder andere door het opstellen van verschillende proefopstellingen waarbij stoffen onderzocht worden. Om stoffen te kunnen onderzoeken is het erg belangrijk om de eigenschappen van stoffen te kennen en om te weten hoe verschillende stoffen precies op elkaar reageren. Omdat scheikunde om duidelijke uitleg vraagt, zal een docent scheikunde over goede didactische vaardigheden moeten beschikken. Een andere belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het uitleggen, wat je precies allemaal kan worden als scheikundige. Een scheikundige kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als farmacoloog, klinisch chemicus, apotheker of werkzaam zijn als levensmiddelentechnoloog. Een scheikundige is een onderzoeker op wetenschappelijk niveau, die werkzaam is voor verschillende bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen.

Waarom is scheikunde belangrijk

Scheikunde is belangrijk om de samenstelling, structuur en eigenschappen van materie en de relaties daartussen te kunnen onderzoeken. Dit doet een scheikundige door het aangaan van chemische reacties, waarbij het laten verdwijnen van de beginstof belangrijk is, zodat er nieuwe stoffen ontstaan. Door het samenvoegen van verschillende stoffen kunnen dus nieuwe materialen en producten gemaakt worden. Scheikunde is een praktisch vak waarbij je veel werkzaam bent in moderne laboratoriums. Zoals eerder omschreven kan scheikunde niet zomaar vergeleken worden met natuurkunde en biologie, omdat dit andere wetenschappen betreft.

Wat doet een docent scheikunde:

Beroepsbeeld Lerarenopleiding:

Opleidingen tot docent scheikunde

Wie als leraar scheikunde wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding scheikunde mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent scheikunde is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent scheikunde tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent scheikunde werkzaam kan zijn

Als docent scheikunde zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op basisscholen komen leraren scheikunde een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent scheikunde

De belangrijkste competentie van een docent scheikunde is dat een docent scheikunde beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent scheikunde over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot scheikunde. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent scheikunde met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent scheikunde te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent scheikunde

Het vinden van werk als een docent scheikunde is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent scheikunde. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent scheikunde moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent scheikunde

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent scheikunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent scheikunde zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent scheikunde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent scheikunde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl