Docent scheikunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent scheikunde geeft scheikundeles aan leerlingen of studenten. Afhankelijk van de bevoegdheid als docent scheikunde kan dit betrekking hebben op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs of het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Als docent scheikunde geef je les in scheikunde door het opstellen van opdrachten en werkstukken inclusief de bijbehorende theorie. Scheikunde is een wetenschap die voor iedereen erg belangrijk is, omdat scheikunde het mogelijk maakt om verschillende stoffen te verbinden, zodat er bijvoorbeeld nieuwe medicijnen gemaakt kunnen worden. Scheikunde is dan ook gericht op chemisch onderzoek en de ontwikkeling van scheikundige producten. Scheikunde staat sterk in verband met natuurkunde en biologie, maar ze moeten wel als aparte wetenschappen gezien worden. Als docent scheikunde is het je taak om leerlingen of studenten scheikunde te onderwijzen, wat betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Als docent scheikunde is het niet alleen belangrijk dat je over goede didactische vaardigheden beschikt, omdat je ook een gedreven chemicus moet zijn, die leerlingen of studenten op een passende manier weet te enthousiasmeren voor scheikunde. Dit houdt ook in dat een docent scheikunde passende lessen verzorgt, die passen bij de leerlingen. Scheikunde of chemie is een breed vakgebied dat in sommige gevallen niet heel makkelijk uit te leggen is. Het is de verantwoordelijkheid van een docent scheikunde om de diverse onderwerpen met betrekking tot scheikunde op een duidelijke en vooral begrijpelijke manier te onderwijzen aan leerlingen of studenten. Als docent scheikunde is het dan ook belangrijk dat je communicatief gezien sterk onderlegd bent, zodat leerlingen begrijpen wat scheikunde precies inhoudt. Scheikunde kunnen we in het kort het beste omschrijven als het op een wetenschappelijke manier onderzoeken van stoffen, inclusief de veranderingen die stoffen kunnen ondergaan.

Een docent scheikunde is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van scheikunde, wat betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Als docent scheikunde werk je over het algemeen met leerlingen vanaf twaalf jaar, die niet bekend zijn met scheikunde. Een van de belangrijkste taken van een docent scheikunde is het enthousiasmeren van leerlingen voor scheikunde. Dit doet een docent scheikunde onder andere door het opstellen van verschillende proefopstellingen waarbij stoffen onderzocht worden. Om stoffen te kunnen onderzoeken is het erg belangrijk om de eigenschappen van stoffen te kennen en om te weten hoe verschillende stoffen precies op elkaar reageren. Omdat scheikunde om duidelijke uitleg vraagt, zal een docent scheikunde over goede didactische vaardigheden moeten beschikken. Een andere belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het uitleggen, wat je precies allemaal kan worden als scheikundige. Een scheikundige kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als farmacoloog, klinisch chemicus, apotheker of werkzaam zijn als levensmiddelentechnoloog. Een scheikundige is een onderzoeker op wetenschappelijk niveau, die werkzaam is voor verschillende bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen.

Les geven in scheikunde

Het op een goede manier lesgeven in scheikunde is belangrijk voor een docent scheikunde die studenten introduceert in de wereld van scheikunde en hen helpt de concepten, principes en toepassingen ervan te begrijpen. Hier zijn enkele aspecten van het lesgeven in scheikunde:

 • Leerdoelen en lesplanning: Als scheikundedocent is het belangrijk om duidelijke leerdoelen vast te stellen voor elke les of lesperiode. Je moet bepalen welke concepten en vaardigheden je wilt overbrengen aan je studenten en een lesplan ontwikkelen om die doelen te bereiken.
 • Didactische methoden en materiaalkeuze: Scheikunde kan abstracte concepten en complexe processen omvatten. Als docent is het jouw taak om geschikte didactische methoden en leermiddelen te kiezen om de leerstof op een begrijpelijke manier over te brengen. Dit kan onder meer het gebruik van visuele hulpmiddelen, demonstraties, experimenten, multimedia en interactieve activiteiten omvatten.
 • Uitleg en demonstratie: Je zult de belangrijkste concepten en principes van scheikunde moeten uitleggen aan de hand van heldere voorbeelden en illustraties. Daarnaast kun je praktische demonstraties uitvoeren om bepaalde fenomenen en reacties visueel en tastbaar te maken voor de studenten.
 • Praktische laboratoriumervaring: Scheikunde omvat vaak praktisch werk in het laboratorium. Als docent kun je studenten begeleiden bij het uitvoeren van experimenten, hen leren om veiligheidsprocedures te volgen, meetinstrumenten te gebruiken en gegevens te analyseren. Dit helpt studenten om de theoretische concepten toe te passen en hun vaardigheden in het uitvoeren van experimenten te ontwikkelen.
 • Begeleiding en ondersteuning: Het is belangrijk om studenten individuele begeleiding en ondersteuning te bieden. Je kunt vragen en twijfels van studenten beantwoorden, hen helpen bij het oplossen van problemen en hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan de les.
 • Evaluatie en feedback: Als docent moet je de voortgang van de studenten evalueren en feedback geven om hun begrip en prestaties te verbeteren. Dit kan onder meer het afnemen van toetsen en opdrachten, het beoordelen van laboratoriumrapporten en het bespreken van de resultaten met de studenten omvatten.
 • Stimuleren van interesse en nieuwsgierigheid: Scheikunde kan een uitdagend vak zijn, dus het is belangrijk om de interesse en nieuwsgierigheid van studenten te stimuleren. Dit kan door het creëren van een positieve leeromgeving, het benadrukken van de praktische toepassingen van scheikunde en het aanmoedigen van actieve betrokkenheid van studenten bij de les.

Het lesgeven in scheikunde biedt de mogelijkheid om studenten te inspireren en hun begrip van de natuurlijke wereld en de rol van scheikunde daarin te vergroten. Door goed geplande lessen, stimulerende activiteiten en ondersteuning kunnen docenten scheikunde interessant en relevant maken voor de studenten.

Waarom is scheikunde belangrijk?

Scheikunde is belangrijk om de samenstelling, structuur en eigenschappen van materie en de relaties daartussen te kunnen onderzoeken. Dit doet een scheikundige door het aangaan van chemische reacties, waarbij het laten verdwijnen van de beginstof belangrijk is, zodat er nieuwe stoffen ontstaan. Door het samenvoegen van verschillende stoffen kunnen dus nieuwe materialen en producten gemaakt worden. Scheikunde is een praktisch vak waarbij je veel werkzaam bent in moderne laboratoriums. Zoals eerder omschreven kan scheikunde niet zomaar vergeleken worden met natuurkunde en biologie, omdat dit andere wetenschappen betreft.

Wat is scheikunde?

Scheikunde, ook wel bekend als chemie, is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van materie, de eigenschappen, samenstelling, structuur en veranderingen ervan. Het is de wetenschap die de opbouw, structuur en reacties van stoffen onderzoekt, evenals de energie die betrokken is bij deze veranderingen. Scheikunde is een fundamentele wetenschap die de basis legt voor vele andere disciplines, zoals biochemie, farmacie, materiaalkunde en milieukunde. Het biedt inzicht in hoe stoffen zich gedragen, reageren en omgezet kunnen worden in andere stoffen. Scheikunde is een zeer breed vakgebied dat verschillende onderwerpen omvat, zoals:

 • Atomen en elementen: Scheikunde richt zich op de bouwstenen van materie, namelijk atomen. Het bestudeert de eigenschappen en gedragingen van verschillende elementen, die worden gedefinieerd door het aantal protonen in de atoomkern.
 • Chemische reacties: Scheikunde onderzoekt chemische reacties, waarbij stoffen reageren en transformeren in andere stoffen. Het bestudeert de reactiemechanismen, reactiesnelheden, evenwichtsreacties en thermodynamica die betrokken zijn bij deze transformaties.
 • Moleculaire structuur: Scheikunde bestudeert de structuur van moleculen, de driedimensionale rangschikking van atomen binnen een molecuul. Het onderzoekt de bindingen tussen atomen, zoals covalente bindingen, ionische bindingen en metaalbindingen.
 • Chemische verbindingen: Scheikunde richt zich op het begrijpen van de verschillende soorten chemische verbindingen die bestaan. Dit omvat organische verbindingen, anorganische verbindingen, polymeerchemie en de eigenschappen van verschillende verbindingen.
 • Chemische analyse: Scheikunde omvat ook analytische technieken en methoden om de samenstelling en eigenschappen van stoffen te bepalen. Dit omvat kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden, spectroscopie, chromatografie en andere technieken.
 • Energieveranderingen: Scheikunde onderzoekt de energie die betrokken is bij chemische reacties. Dit omvat concepten zoals exotherme en endotherme reacties, enthalpie, entropie en vrije energie.

Scheikunde heeft talloze toepassingen in ons dagelijks leven en in verschillende industrieën, zoals farmaceutica, voedseltechnologie, materialen, energieopwekking en milieubescherming. Het speelt een cruciale rol in het begrijpen en ontwikkelen van nieuwe stoffen, materialen en technologieën die onze wereld vormgeven.

Wat doet een docent scheikunde:

Beroepsbeeld Lerarenopleiding:

Opleidingen tot docent scheikunde

Wie als leraar scheikunde wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding scheikunde mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent scheikunde is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent scheikunde tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer binnen het onderwijs.

Bedrijven waar een docent scheikunde werkzaam kan zijn

Als docent scheikunde zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op basisscholen komen leraren scheikunde een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent scheikunde

De belangrijkste competentie van een docent scheikunde is dat een docent scheikunde beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent scheikunde over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot scheikunde. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent scheikunde met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent scheikunde te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent scheikunde

Het vinden van werk als een docent scheikunde is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent scheikunde. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent scheikunde moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent scheikunde

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent scheikunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent scheikunde zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent scheikunde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent scheikunde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl